Kā darbojas eholotes

Ja saprotat eholotes pamatdarbību un to, kā nolasīt zivju meklētāja informāciju, tas var izšķirt to, vai nenoķersiet neko vai uzstādīsiet personisko rekordu. Mūsu īsajā pamācībā par ehološu darbību uzzināsiet pamatinformāciju par zivju meklētāju un apgūsiet noderīgus paņēmienus, kas atvieglos informācijas lasīšanu.

Kā darbojas eholotes

Eholotes angliskais nosaukums SONAR ir atšifrējams kā “SOund Navigation Ranging” (skaņu navigācijas ierīce). Eholote nosūta skaņas viļņus ūdenī. Kad šie impulsi saskaras ar dažādiem objektiem, piemēram, zivīm, veģetāciju vai pamatu, tie tiek atstaroti atpakaļ uz virsmu. Eholote nosaka, cik ilgi skaņa ceļo lejup, saskaras ar objektu un pēc tam ceļo atpakaļ. Tā ir tā pati eholokācijas sistēma, ko izmanto sikspārņi un delfīni. Pateicoties šai informācijai, ierīce var noteikt objekta dziļumu. Tā izmēra arī impulsa, kurš atgriežas, stiprumu — jo cietāki objekti, jo spēcīgāks impulss.

Kad impulss ir saņemts atpakaļ, tiek nosūtīts vēl viens. Tā kā skaņas viļņi ūdenī ceļo ar aptuveno ātrumu 1,6 km/h, eholotes var nosūtīt vairākus impulsus sekundē. Deeper PRO un Deeper CHIRP+ 2 nosūta 15 pulsus sekundē. Atpakaļ nākošie skaņas impulsi tiek konvertēti elektriskos signālos un pēc tam parādīti, attēlojot ūdenstilpes pamata dziļumu un cietību, kā arī jebkādus objektus.

Četri nosacījumi, kas jāatceras

1. Eholotes meklējumus veic konusveidīgi, nevis līnijās.

Lasot datus zivju meklētājā, mēs parasti iztēlojamies, ka ekrānā redzamā informācija atrodas tieši zem eholotes. Piemēram, ja ekrānā redzam daudz zivju, domājam, ka tās ir tieši zem mūsu eholotes. Patiesībā redzamie dati tiek ņemti no plašāka apgabala zem eholotes. Turklāt eholote saņem datus no plašāka apgabala, ja meklējumus veicat dziļāk. Tas ir tāpēc, ka eholotes meklējumus veic konusveidīgi.

Tālāk ir paskaidrots, kā tas darbojas.

Eholote nosūta skaņas impulsu, lai atrastu objektus. Skaņa ceļo viļņos, nevis taisnās līnijās, un šie viļņi izvēršas konusveidīgi un kļūst arvien platāki.

Lielākai daļai ehološu var kontrolēt skaņas viļņu konusa diapazonu, mainot skenēšanas stara frekvenci. Tas ir svarīgi, jo dažādās makšķerēšanas situācijās būs efektīvāki atšķirīgi skenēšanas stari.

Platu staru meklēšana (parasti no 40° līdz 60° leņķī) ir piemērota lielu apgabalu ātrai pārmeklēšanai, kā arī vispārējas informācijas iegūšanai par dziļumu un pamata struktūru, tomēr precizitāte un detaļu līmenis būs zemāks. Platu staru meklēšana ir piemērota seklām ūdenstilpēm, jo, meklējot dziļāk, konuss aptver plašāku apgabalu. Tas nozīmē, ka, veicot meklēšanu 13,7 m dziļumā, redzēsiet objektus apgabalā, kam ir 14,3 m diametrs.

Šauru staru meklēšana (aptuveni no 10° līdz 20°) sniedz precīzākus datus, taču aptver mazāku apgabalu. Tā ir piemērotāka, lai noteiktu precīzu zivju atrašanās vietu. Šauru staru meklēšana ir piemērotāka arī dziļām ūdenstilpēm, jo konuss neizvēršas plašumā.

Virsmas traucējumi un aklās zonas

Vēl viens faktors, kas jāņem vērā saistībā ar eholotes konusa platumu — dažos gadījumos nevarēsiet noteikt objektus, kas atrodas tieši zem ūdens virsmas.

Šī problēma tiek dēvēta par virsmas traucējumiem, un ar to saskaras visas eholotes. Šie traucējumi parādās, jo ūdens, kas ir tuvu pie virsmas, atstaro daļu skaņas viļņu, un šie atstarotie viļņi ir pārāk ātri, lai eholote tos varētu pareizi apstrādāt. Šai parādībai ir daudz cēloņu, tomēr vissastopamākais ir viļņi uz ūdens virsmas, burbuļi, straumes un aļģes. Šī iemesla dēļ tuvu pie ūdens virsmas ir daudz traucējumu. Tas veido aklo zonu, kurā nav iespējams noteikt zivis.

