Kraunama...

Privatumo politika

PRIVATUMO SUTARTIS TARP DEEPER UAB IR SVETAINĖS IR (ARBA) PROGRAMĖLĖS NAUDOTOJO

1. ĮVADINĖ DALIS

Sveiki atvykę į https://deepersonar.com/lt/lt_lt ir (arba) https://maps.deepersonar.com interneto svetainę (toliau – „Svetainė“) ir (arba) mobiliąją programėlę „Deeper Smart Sonar“ (toliau – „Programėlė“), kuri yra sukurta ir priklauso Lietuvos bendrovei Deeper UAB („Deeper“), juridinio asmens kodas 302749154, adresas Antakalnio g.17, LT-10312 Vilnius, Lietuva (toliau – „Mes“, „Bendrovė“, „Deeper“).

Toliau pateiktas privalomas teisinis susitarimas, reglamentuojantis Jūsų asmens duomenų ir asmeninės informacijos tvarkymą „Deeper“ veikloje, kuris turi būti sudarytas tarp Jūsų ir „Deeper“, kad galėtumėte efektyviai naudotis Svetaine ir (arba) Programėle (toliau – „Privatumo sutartis“).

Išsamesnės informacijos apie tai, kas mes esame ir ką galime Jums pasiūlyti galite rasti mūsų Svetainėje ir (arba) Programėlėje. Be to, norėdami su mumis susisiekti, mūsų kontaktinę informaciją rasite šios Privatumo sutarties pabaigoje.

2. KOKIOS YRA MŪSŲ PRIVATUMO SUTARTIES NUOSTATOS

Ši Privatumo sutartis nustato, kokią asmeninę informaciją apie Jus renkame, asmens duomenų tvarkymo „Deeper“ veikloje tikslus ir teisinius pagrindus bei kitą su Svetainėje ir (arba) Jums naudojantis Programėle surinktų asmens duomenų tvarkymu susijusią informaciją ir apie tai informuoja mūsų Svetainės ir (arba) Programėlės naudotojus.

Mes pažymime, kad registruodamiesi ir naudodamiesi Svetaine ir (arba) Programėle, Jūs sutinkate laikytis šios Privatumo sutarties nuostatų. Nesutikdami laikytis mūsų Privatumo sutarties nuostatų, negalėsite toliau naudotis Svetaine ir (arba) Programėle.

3. DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR TEISINIAI PAGRINDAI

Jūsų asmens duomenis tvarkysime tik toliau išvardytais tikslais:

 1. El. prekyba panaudojant Svetainę ir (arba) Programėlę;
 2. Tiesioginė rinkodara tiesioginiais pranešimais panaudojant Svetainę ir (arba) Programėlę, taip pat el. paštu;
 3. Sąlygų dalyvauti Svetainėje ir (arba) Programėlėje vykdomose apklausose ir konkursuose sudarymas;
 4. Svetainėje ir (arba) Programėlėje vykdomų rinkodaros programų ir kampanijų, pvz. „Heroes“ programos, organizavimas ir vykdymas;
 5. Su naudojimusi Svetaine ir (arba) Programėle susijusios pagalbos teikimas Klientams ir susijusių problemų sprendimas;
 6. Sąlygų efektyviai naudotis mūsų Svetaine ir (arba) Programėle sudarymas ir užtikrinimas;
 7. Galimų ir esamų naudotojų ypatybių ir poreikių analizė, profiliavimas, siekiant geriau pritaikyti „Deeper“ produktus ir paslaugas, gerinti klientų aptarnavimą, tiekimą, logistikos procesus bei rinkodarą;
 8. Verslo analizė.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad asmens duomenų tvarkymas 1-ame (el. prekyba), 4-ame (rinkodaros programų ir kampanijų, pvz. „Heroes“ programos, organizavimas ir vykdymas) ir 6-ame (sąlygų naudotis mūsų Svetaine ir (arba) Programėle sudarymas ir užtikrinimas) punktuose nurodytais tikslais yra atliekamas teisėtais asmens duomenų tvarkymo pagrindais, kai asmens duomenų tvarkymas yra būtinas norint imtis veiksmų prieš sudarant sutartį, taip pat duomenų tvarkymas yra būtinas sutarties, kurios šalimi Jūs esate, vykdymui.

