Loading...

ПРАВИЛА НА DEEPER ЗА ЛЯТНАТА РИБОЛОВНА КАМПАНИЯ

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Ние сме Deeper, UAB (“Deeper” или “ние”), код на юридическо лице 302749154, адрес Antakalnio g. 17, LT-10312 Vilnius, Литва. Щастливи сме, че избрахте продукти на Deeper, и искаме да ви поканим на лятно състезание (Конкурс) на Deeper, в което можете да спечелите награди! По-долу представяме правилата и условията (Правила) за Конкурса.

Можете да участвате в този Конкурс само чрез мобилното приложение Fish Deeper.

Ако участвате в този Конкурс, Вие потвърждавате, че сте прочели Правилата и сте съгласни с тях. Ако не сте съгласни с тези Правила, моля, не участвайте в Конкурса.

Периодът на Конкурса е от 1 юни* 2022 г. 00:01ч. до 31 август 2022 г. 23:59ч. по Гринуич (моля, проверете часа по Вашето местно време!).

* Имайте предвид, че можете да участвате само с улов, регистриран в приложението след 1 юни включително.

Конкурсът е разделен на 3 периода: юни, юли август. Можете да участвате във всеки един от тях.

Предоставените за Конкурса материали и резултатите от Конкурса ще продължат да бъдат достъпни за преглед в мобилното приложение Fish Deeper до 22 септември включително (време по Гринуич).


2. КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА?

Участието в Конкурса е отворено (достъпно), но регистрираният за участие в Конкурса улов може да бъде уловен само в следните държави: DE, FR, NL, LT, CZ, BG, IT, US, PL, UK (всичките заедно наречени "Държавите").

Не можете да участвате в Конкурса, ако сте служител на Deeper или член на семейството на такова лице.

УЧАСТИЕ

За да участвате в Конкурса, трябва да направите следното:

- Изтеглете приложението Fish Deeper и си направете профил, или ако вече имате такъв, изтеглете (актуализирайте до) най-новата версия на приложението;

- Влезте в профила си чрез мобилното приложение Fish Deeper. Регистрирайте улова, като качите снимка, посочите вида риба и теглото и/или дължината на вашия трофей;

- Имайте предвид, че:

 • Шаранът трябва да се снима с везни, като се гарантира, че теглото на рибата е ясно видимо;
 • Щуките, дребноустите и големоустите костури трябва да се снимат с метър, като се гарантира, че дължината на рибата е ясно видима;
 • Везните и метрите трябва да са изправни и регулирани (калибрирани). При претегляне на рибата е забранено използването на допълнителни тежести или други средства за повлияване (манипулиране) на показанията на везните.

След това:

- Регистрирайте улова си, за да участвате в Конкурса в една от следните категории:

 • Европа– най-големия шаран (в кг/фунтове) и най-дългата щука (в см/инчове);
 • САЩ – най-дългия дребноуст костур (в cm/in) и големоуст костур (в см/инчове).

- Само снимките, видът на рибата, теглото, дължината, потребителското име и датата на регистриране на улова ще бъдат видими за другите участници. Местото на улавяне и бележките ще останат поверителни!

Също така е важно да се подчертае, че:

- Необходимо е да се съгласите с тези Правила, преди да можете да регистрирате своя улов (тази възможност ще ви бъде предоставена при всяко споделяне);

- Трябва да видим вашето име и имейл адрес, посочени във вашия профил (които можете да попълните по всяко време в раздела "Профил и споразумения"). Имайте предвид, че в противен случай няма да можем да ви идентифицираме и няма да можете да участвате в Конкурса;

- Участието на Вашите трофеи в Конкурса е ограничено до географското местоположение (държава), където са уловени, месеца на улавяне (т.е. рибите уловени през съответния месец участват в Конкурса само за този месец) и периода на Конкурса въобще;

- За участие в Конкурса могат да бъдат споделяни само снимки на уловени лично от Вас риби. Всякакви снимки, които не са на уловени лично от Вас риби, ще бъдат премахнати;

- Всички снимки, които качите за Конкурса, ще се считат за неповерителни. Може да публикуваме снимките, които качвате, на таблото на класацията или в канала на приложението, също така в социалните мрежи или в други комуникационни канали, където говорим за Конкурса;

- Можете да качите до 3 снимки за всеки улов;

- Датата и мястото на правене на снимките трябва да са същите като датата и мястото, посочени при регистриране на улова за Конкурса. Снимките, които са далеч от мястото на улова или са направени по-рано (не в рамките на текущия месец), ще бъдат елиминирани от Конкурса;

- Трябва да се качват само чисти и естетични снимки. Снимките с нецензурирани символи, изображения на пакети цигари или алкохолни напитки, или които по друг начин нарушават етичните норми и обществения ред, не отговарят на условията за участие в Конкурса и могат да бъдат елиминирани по всяко време по преценка на Deeper;

- Запазваме си правото да премахнем всяка снимка от Конкурса, ако забележим, че теглото или дължината на рибата явно не съвпадат с това, което сте посочили при регистрирането на улова;

- Не може офлайн! Регистрирането на улова за участие в Конкурса може да се направи само онлайн;

- През периода на Конкурса можете да регистрирате и нов улов. Новият улов ще замени предишния в таблото на класацията. Имайте предвид, че само един от трофеите ви може да стои на таблото на класацията. Така че преди да качите нов улов, уверете се, че наистина искате той да замени предишния ви улов, който вече е бил качен.