Traucējumu daudzumu un aklās zonas lielumu var samazināt, ja eholotes frekvence ir augstāka. Ja jums ir Deeper PRO un rodas daudz virsmas traucējumu, pārslēdziet uz meklēšanu ar augstāku frekvenci (šauram staram ar 290 kHz 15°). Ja izmantojat Deeper START, tā 120 kHz frekvence nozīmē, ka virsmas traucējumi var sniegties līdz 1 m dziļumam no ūdens virsmas.

Deeper PRO+ 2 un CHIRP+ 2 ir zemākais virsmas trokšņu un traucējumu daudzums, nodrošinot precīzus rādījumus līdz 15 cm no ūdens virsmas.

Tālāk redzamajā attēlā ir parādītas 2 atšķirīgas situācijas, kad virsmas traucējumi var ietekmēt eholotes lasījumus (šajos piemēros virsmas traucējumi sniedzas līdz aptuveni 1 m zem virsmas):

 1. Zivis atrodas zem virsmas traucējumu zonas. Šajā gadījumā hidrolokācijas atstarojums no zivīm ir pietiekami spēcīgs, lai zivju meklētājs tās varētu identificēts (Deeper zivju meklētāju gadījumā Fish Deeper lietotnē tiek izmantots algoritms, lai noteiktu, vai tās ir zivis). Rezultātā zivis tiek parādītas lietotnē.

 2. Zivis atrodas virsmas traucējumu zonā. Hidrolokācijas viļņu atstarojums no šīm zivīm ir sajaucies kopā ar virsmas traucējumiem, kā rezultātā atstarojums ir pārāk vājš, lai to noteiktu zivju meklētājs. Rezultātā zivis netiek parādītas lietotnē.

Kāpēc tas ir svarīgi...

 • Zivju meklēšanai

  Meklējot zivis, nepieņemiet, ka katra atzīmētā zivs atrodas tieši zem eholotes. Iztēlojieties, ka tās atrodas kaut kur konusveida zonā zem jūsu eholotes. Atcerieties — jo lielākā dziļumā tiek veiktas atzīmes, jo plašāks apgabals. Ja zivis atrodas seklumā, tad zināt, ka tas ir vairāk vai mazāk tieši zem eholotes īpaši tad, ja izmantojat šauru staru. Ja zivis atrodas dziļumā, tās varētu būt daudz plašākā zonā, kā arī daudz tālāk no eholotes.

  Padoms par Deeper eholoti: Meklējot zivis, vispirms izmantojiet plato staru, lai atrastu zivju vispārējo atrašanās vietu, un pēc tam pārslēdziet uz šauru staru un pārmeklējiet attiecīgo vietu vairākas reizes, lai iegūtu precīzu atrašanās vietu.

 • Struktūru un īpašību noteikšana

  Meklējot īpašības un struktūras, ir jāsaprot arī tāds jēdziens kā “mirusī zona”. Eholote izmantos pirmo noteikto ūdenstilpes pamata vietu, kā mēru, lai atzīmētu ekrāna apakšu. Ja ar konusveidīgo vilni tiek pārmeklēta nogāze, iespējams, būs dziļāka daļa, kas netiks iekļauta meklējumā. Šo apgabalu sauc par mirušo zonu (skatiet diagrammu).

  Padoms par Deeper eholoti: Izmantojot šauru staru, tiks samazināta mirušās zonas parādīšanas iespējamība ekrānā. Atrodot nogāzi vai īpašību, pārmeklējiet to vairākas reizes, izmantojot šaura stara iestatījumu.

2. Ekrāns, kas tiek ritināts, nenozīmē, ka eholote pārvietojas (vai ka ir atrasts daudz zivju)

Fish Deeper lietotnē un daudzu citu ehološu displejos redzamie dati tiek ritināti no labās puses uz kreiso. Displeja labajā malā tiek attēloti jaunākie rezultāti, bet kreisajā — vecākie. Jāatceras, ka ekrānā redzamie dati tiks ritināti, pat ja eholote nekustas, jo ierīce nepārtraukti nosūta un saņem skaņas impulsus. Lai varētu izprast saņemtos eholokācijas datus, ir svarīgi saprast, kā darbojas datu ritināšana ekrānā.

Kāpēc tas ir svarīgi...