Asmens duomenų tvarkymas 2-ame (tiesioginė rinkodara), 3-ame (sąlygų dalyvauti apklausose ir konkursuose sudarymas), 5-ame (su naudojimusi susijusios pagalbos teikimas ir problemų sprendimas), 7-ame (analizė, susistemintos informacijos apie naudotojus rinkimas) punktuose nurodytais tikslais yra pagrįstas Jūsų laisva valia duotu sutikimu dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo.

Pirmiau nurodytais individualiais tikslais asmens duomenis tvarkysime gavę Jūsų asmeniškai duotus sutikimus su asmens duomenų tvarkymu. Sutikimas taip pat reiškia, kad Jūs savo asmens duomenis pateikėte savo laisva valia, pvz. laisva valia užpildydami klausimyną ir jį pateikdami mums.

Duomenų tvarkymas 8-ame punkte (verslo analizės) nurodytu tikslu yra pagrįstas „Deeper“ teisėtu interesu. Atkreipiame dėmesį, kad pastaruoju asmens duomenų tvarkymo tikslu „Deeper“ naudoja nuasmenintus naudotojų asmens duomenis.

4. RENKAMA INFORMACIJA

Kaip mes renkame informaciją?

Mes renkame informaciją Jums užsiregistravus mūsų Svetainėje ir (arba) Programėlėje ir užpildžius registracijos formą, per mūsų Svetainę ir (arba) Programėlę pateikus užsakymą įsigyti gaminį, laisva valia užsiprenumeravus mūsų tiesioginės rinkodaros medžiagą, laisva valia atsakius į apklausos klausimus arba užpildžius konkurencijos ar rinkodaros programų ir kampanijų, pvz. „Heroes“ programos, dalyvio anketą, laisva valia susisiekus su „Deeper“ klientų aptarnavimo ir techninės pagalbos centru Jūsų tiesiogiai pateikiamą informaciją arba kitaip laisva valia santykiuose su mumis Jūsų mums pateikiamą informaciją apie Jus.

Be to, tam tikra informacija automatiškai surenkama slapukų (angl. cookies), kuriuos Jūs laisva valia sutikote gauti naudodamiesi mūsų Svetaine, arba GPS technologijų, su kurių naudojimu Jūs laisva valia sutikote naudodamiesi mūsų Programėle.

Jums nusprendus prisiregistruoti mūsų Svetainėje ir (arba) Programėlėje naudojant trečiųjų asmenų („Facebook“ arba „Google“) tvarkomą socialinio tinklo paskyrą, Jūsų tapatybės patvirtinimo informaciją (el. pašto adresą ir socialinio tinklo paskyros naudotojo vardą) mums tiesiogiai perduos minėti tretieji asmenys, t.y. Facebook Inc., bendrovės adresas 1601 Willow Road, Menlo Oark, CA 94025, JAV, bendrovės telefono numeris 650-618-7714, arba „Google Inc.“, bendrovės adresas 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV, telefono numeris (650) 253-0000.

Atminkite, kad mes neketiname rinkti ir tvarkyti Jūsų ypatingų asmens duomenų. Atsitiktinai gavę tokius asmens duomenis, mes nepranešę Jums nedelsdami juos ištrinsime.

Visa Jums naudojantis Svetaine ir (arba) Programėle Jūsų pateikta informacija „Deeper“, taip pat naudojantis „Deeper“ siūlomais produktais sukurta informacija yra automatiškai sinchronizuojama naudojant saugius „Deeper“ serverius, kad ją galėtumėte pasiekti per bet kurį Jūsų naudojamą įrenginį prisijungę prie jo savo unikaliu „Deeper“ naudotojo vardu.