3. ТАБЛО НА КЛАСАЦИЯТА и ИНФОРМАЦИОНЕН КАНАЛ

Всички уловени риби, които са качени и регистрирани за Конкурса, преминават през процес на одобрение, извършван от Deeper, преди да станат видими за всички потребители на мобилното приложение Fish Deeper.

Уловените риби, които попадат в категориите, отговарящи на условията за Конкурса, след като бъдат одобрени, се показват на таблото на класацията. Рибите се показват на определено място в класацията на базата на теглото или дължината си (според категорията). Мястото на даден трофей в класацията може да се променя през месеца, ако други участници регистрират по-добри трофеи. Имайте предвид, че секцията "Информационен канал" също ще бъде достъпна за всички Държави. Там можете да споделяте своя улов и да виждате всички други споделени трофеи от всякакъв вид, уловени през текущия месец. Имайте предвид, че тези уловени риби не участват в Конкурса, но Deeper си запазва правото да ги награди!

Deeper си запазва правото да откаже участие в Конкурса или споделяне в информационния канал за някоя уловена риба, ако прецени, че уловената риба не отговаря на тези Правила или на принципите на етичните норми и обществения ред.

4. ПОБЕДИТЕЛИ

Победителите на месеца са тези, които заемат от 1-во до 3-то място в съответната класация в последния ден от месеца в 23:59 ч. (по Гринуич). Ако има две уловени риби с еднаква дължина/тегло, рибата с по-ранна регистрация ще заеме по-високото място.

Може да отнеме до 3 работни дни, за да се представят окончателно заелите първите 10 места за месеца.

Победителите в Конкурса ще бъдат избирани според характеристиките на уловените риби (тегло или дължина) за всеки месец – юни, юли или август, и за всяка държава (DE, FR, NL, LT, CZ, BG, IT, US, PL, UK) отделно.

Само лице, което участва в Конкурса, може да бъде обявено за победител.

Ще има по 3 победители във всяка категория (шарани и щуки в Европа, дребноусти и големоусти костури в САЩ) за всяка държава.

Освен това, ако Deeper реши, снимка от информационния канал от някоя държава може да бъде номинирана и да й бъде дадена награда. Имайте предвид, че нямаме строги правила или критерии за избор на снимка, която да бъде наградена тук!

Победителите ще бъдат уведомени по имейл в рамките на три (3) работни дни след момента на избора.

Победителят трябва да отговори на изпратения имейл в рамките на три (3) работни дни и да предостави исканата информация.

Ако победителят не отговори в рамките на този срок, той/тя запазва мястото, но няма да получи наградата. Победителят трябва да предостави своите лични данни, както е посочено по-долу в Правилата. Отговорност на победителя е да предостави точните лични данни, за да получи наградата. Компанията Deeper не носи отговорност за недоставяне на наградата поради предоставяне на неточна информация.

5. НАГРАДА

Награди от Конкурса:

1-во място – персонализиран (с UV печат) сонар Deeper PRO+ 2.

2-ро място – комплект от лампа Deeper Power Lantern, въже Deeper, плетена корда Seaguar Grandmax PE X8.

3-то място – лампа Deeper Power Lantern.

Доставка на наградата: Наградата ще бъде изпратена в рамките на тридесет (30) дни след получаване на необходимата информация за изпращане от победителя. Победителят ще бъде информиран за това чрез отделен имейл.

Deeper ще заплати всички разходи за доставката.

Няма възможност за замяна на наградата изцяло или частично. Обаче ако по някаква причина наградата не може да бъде присъдена според плана, Deeper си запазва правото да замени наградата с друга, със същата стойност. Наградата ще бъде присъдена директно на победителите освен ако писмено не е договорено друго с Deeper.

Ако някой победител бъде дисквалифициран поради нарушение на Правилата, Deeper си запазва правото да върне наградата в наградния фонд. Компанията Deeper няма да носи отговорност за недоставяне на наградата поради предоставяне на невярна информация.

Всяко лице може да получи максимум 1 награда за категория на месец през периода на Конкурса!


6. ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние ще обработваме вашите данни, както е посочено в нашите Правила за поверителност.
За да постигнем нашата цел, ние ще обработваме:

 • Данните за Вашето име, фамилия, имейл адрес, държава на пребиваване, град, адрес.

