Nahrávám...

PRAVIDLA KAMPANĚ LETNÍHO LOVU DEEPER

1. ÚVOD

Jsme společnost Deeper, UAB („Deeper“ nebo „my“), právní kód entity 302749154, adresa Antakalnio g. 17, LT-10312 Vilnius, Lithuania. Jsme rádi, že jste si vybrali výrobky Deeper a rádi bychom vás pozvali do letní soutěže společnosti Deeper („soutěž“), ve které můžete vyhrát ceny! Níže najdete smluvní podmínky („pravidla“) soutěže.

Této soutěže se můžete účastnit pouze prostřednictvím mobilní aplikace Fish Deeper.

Pokud se této soutěže zúčastníte, potvrzujete, že jste si pravidla přečetli, berete je na vědomí a souhlasíte s nimi. Pokud s pravidly nesouhlasíte, soutěže se prosím neúčastněte.

Soutěž probíhá od 1. června* 2022, 00:01 do 31. srpna 2022, 23:59 dle časového pásma UTC+0 (Informujte se o časovém pásmu ve své oblasti!).

* Berte na vědomí, že se můžete účastnit s úlovky uloženými v aplikaci od 1. června.

Soutěž je rozdělena na 3 období: červen, červenec, srpen. Můžete se účastnit každé z nich.

Materiály poskytované k soutěži a výsledky soutěže budou v mobilní aplikaci Fish Deeper dostupné až do 22. září dle časového pásma UTC+0.


2. KDO SE MŮŽE ZÚČASTNIT?

Účast v soutěži je otevřená (možná) a úlovky sdílené v soutěži mohou být uloveny pouze v následujících zemích – DE, FR, NL, LT, CZ, BG, IT, US, PL, UK (souhrnně „země“).

Pokud jste zaměstnancem nebo rodinným příslušníkem zaměstnance společnosti Deeper, nemůžete se zúčastnit.


ÚČAST

Pokud se chcete soutěže zúčastnit, je třeba:

- stáhnout aplikaci Fish Deeper a zaregistrovat si účet. Pokud už aplikaci máte, stáhněte si (aktualizujte) nejnovější verzi,

- navštívit účet mobilní aplikace Fish Deeper, uložit úlovek s fotografií a určit druh, hmotnost anebo délku ryby,

- pamatujte, že:

 • kapr musí být vyfocen s váhou tak, aby byla hmotnost ryby jasně viditelná,
 • štiky a okounky je třeba fotografovat s pravítkem, aby byla délka ryby jasně viditelná,
 • váha i pravítko musí být v dobrém stavu a správně položené (zkalibrované), použití přídavných závaží nebo jakýkoli jiný způsob ovlivňování (zkreslování) hodnoty na váze se při vážení ryb zakazuje.

Následně:

- Sdílením úlovku se zúčastněte soutěže v jedné z těchto kategorií:

 • Evropa – největší kapr (v kg/lb) a nejdelší štika (v cm/in),
 • USA – nejdelší okounek černý (v cm/in) a okounek pstruhový (v cm/in).

- Pro ostatní účastníky budou viditelné pouze fotografie, druh ryby, hmotnost, délka, uživatelské jméno a datum sdílení úlovku. Poloha a poznámky zůstanou soukromé.

Také je důležité zdůraznit:

- Před sdílením úlovku musíte udělit souhlas s těmito pravidly (tuto možnost budete mít při každém sdílení úlovku).

- Ve vašem profilu musí být uvedeno vaše jméno a e-mailová adresa (můžete je kdykoli vyplnit v části Účet a smlouvy). V opačném případě vás nebudeme schopni identifikovat a nebudete se moci soutěže zúčastnit.

- Vaše úlovky vložené do soutěže jsou omezené zeměpisnou oblastí (zemí), ve které byly uloveny, měsícem úlovku (tj. v daném měsíci se počítají pouze ryby ulovené v tomto měsíci) a celkově obdobím soutěže jako takové.

- Soutěže se můžete účastnit pouze s fotografiemi vašich vlastních úlovků. Jakékoli fotografie nesouvisející s vašimi vlastními úlovky budou odstraněny.

- Veškeré fotografie odeslané do soutěže budou považovány za nesoukromé. Nahrané fotografie můžeme publikovat v žebříčku nebo informačním kanálu v aplikaci, na sociálních sítích nebo v dalších komunikačních kanálech, kde se o soutěži zmiňujeme.

- Můžete nahrát až 3 fotografie každého úlovku.

- Datum a poloha pořízení fotografie by se měly shodovat s datem uložení a polohou úlovku. Fotografie vzdálené od místa úlovku nebo pořízené dříve (ne v aktuálním měsíci), budou ze soutěže odstraněny.

- Nahrávejte pouze úhledné a esteticky kvalitní fotografie. Fotografie s necenzurovanými symboly, balíčky cigaret či alkoholickými nápoji, nebo fotografie jinak porušující etické normy a veřejný pořádek se nemohou soutěže účastnit a mohou být kdykoli odstraněny na základě výhradního rozhodnutí společnosti Deeper.

