Loading...

Kako sonari rade

Razumijevanje osnova rada sonara i očitavanja fish findera, može napraviti razliku između neuspješnog ribolova ili ostvarenja ulova života. Ove kratke upute že vas uvesti u svijet pravilnog korištenja uređaja uz poneki trik koji će vam sve to olakšati.

sonar frekvencije skeniranja

Sonar je izvedenica iz naziva SOund NAvigation Ranging. Uređaj šalje pulsirajuće zvučne valove kroz vodu. Kada ti valovi pogode prepreku, ribu ili dno, oni se odbijaju i vraćaju prema površini. Sonar mjeri koliko je vremena potrebno da val prođe kroz vodu,udari u objekt i vrati se . To je isti echo lokacijski sistem kakav možemo vidjeti kod šišmiša i dupina. Pomoću te informacije, uređaj određuje dubinu na kojoj je objekt.  Također mjeri i snagu povratnog vala – što je objekt tvrđi, povratni val je jači.

Kada je povratni val zaprimljen, odmah se šalje novi. Kako zvučni val u vodi putuje otprilike milju u sekundi, sonar odašilje veći broj impulsa u sekundi. Deeper PRO, Deeper PRO+ 2 i Deeper CHIRP+ 2 odašilju 15 impulsa u sekundi. Povratni se valovi pretvaraju u električne signale i onda se prikazuju na ekranu, pokazujući ribolovcu dubinu i tvrdoću dna, kao i sve objekte između.

 

Četiri stvari koje treba upamtiti

  number 1 icon

  Sonar skenira konusno (stožasto) a ne u okomitim linijama.

  number 2 icon

  Skrolanje (pomicanje) slike na ekranu ne znači pomak sonara ili jata riba.

  number 3 icon

  Deblje linije i dvostruki povrat signala znači čvrsto dno.

  number 4 icon

  Zamijetite lukove i pronašli ste ribu.

1. Sonar skenira konusno, ne linijski

konus skeniranje

Kada čitamo podatke s ekrana, automatski pomišljamo da se to događa direktno ispod nas. Tako mislimo i kada ugledamo ribu. U stvarnosti, dobiveni podaci pokrivaju šire područje dna. I još važnije – što je veća dubina vode to je pojas skeniranja širi.

konus skeniranje

Evo kako to radi.

Sonari šalju pulsirajuće signale kako bi locirali objekte. Zvuk putuje u valovima, ne u ravnim linijama, a valovi se šire konusno, postajući sve širi i širi.

Većina sonara može regulirati domet zvučnog vala konusa, promjenom frekvencije skenirajuće zrake. To je važno jer u različitim ribolovnim situacijama, različite zrake daju bolje ili lošije rezultate.

Skeniranje širokom zrakom ( obično 40-60 stupnjeva ) je dobro za brzo skeniranje širokog područja i dobivanje općenitih podataka o dubini i strukturi dna, ali preciznost i detalji će biti slabiji. To je odlično rješenje za skeniranje plićih terena.  Npr. Skenirate li dubinu od 13.7 m, vidjet ćete objekte u krugu promjera 14.3 m.

Skeniranje uskom zrakom ( 10-20 stupnjeva ) , pokriva manje područje ali daje puno detaljniju sliku. Pogodno je za otkrivanje točne lokacije riba. Također, dobro je i za skeniranje vrlo dubokih zona, jer ne pokriva preveliku širinu terena u dnu.

Površinska gužva i slijepe zone

gužva zona

Još jedna važna stvar vezana uz konus skeniranja – često nećete moći dobiti sliku neposredno ispod površine vode, na samom početku konusa.

Tako nastaje tzv.površinska gužva, koja je karakteristična za sve vrste sonara. To je zato jer taj sloj vode poneka reflektira dio zraka ali su one prebrze da bi ih uređaj pravilno obradio. Takvu refleksiju mogu uzrokovati i alge, mjehurići, vodene struje. .. rezultat je mnogo ''površinske buke '', a to stvara '' slijepe zone '' u kojima je nemoguće detektirati ribu.

Količina takvih negativnih informacija, može se smanjiti radom na višim frekvencijama. Ako to doživljavate, a imate Deeper PRO prebacite se na usku zraku i frekvenciju od 290 kHz kod 15 stupnjeva . Kod Deepera START, koji radi na frekvenciji od 120 kHz, takve smetnje se mogu događati do dubine od 1 metar od vodene površine.

Sonari Deeper PRO+ 2 i CHIRP+ 2 emitiraju najmanju količinu površinske buke i odjeka te pružaju precizna očitanja do dubine od 15 cm od površine vode.

 

gužva zone

Slika ispod prikazuje dvije različite situacije kada takve smetnje utječu na očitanja podataka (u ovom slučaju smetnje su do dubine od 1 m):

 1. Riba je ispod te zonepovršinske buke. U ovom slučaju, signal je dovoljno čist i jak, pa dobivamo signal da je to riba (Fish Deeper App koristi poseban algoritam pomoću kojeg utvrđuje da je to riba).
 2. Riba je unutar zone površinske buke. Signal se miješa s površinskom bukom, pa dobiveni signal preslab i nije moguće pravilno protumačiti dobivene podatke. Zbog toga je izostao prikaz ribe na ekranu.