За да дадем информация за победителите или промените в класацията, ние можем да публикуваме името на победителя или временния водач, държавата, снимката на улова и информация за улова в нашето приложение, нашите социални мрежи и други комуникационни канали, в които говорим за този Конкурс.

Правно основание за такава обработка – Вашето собственоръчно дадено съгласие. Данните за победителите в Конкурса ще бъдат обработвани в наш законен интерес, за да се гарантира максимална прозрачност на Конкурса.

Всички данни, обработвани за Конкурса, ще се съхраняват в продължение на 5 (пет) години от края на този Конкурс, освен ако не оттеглите съгласието си за участие в Конкурса (моля вижте по-долу) по-рано.


7. ВАШИТЕ ПРАВА

Не забравяйте, че ВИНАГИ имате право да оттеглите съгласието си (както за директния маркетинг, така и за участието в Конкурса) по всяко време, без обаче да влияете на законосъобразността на обработката, която вече е извършена въз основа на даденото съгласие преди неговото оттегляне. Ако обаче оттеглите съгласието си, няма да можете да участвате в Конкурса.

Също така имате:

 • Право да бъдете информирани.
 • Право на достъп до информацията, отнасяща се до Вашите лични данни.
 • Право да коригирате личните си данни, както и право да бъдете забравени.
 • Право да ограничите обработването на личните си данни.
 • Право на възражение срещу обработването на личните Ви данни.
 • Право за преносимост на данните.

Има някои ограничения и предварителни уловия, предвидени от законодателството. Ако случаят е такъв, ние ще направим обосновано изявление относно тази ситуация. Например данните на победителите в Конкурса за целите на прозрачността ще бъдат обработвани въз основа на законния ни интерес и дори ако оттеглите съгласието си за участие в Конкурса, някои от вашите данни все пак ще бъдат обработени от нас. Също така вашият улов ще остане видим до края на периода, посочен в тези Правила.

Ние няма да споделяме вашите данни с никое друго лице!


8. КАК ДА УПРАЖНЯВАТЕ ВАШИТЕ ПРАВА

Свържете се с нас чрез имейл на адрес [email protected]er.eu, за да ни уведомите, че искате да упражните някое от правата си.

Спазването на Вашите права ще стане чрез извършване на подходящи действия от страна на Deeper възможно най-скоро, но не по-късно от 1 (един) месец от датата на вашата заявка. За повече информация вижте нашите Правила за поверителност.

Ако нашият отговор ви разочарова, имате право да подадете жалба до Държавния инспекторат по защита на данните на Република Литва. Ние обаче се стремим да разрешим всяка ситуация по мирен начин, затова Ви молим първо да се свържете с нас!


9. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Тези Правила ще влязат в сила на 1 юни 2022 г. Ние си запазваме правото да променяме тези Правила (техните условия, размер на наградите и т.н.), като предварително обявим промените по същия начин, по който са обявени тези Правила. Конкурсът ще бъде валиден, докато не обявим друго.

Нито Deeper, нито други свързани лица носят отговорност за загуби (включително, но не само, непреки, допълнително нанесени загуби и пропуснати ползи, загуба на печалба), допълнителни разходи или щети (независимо дали се дължат на небрежност на някое лице), възникнали във връзка с този Конкурс, с изключение на случаите, когато законът изрично постановява, че има такава отговорност.

Компанията Deeper си запазва правото да проверява всички регистрации и победители и да откаже присъждане на награда, да оттегли наградата, да изключи участник заради нечестно поведение по време на Конкурса или да откаже допускане в по-нататъшно участие в Конкурса, ако има разумни основания да смята, че е имало нарушение на Правилата или на някоя от инструкциите, които са част от изискванията за участие в този Конкурс, или ако по някакъв друг начин даден участник е получил несправедливо предимство за участието си в Конкурса или е спечелил по нечестен начин.

Ако възникнат обстоятелства, които са извън разумния контрол на Deeper и са свързани с измама, злоупотреба и/или грешка (човешка или компютърна), и биха могли да засегнат този Конкурс или присъждането на наградите, и ако обстоятелствата правят това неизбежно, Deeper си запазва правото да промени или прекрати Конкурса или тези Правила. Компанията Deeper може да направи това по всяко време, но винаги ще се стреми да сведе до минимум въздействието върху всички участници, за да не причини ненужно разочарование.

Писмени жалби и искания могат да бъдат изпращани до отдела за обслужване на клиенти чрез уеб сайта https://deepersonar.com/support или на имейл адрес [email protected] Тези Правила се подчиняват на законите на Република Литва. Всички спорове се решават в съда, който е под юрисдикцията, в която се намира седалището на Deepers, освен ако законодателството императивно не предвижда друго.

За всякакви въпроси не се колебайте да се свържете с нас на имейл адрес [email protected]

Scroll to top