 • Zivju meklēšanai

  Viena no kļūdām, kas tiek pieļautas, analizējot eholotes datus — sajaukt vienu zivi ar baru. Tālāk ir paskaidrots, kā tas notiek. Jūs iemetat eholoti, un ūdenī ir nekustīga zivs. Ja jūs nepārvietojat eholoti un zivs arī nekustas, ekrānā redzēsiet nepārtrauktu zivju ikonu plūsmu. Protams, ir dabiski sākt priecāties, jo domājat, ka esat atradis 4 vai 5 lielas zivis. Tomēr tur ir tikai viena zivs, kustīgajā displejā šķiet, ka to ir vairāk.

  Padoms par Deeper eholoti.Ja kustīgais ekrāns jums šķiet mulsinošs, mēģiniet pievienot vertikālās signālierīces displeju (Settings – Sonar – Vertical Flasher: On (Iestatījumi — Eholote — Vertikālā signālierīce: Ieslēgta)). Tas ir tāds pats kā zemledus makšķerēšanas displejs, un tas tiek rādīts ekrāna labajā pusē. Šis displejs ir tiešraide, kas netiek ritināta — tiek rādīts, kas notiek zem jūsu eholotes.

 • Struktūru un īpašību noteikšana

  Iedomājieties, ka esat izmetis eholoti un tagad to velcējat atpakaļ, lai iegūtu zemūdens struktūru attēlu. Dažas sekundes pārtraucat velcēšanu un pēc tam sākat atsākat to. Pēc tam apskatāt meklēju un redzat vienmērīgu slīpumu, bet ar vienmērīgu, līdzenu vietu pa vidu. Vai tas nozīmē, ka līdz ūdenstilpes pamatam ir līdzena daļa?

  Atbilde ir “nē”.Tas ir tāpēc, ka displeja horizontālā ass rāda laiku, nevis attālumu.Līdzenā daļa, ko redzat, ir laiks, kad pārtraucāt velcēt. Eholote turpināja meklēšanu un ritināšanu, tāpēc šķiet, ka pamats ir līdzens, lai gan tā nav.

  Padoms par Deeper eholoti.Lai izvairītos no šādas situācijas, velcējot eholoti, uzturiet nemainīgu ātrumu. Varat arī izmantot kartēšanas iespējas no laivas vai krasta. Šajos režīmos tiek izmantots GPS, lai kartē pievienotu dziļuma līmeņu informāciju, tāpēc nerodas problēmas, ja velcēšanas ātrums mainās.

3. Biezākas līnijas un hidrolokācijas signālu otra atgriešanās nozīmē cietāku pamatni.

Eholote var informēt ne tikai par pamata struktūras izskatu, bet arī par tās cietību. Tālāk ir paskaidrots, kā tas notiek.

Eholotes izmēra gan laiku, kas nepieciešams, lai skaņas impulss atgrieztos, gan arī signāla, kurš atgriežas, stiprumu. Šādi ierīce var parādīt, cik cieti vai mīksti ir objekti zem ūdens. Mīksti, zema blīvuma objekti atgriež vājāku signālu, bet cieti, augsta blīvuma objekti — stiprāku signālu.

Eholotes displejā objekta cietība tiks parādīta ar krāsu un spilgtumu: jo spilgtāka krāsa, jo stiprāks signāls un cietāks objekts. Tas ir īpaši svarīgi, skenējot pamatni.

Iespējams, ievērosiet, ka pamata attēlojums vietām kļūst biezāks un intensīvāks (cietāks pamats), bet plānāks un vājāks citās (mīksts pamats). Iespējams, novērosiet arī otra hidrolokācijas signāla atgriešanu no pamata. Šeit pamats ir tik ciets, ka hidrolokācijas stars tiek atstarots uz virsmu, tad tas atlec un atkal tiek novadīts lejup, kur stars tiek atstarots no pamata un to uztver eholote.

 • Mīksts pamats

 • Otra pamata piemērs

Kāpēc tas ir svarīgi...

 • Zivju meklēšanai

  Pamata konsistences analizēšanas spēja ir daļa no tā, kas jāapgūst, lai varētu strādāt ar neapstrādātiem datiem. Tas var prasīt laiku, tomēr ilgtermiņā ietaupīsiet daudz laika, jo sapratīsiet, kas precīzi atrodas ūdenstilpē.

  Padoms par Deeper eholoti: ja vēlaties uzlabot savas spējas, ir svarīgi no pāriet no līmeņa “Es zinu kur atrodas zivis” uz līmeni “Es zinu, kāpēc tur atrodas zivis”. Sāciet meklēt sakarību starp pamata cietību, ko redzat eholotes ekrānā, un to, kur parasti pulcējas zivis. Piemēram, iespējams, ievērosiet, ka noteiktos apstākļos vai sezonās mērķsuga vienmēr atrodas vietā, kur ir mīksts pamats. Tā ir vērtīga informācija, kuru saprotot ievērojami uzlabosies jūsu makšķerēšanas rādītāji.