- Vyhrazujeme si právo odstranit ze soutěže jakoukoliv fotografii, pokud shledáme, že hmotnost nebo délka ryby jasně neodpovídá informacím zadaným při sdílení úlovku.

- Offline sdílení není možné. Sdílení úlovků, které se mají účastnit soutěže, je možné pouze online.

- Během období je možné vložit nové úlovky. Nový úlovek nahradí předchozí úlovek v žebříčku. Berte na vědomí, že během období může být v žebříčku pouze jeden váš úlovek. Proto než nahrajete nový úlovek, ujistěte se, že jím opravdu chcete nahradit dříve nahraný úlovek.


3. ŽEBŘÍČEK A INFORMAČNÍ KANÁL

Všechny úlovky nahrané ke sdílení procházejí schvalovacím procesem, který provede společnost Deeper před zveřejněním pro všechny uživatele mobilní aplikace Fish Deeper.

Úlovky (ryby) odpovídající kategoriím zahrnutým do soutěže budou po schválení zobrazeny v žebříčku. Úlovky se v žebříčku zobrazí podle aktuální pozice na základě hmotnosti nebo délky (podle kategorie). Pozice úlovku v žebříčku se může během měsíce měnit, když jiní účastníci vloží větší úlovky. Bete na vědomí, že bude k dispozici také sekce informačního kanálu pro všechny země. Tam můžete sdílet jakékoli své úlovky a vidět úlovky ostatních za daný měsíc, bez ohledu na druh ryby.Pamatujte, že tyto úlovky se neúčastní soutěže, společnost Deeper si však vyhrazuje právo je odměnit!

Společnost Deeper si vyhrazuje právo odstranit jakýkoli úlovek vložený do soutěže nebo sdílený v informačním kanálu, pokud na základě jejího výhradního rozhodnutí nevyhovuje těmto pravidlům nebo principům etických norem a veřejného pořádku.

4. VÍTĚZOVÉ

Vítězové měsíce jsou účastníci, kteří se budou nacházet na 1. až 3. pozici každého žebříčku v poslední den měsíce ve 23:59 podle časového pásma UTC+0. Pokud budou existovat dva úlovky stejné délky/hmotnosti, dříve sdílený úlovek se umístí na vyšší pozici.

Zpracování konečného žebříčku desti nejlepších může trvat až 3 pracovní dny.

Vítězové soutěže budou zvoleni v souladu s charakteristikami úlovku (hmotnost nebo délka v dané kategorii) za daný měsíc (červen, červenec, srpen) a v jednotlivých zemích (DE, FR, NL, LT, CZ, BG, IT, US, PL, UK) samostatně.

Jako vítěz může být označena pouze osoba, která se soutěže zúčastnila.

V každé kategorii budou 3 vítězové (kapři a štiky v Evropě, okounci černí a okounci pstruhoví v USA) v každé zemi.

Pokud se navíc společnost Deeper rozhodne, může vybrat fotografii z kategorie informačního kanálu v každé zemi a udělit jim ocenění. Berte na vědomí, že pro výběr takto oceněných fotografií neexistují konkrétní pravidla ani kritéria.

Vítěze oslovíme prostřednictvím e-mailu do tří (3) pracovních dnů od okamžiku výběru.

Vítěz musí na doručený e-mail odpovědět do tří (3) pracovních dnů a poskytnout požadované informace.

Pokud vítěz během této doby neodpoví, zachová si oceněnou pozici, ale odměna zůstane nedoručená. Vítěz musí poskytnout své osobní údaje uvedené v pravidlech níže. Je na zodpovědnosti vítěze, aby zadal správné osobní údaje a mohl se přihlásit o odměnu. Společnost Deeper nenese odpovědnost za nedoručení odměny v důsledku nesprávně uvedených údajů.

5. ODMĚNA

Ceny v soutěži:

1. místo – (UV potiskem) přizpůsobený sonar Deeper PRO+ 2;

2. místo – sada: svítilna Deeper Power Lantern, navíjecí lanko Deeper Tether, pletená šňůra Seaguar Grandmax PE X8;

3. místo – svítilna Deeper Power Lantern.

Doručení odměny: Odměna bude odeslána do třiceti (30) dnů od obdržení nezbytných dodacích údajů od vítěze. Vítěz bude o této skutečnosti informován samostatným e-mailem.

Společnost Deeper uhradí veškeré náklady na poštovné.

Neexistují žádné úplné ani částečné alternativní náhrady za uvedené odměny. Pokud však z jakéhokoli důvodu nebude možno plánovanou odměnu poskytnout, společnost Deeper si vyhrazuje právo poskytnout alternativní odměnu odpovídající hodnoty. Odměna bude udělena pouze přímým vítězům, pokud nebude jinak písemně odsouhlaseno ze strany společnosti Deeper.

Pokud bude vítěz diskvalifikován kvůli jakémukoli porušení pravidel, společnost Deeper si vyhrazuje právo vrátit odměnu do fondu odměn. Společnost Deeper neponese odpovědnost za nedoručení odměny v důsledku nesprávně uvedených údajů.

Každý jednotlivec může během období soutěže obdržet maximálně 1 odměnu za kategorii a měsíc.


6. VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše údaje budeme zpracovávat v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.
Abychom splnili daný účel, budeme zpracovávat:

 • informace o vás: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, zemi bydliště, město, adresu.

Při informování o vítězech nebo změnách v žebříčku můžeme o vítězi či vedoucím účastníkovi zveřejnit jméno, zemi, fotografii úlovku a informace o úlovku v rámci naší aplikace, sociálních sítí a dalších komunikačních kanálů, pomocí kterých o této soutěži informujeme.

Právním základem pro takovéto zpracovávání je váš svobodně udělený souhlas. Údaje o vítězích soutěže budou zpracovávány v našem legitimním zájmu, abychom zajistili maximální transparentnost soutěže.

Veškerá data zpracovaná pro účely soutěže budou uložena po dobu pěti (5) let od jejího ukončení, pokud dříve neodejmete svůj souhlas s účastí v soutěži (viz níže).


7. VAŠE PRÁVA

Berte na vědomí, že máte VŽDY právo kdykoli odejmout svůj souhlas (s přímým marketingem i účastí v soutěži) bez vlivu na právoplatnost zpracování, které již proběhlo na základě souhlasu před jeho odejmutím. Pokud však svůj souhlas odejmete, nebudete se moci soutěže dále účastnit.

Dále máte:

 • právo na informace;
 • právo na přístup k informacím souvisejícím s vašimi osobními údaji;
 • právo na opravu vašich osobních údajů a právo na zapomnění;
 • právo na omezení zpracování vašich osobních údajů;
 • právo na vznesení námitky vůči zpracování vašich osobních údajů;
 • právo na přenos dat.


Zákon pamatuje na určitá omezení a předpoklady. V takovém případě poskytneme k situaci oficiální vyjádření. Například proto, že údaje o vítězích soutěže pro účely transparentnosti jsou zpracovávány v našem legitimním zájmu, zpracovávali bychom některé vaše údaje i v případě vašeho odejmutí souhlasu s účastí v soutěži. Váš úlovek by také zůstal viditelný až do konce období uvedeného v těchto pravidlech.

Vaše data nebudeme sdílet se žádnou třetí stranou.


8. JAK UPLATNIT SVÁ PRÁVA

Pokud chcete využít kterékoli ze svých práv, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu na adrese [email protected]

Odpovídající kroky na základě vašich práv společnost Deeper podnikne bez zbytečného odkladu, ne však později než jeden (1) měsíc od data doručení vaší žádosti. Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů.

Pokud s naší odpovědí nejste spokojeni, máte právo podat stížnost u státního inspektorátu pro ochranu dat Litevské republiky. Protože se ale snažíme jakýkoli problém řešit vstřícně, prosíme vás, abyste nás nejdříve kontaktovali.


9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato pravidla vejdou v platnost 1. června 2022. Vyhrazujeme si právo tato pravidla upravit (podmínky, množství odměn apod.) po předchozím oznámení úprav stejnou cestou, jakou byla tato pravidla oznámena poprvé. Soutěž bude platná, dokud neoznámíme opak.

Společnost Deeper ani její partneři neponesou odpovědnost za žádné ztráty (mimo jiné včetně nepřímých, zvláštních či následných ztrát a ušlého zisku), dodatečné náklady či škody (bez ohledu na zavinění v důsledku zanedbání) v souvislosti s touto soutěží, s výjimkou rozsahu, který nelze zákonně vyloučit.

Společnost Deeper si vyhrazuje právo zkoumat veškeré registrace a vítěze a odmítnout udělit odměnu, odvolat nárok na odměnu nebo vyloučit účastníka kvůli neférovému jednání během soutěže, nebo nedovolit další účast v soutěži, pokud existuje pádný důvod k přesvědčení, že došlo k porušení pravidel nebo jakýchkoli pokynů tvořících část požadavků na účast v této soutěži, nebo pokud účastník jiným způsobem získal nespravedlivou výhodu při účasti v soutěži nebo zvítězil nespravedlivě.

Pokud nastanou okolnosti mimo přiměřenou kontrolu ze strany společnosti Deeper nebo pokud dojde či může dojít v důsledku podvodu, zneužití anebo chyby (lidské či strojové) k ovlivnění této soutěže či udělení odměn, a pokud je to vzhledem k okolnostem nevyhnutelné, společnost Deeper si vyhrazuje právo upravit nebo zrušit soutěž či tato pravidla. Společnost Deeper může k tomuto kroku kdykoli přistoupit, bude se však vždy snažit minimalizovat dopad na všechny účastníky, aby nedošlo ke zbytečnému zklamání.

Se stížnostmi či žádostmi se můžete písemně obracet na zákaznickou podporu na webu https://deepersonar.com/support nebo na adrese [email protected] Tato pravidla se řídí zákony Litevské republiky. Veškeré spory budou řešeny soudem, do jehož jurisdikce spadá registrovaná adresa sídla společnosti Deeper, pokud zákonné požadavky neurčí jinak.

S jakýmikoli dotazy se neváhejte obrátit na adresu [email protected]

Scroll to top