Zašto je to važno za …

 • Pronalaženje riba

  Pronalaženje riba

  Kod pronalaženja riba, nemojte misliti da je svaka otkrivena riba upravo ispod vašeg sonara. Točno je, da su one unutar promjera konusa skeniranja. I, upamtite, čim je dubina veća, to je zona šira. Ako je riba plitko, onda je negdje neposredno ispod sonara, osobito ako skenirate uskom zrakom. Ako je pak na većoj dubini, onda može biti i na širem području.

  Deeper sonar savjet : kada lovite ribu, prvo koristite široku zraku da bi našli zonu gdje riba, pa se zatim prebacite na usku zraku i točno locirajte ribu.

 • Pronalaženje riba

  Pronalaženje struktura i značajke

  Slijedeće što morate shvatiti kod značajki uređaja je razumijevanje mrtvih zona. Prvo mjesto dodira zrake sa dnom, sonar će obilježiti kao početnu točku dna na vašem ekranu. No ako je unutar zone konusa npr. ostao neki ponor, sonar ga neće registrirati kao točku s većom dubinom. To je vrsta mrtve zone (vidi dijagram).

  Deeper savjet : korištenje uske zrake će smanjiti pojavljivanje mrtvih zona. Primijetite li ponor ili neobičnu značajku, još nekoliko puta skenirajte taj dio uskom zrakom, kako bi dobili pravu sliku. 

2. Skrolanje (pomicanje) slike na ekranu ne znači da se sonar miče i ne znači da je tu jato riba

stajaću ribu

U Fish Deeper App, kao i na puno drugih sonara, slika dolazi u skrolanju, s desne strane prema lijevoj. Najnoviji podaci su skroz desno, dok su najstariji skroz lijevo.Ekran tj.slika će se stalno pomicati čak i kada sonar miruje, jer on stalno odašilje i prima signale-poznavanje načina rada ekrana pomoći će vam da stvarno razumijete i shvatite primljene podatke.

Zašto je to značajno …

 • pronalaženje riba

  Pronalaženje riba

  Jedna od najlakših i najčešćih grešaka kod čitanja ekrana je ta da zamijenite jednu ribu i više riba. Evo što se tu događa. Zabacite sonar i u toj zoni je jedna riba koja miruje. Ako ne pomaknete sonar i riba ostane mirna, dobit ćete višestruki signal, a u uzbuđenju ćete pomisliti da vidite 4-5  velikih riba . No, to je samo utjecaj skrolanja slike ekrana.

  Deeper savjet : ako vas skrolanje zbunjuje, uključite vertikalnu bljeskalicu (sonar-settings-vertical flasher-on). Izgleda kao prikaz kod ribolova pod ledom i na desnoj je strani, nema skrolanja i vi vidite točno što se nalazi ispod sonara.

 • struktura dna

  Pronalaženje struktura i značajke

  Zamislite da ste zabacili sonar i sada ga lagano privlačite, kako bi skenirali područje i otkrili podvodne strukture. Prestanete namatati za trenutak pa počinjete opet. Pogledate ekran i vidite postojan nagib s jednom ravnom linijom. Da li je to toliko ravan dio dna?

  Odgovor je, ne ! To je zato jer vodoravna os vašeg ekrana prikazuje vrijeme  a ne udaljenost. Onaj ravni dio prikazuje trenutak kada ste prestali privlačiti sonar. Sonar je i dalje skenirao i skrolao pa smo dobili ravnu liniju.

  Deeper savjet : da to izbjegnete, sonar stalno privlačite konstantnom brzinom. Možete koristiti i postavke mapiranja iz čamca umjesto s obale. Te postavke koriste GPS za mjerenje dubine pa nema anomalija ako prestanete s privlačenjem sonara.

3. Deblje linije i drugi povrat sonara znači tvrđe dno

tvrdi dno

Vaš vam sonar može reći i koliko je tvrdo dno. Evo kako...

Sonar bilježi, ne samo brzinu povrata zrake nego i njenu snagu. To omogućuje utvrđivanje tvrdoće ili mekoće struktura. Meki objekti daju slabu povratnu zraku, dok tvrdi daju snažnu povratnu zraku.

Sonar će vam pokazati tvrdoću u bojama i svjetlinom: što su boje življe, jači je signal i objekt je tvrđi. To je osobito važno kod skeniranja dna.

Primijetit ćete da slika dna postaje deblja i intenzivnija na nekim mjestima (tvrđe dno), te tanja i slabija na drugim mjestima (mekše dno). Možete primijetiti i drugi povrat. Tu je dno toliko tvrdo da se zraka odbila do površine, pa opet do dna i natrag.