 • Struktūru un īpašību noteikšana

  Šis faktors ne pārāk daudz ietekmē zivju meklēšanu. Tomēr var būt interesanti aplūkot sakarības starp pamata cietību un zivju atrašanās vietu. Dati par pamata cietību ir ļoti noderīgi, veidojot kopainu. Zaru kaudžu atšķiršana no akmeņiem, dubļaina pamata atšķiršana no cieta pamata var būt ārkārtīgi svarīga, meklējot atbilstošāko makšķerēšanas vietu.

  Padoms par Deeper eholoti:kad esat atradis interesantu vietu, izmantojiet šauro hidrolokācijas staru, lai iegūtu detalizētākus un precīzākus datus par pamata cietību. Fish Deeper lietotnē izmantojiet detalizēto displeju, nevis pamatdispleju (izmantojiet kreisajā pusē esošo izvēlni, lai to izvēlētos), lai skatītu datus par pamata cietību.

4. Ievērojiet arkas un zināsiet, kur meklēt zivis

Zivju ikonu izmantošana ir lielisks veids, kā sākt lietot zivju meklētāju, tomēr varēsiet identificēt zivis un to lielumu precīzāk, ka izmantosiet neapstrādātos datus. Kad esat gatavs, izslēdziet zivju ikonas un sāciet meklēt arkas.

Kāpēc arkas?

Vairumā gadījumu zivis jūsu displejā tiks parādītas kā arkas. Iemesls ir ļoti vienkāršs. Ja zivs peld tieši cauri hidrolokācijas signāla konusam, tas atgriezīs impulsus no konusa malas, vidus un pēc tam — pretējās malas. Atgrieztais signāls no abām konusa malām ceļo nedaudz tālāk par atgriezto signālu no vidusdaļas. Šī iemesla dēļ jūsu ekrānā būs redzama arka vai “naga” forma.

Zivju atrašana

Tālāk ir minētas dažas svarīgas lietas, kas jāatceras par zivju arkām:

 • Arkas tiks parādītas tikai zivīm, kas pārvietojas (vai tad, ja eholote pārvietojas virs tām).
 • Ja zivis un eholote ir nekustīgas, redzēsiet līniju, nevis arku.
 • Pilnu arku redzēsiet tikai tad, ja zivs pārvietosies cauri visam hidrolokācijas staru konusam.
 • Ja zivs izpeldēs cauri daļai konusa, tiks attēlota puse arkas vai bieza svītra.

Domājiet vertikāli, nevis horizontāli

Gari loki nozīmē lielas zivis, vai ne? Nepareizi. Gari loki liecina, ka zivs jūsu hidrolokācijas signāla konusā atradās ilgstoši.

Neaizmirstiet, ka dziļumam ir nozīme — zivis mazākā dziļumā veidos garākus lokus vai svītras, jo hidrolokācijas signāla konuss ir platāks un tās tajā atrodas ilgāk. Liela zivs netālu no ūdens virsmas var veidot tikai īsu loku vai svītru.

Kā lai nosaka zivs lielumu?

Atbilde ir biezums. Ja loks vai svītra ir bieza, zivs ir liela. Domājiet vertikāli, nevis horizontāli.

Tas ir ļoti labi redzams pirmajā attēlā. Šīs lielās zivis neveido pilnu loku, tomēr svītras ir ļoti biezas, tāpēc zinām, ka zivis ir lielas.

Ēsmas zivis varat noteikt tādā pašā veidā. Nepievērsiet uzmanību tam, cik garas ir svītras, bet pievērsiet uzmanību biezumam un cik sakopotas ir šīs atzīmes.

Kāpēc tas ir svarīgi...

 • Zivju meklēšanai

  Iemācoties strādāt ar neapstrādātiem datiem, tiek nodrošināta visprecīzākā zivju meklēšanas pieredze. Tas var prasīt laiku, tomēr ilgtermiņā ietaupīsiet daudz laika, jo sapratīsiet, kas precīzi atrodas ūdenstilpē.

  Padoms par Deeper eholoti: izslēdziet zivju ikonas Fish Deeper lietotnē (izvēlne kreisajā pusē — zivju ikonas) un pēc tam atcerieties, ka jādomā vertikāli, nevis horizontāli. Meklējiet biezus lokus vai puslokus un neraizējieties par to garumu. Turklāt atcerieties, ka dziļums ietekmēs garumu. Ja zivis atradīsies dziļāk, loki būs garāki. Pievērsiet uzmanību svītru biezumam, nevis loka garumam.

 • Struktūru un īpašību noteikšana

  Atzīmējot struktūru, varat skatīt tuvumā esošu zivju lokus un ēsmas zivju barus. Tas var palīdzēt labāk izprast, pie kādiem veidojumiem uzturas attiecīgā veida zivis.