Kokią informaciją renkame?

 • Tvarkydami duomenis elektroninės prekybos tikslu mes renkame šiuos duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, apmokėjimo už įsigytus produktus duomenis, pirkinių istoriją, su užsakytais ir (arba) įsigytais produktais (produktų sąrašas, pavadinimai, aprašymai, kiekiai, kainos) susijusius duomenis, pristatymo adresą, IP adresą, slapukus.
 • Tiesioginės rinkodaros tikslu renkame šiuos duomenis: elektroninio pašto adresą, gyvenamosios vietos valstybę, valstiją / apygardą (rajoną), gyvenamosios vietos adresą, lytį, gimimo datą, šeiminę padėtį, telefono numerį, dabartinę buvimo vietą (GPS koordinates), įsigytus „Deeper“ produktus ir jų modelius, naudojant sonarą „Deeper“ gautus duomenis (teksto rinkimo, naudojimo informaciją ir kitus metaduomenis), „Facebook“ naudotojo vardą, „Google“ naudotojo vardą, naudojimosi sonaru istoriją, lankymosi „Deeper“ svetainėse istoriją, naudojimosi „Deeper“ tiesioginės rinkodaros priemonėmis istorija, informaciją apie su žvejyba susijusius interesus, atsiliepimus apie įsigytus produktus, slapukus, naudotojo kompiuterio / mobiliojo įrenginio tipą, mobiliojo įrenginio unikalų identifikacinį kodą, IP adresą, naudotojo mobiliųjų įrenginių operacines sistemas ir jų versijas, mobiliųjų įrenginių interneto naršykles, naudotojo pageidaujamą kalbą ir parinktis, pasirinktas naudotojui naudojantis Svetaine ir (arba) Programėle.
 • Siekdami Jums sudaryti sąlygas dalyvauti apklausose ir konkursuose, mes renkame šiuos duomenis: naudotojo gyvenamosios vietos valstybę, žemyną, regioną / valstiją, miestą, gatvę, namo (buto) numerį, el. pašto adresą, vardą, pavardę, informaciją apie su žvejyba susijusius interesus, atsiliepimus apie įsigytus produktus, su anksčiau laimėtais prizais susijusius asmens duomenis.
 • Rinkodaros programų ir kampanijų organizavimo ir vykdymo tikslais mes renkame šiuos duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, gyvenamosios vietos adresą, el. pašto adresą, informaciją apie žvejybos interesus, naudotojo laisva valia pateiktą informaciją apie save, naudotojo asmeninės svetainės adresą, www.youtube.com, www.facebook.com, www.twitter.com, www.instagram.com paskyrų pavadinimus (adresus), IP adresą, duomenis apie naudotojo naudojamus produktus, naudotojas laisva valia įkeltus vaizdo įrašus ir fotografijas.
 • Klientų aptarnavimo ir problemų sprendimo tikslais renkame šiuos duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, informaciją apie naudotojo naudojamus produktus, iš ankstesnio susirašinėjimo tarp naudotojo ir „Deeper“ istoriją.
 • Siekdami sudaryti sąlygas efektyviam naudojimuisi mūsų Svetaine ir (arba) Programėle ir jį užtikrinti, mes renkame šiuos duomenis: naudotojo naudojamo kompiuterio / mobiliojo įrenginio tipą, mobiliojo įrenginio unikalų identifikacinį kodą, IP adresą, naudotojo mobiliojo įrenginio operacinę sistemą ir jos versiją, naudotojo naudojamą mobiliojo įrenginio interneto naršyklę, pageidaujamą kalbą ir naudotojo parinktis, pasirinktas naudotojui naudojantis Svetaine ir (arba) Programėle, informaciją apie naudotojo buvimo vietą, slapukus;
 • Siekdami išanalizuoti potencialių ir esamų naudotojų ypatybes ir poreikius, geriau pritaikyti „Deeper“ produktus ir paslaugas, gerinti klientų aptarnavimą, tiekimą, logistikos procesus, rinkodarą, mes renkame šiuos duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, informaciją apie apmokėjimą už įsigytus produktus, pirkimo istoriją, informaciją apie užsakytus ir (arba) įsigytus produktus (produktų sąrašas, pavadinimai, aprašymai, kiekiai, kainos), pristatymo adresą, IP adresą, slapukus, gyvenamosios vietos valstybę, žemyną, valstija / apygardą (rajoną), miestą, gatvę, namo (buto) numerį, gyvenamosios vietos adresą, lytį, gimimo datą, šeiminę padėtį, dabartinę buvimo vietą (GPS koordinatės), įsigytus „Deeper“ produktus ir jų modelius, naudojant sonarą „Deeper“ gautus duomenis (teksto rinkimo, naudojimo informaciją ir kitus metaduomenis), „Facebook“ naudotojo vardą, „Google“ naudotojo vardą, sonaro naudojimo istoriją, lankymosi „Deeper“ svetainėse istoriją, naudojimosi „Deeper“ tiesioginės rinkodaros priemonėmis istorija, informaciją apie su žvejyba susijusius interesus, atsiliepimus apie įsigytus produktus, slapukus, naudotojo kompiuterio / mobiliojo įrenginio tipą, mobiliojo įrenginio unikalų identifikacinį kodą, IP adresą, naudotojo mobiliųjų įrenginių operacines sistemas ir jų versijas, mobiliųjų įrenginių interneto naršykles, naudotojo pageidaujamą kalbą ir parinktis, pasirinktas naudotojui naudojantis Svetaine ir (arba) Programėle, informaciją apie su žvejyba susijusius interesus, atsiliepimus apie įsigytus produktus, su iki šiol laimėtais prizais susijusius asmens duomenis, informaciją apie naudotojo naudotus produktus, ankstesnio susirašinėjimo tarp naudotojo ir „Deeper“ istoriją, naudotojo laisva valia pateiktą informaciją apie save, naudotojo asmeninės svetainės adresą, www.youtube.com, www. facebook.com, www.twitter.com, www.instagram.com paskyrų pavadinimus (adresus), naudotojo laisva valia įkeltus vaizdo įrašus ir fotografijas.
 • Verslo analizės tikslu mes renkame nuasmenintus naudotojų duomenis.