Meko dno

Meko dno

sonar drugi povratak

Primjer drugog dna

Zašto je to važno za …

 • pronalaženje riba

  Pronalaženje riba

  Moći utvrditi tvrdoću dna, znači znati baratati dobivenim podacima. Možda će trebati uložiti nešto vremena da to savladate, ali bit ćete na dugoročnom dobitku jer ćete točno znati što se dolje nalazi.

  Deeper savjet : želite li napredovati, treba krenuti od polazišta znanja, '' znam gdje je riba'' pa do razumijevanja, '' shvaćam zašto je riba tu ''. Počnite tražiti vezu između tvrdoće dna i zadržavanja riba na određenim pozicijama. Npr. u određeno godišnje doba određena vrsta je uvijek na mekom dnu. Takvi su podaci jako vrijedni.

 • Struktura dna

  Pronalaženje struktura i značajke

  To je faktor koji ne utječe direktno na ribolov, ali je zanimljiva korelacija vrsta dna i zadržavanja riba nad njima. Naravno, ukoliko razlikujete meko od tvrdog dna, stjenovito ili šljunčano dno, lakše ćete odrediti i potencijalnu lokaciju na kojoj se skriva vaš plijen.

  Deeper savjet: jednom kada ste pronašli zanimljivu poziciju, uključite usku zraku i detaljno je skenirajte (u opciji detaljnog prikaza u Fish Deeper app, s lijeve strane menija), kako bi utvrdili sve značajke dna.

4. Uočite lukove i pronašli ste ribu

Upotreba prikaza ikona riba je dobar početak korištenja sonara, ali , koristeći sirove podatke , lakše ćete utvrditi što je riba , kao i veličinu riba. Kada ste spremni , isključite prikaz ikona i prebacite se na lukove.

Zašto lukovi?

Riblji lukovi

U većini slučajeva, riba će se prikazati u obliku luka. Zašto? Odgovor je jednostavan. Propliva li riba kroz konus sonara, pojavit će se (vratiti će signal) na ulazu, u sredini i na izlasku iz konusa . Povrat s rubova će biti nešto brži nego u sredini konusa, pa će se na ekranu pojaviti linija oblika zaobljenog ruba nokta.

Uočavanje ribe

lukova

Nekoliko važnih stvari u vezi lukova:

 • Lukove ćete dobiti samo ako je riba u pokretu ili ako sonarom prijeđete iznad nje.
 • Ako vaš sonar ili riba miruju , nećete dobiti luk nego liniju.
 • Puni luk ćete dobiti samo ako riba propliva kroz cijeli konus
 • Propliva li riba rubom ili dijelom konusa , dobit ćete polu luk ili deblju crticu – obratite pažnju na takve signale.

Razmišljajte okomito, ne vodoravno

Dugački lukovi

Dugački lukovi znače velike ribe? Krivo. Dugačak luk znači da je riba bila dugo u konusu sonara.

Ne zaboravite da dubina igra važnu ulogu. Manja riba na većoj dubini ostavlja duži trag, zbog veće širine konusa. Velika riba tik ispod sonara, može ostaviti samo kratak trag.

Kako onda saznati veličinu ribe?

velika riba

Odgovor je – debljina. Ako je luk debeo, imate veliku ribu. Razmišljajte okomito, ne vodoravno.

Prva slika je savršena ilustracija. Ova riba nije ostavila puni luk, ali je on debeo pa znamo da je riba velika.

S uočavanjem kedera je isti slučaj. Gledajte debljinu i grupiranost lukova.

Riblji lukovi
lukova
Dugački lukovi
velika riba

Zašto je to važno …

 • pronalaženje riba

  pronalaženje riba

  Rad sa sirovim podacima će vam dati najpouzdanije rezultate. Malo je teže u početku, no, kad savladate gradivo, isplativo je na duge staze jer ćete točno znati što se to nalazi dolje.

  Deeper savjet : isključite ikonu riba u Fish Deeper App (lijevi meni – fish icons), razmišljajte okomito, ne vodoravno. Tražite riblje lukove i polu lukove, bez obzira na njihovu dužinu. Važna je debljina. Tu je i faktor dubine. Ako je riba dublje, luk je duži. Opet, koncentrirajte se na debljinu.

 • Struktura dna

  Pronalaženje struktura i značajke

  Kada skenirate podvodne strukture, obratite pažnju na lukove i jata malih riba. To će vam pomoći da bolje shvatite kakvih se podvodnih struktura drže određene vrste riba.

Naš blog

  Potreban vam je samo sonar za traženje ribe Deeper da biste ih uhvatili sve
  4. tra 2019.

  Potreban vam je samo sonar za traženje ribe Deeper da biste ih uhvatili sve

  Pročitaj cijelu priču
  Vaše batimetrijske karte jezera i sonarni podaci za ribolov, sve na jednom mjestu uz Deeper Lakebook™
  20. velj 2019.

  Vaše batimetrijske karte jezera i sonarni podaci za ribolov, sve na jednom mjestu uz Deeper Lakebook™

  Pročitaj cijelu priču
Scroll to top