Norėtume atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad gavę Jūsų aiškų sutikimą, mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis automatizuotam sprendimų priėmimui, įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais. Mūsų naudojamas profiliavimas yra paremtas surinkta informacija apie Jūsų buvimo vietoves ir žvejybos interesus ir leidžia mums pateikti Jums asmeniškai pritaikytą mūsų Svetainės ir Programėlės turinį, taip pat Jums asmeniškai pritaikytą rinkodaros medžiagą.

Taip pat atkreipkite dėmesį, kad „Deeper“ pasilieka teisę anksčiau pateiktus asmens duomenis nuasmeninti, kad jų nebebūtų galima susieti su Jumis, ir juos toliau naudoti rinkos tyrimams, pagerinant naudotojo patirtį bei „Deeper“ produktus ir paslaugas darant patogesniais naudoti, kuriant vandens telkinių dugno žemėlapius, batimetrinius žemėlapius ir vandens telkinių analizei ir kitais „Deeper“ pasirinktais tikslais, įskaitant komercinius.

5. JŪSŲ TEISĖS

Laikydamiesi įstatymuose nustatytų apribojimų ir sąlygų, Jūs turite teisę gauti informaciją, teisę susipažinti su informacija susijusia su Jūsų asmens duomenimis, teisę ištaisyti savo asmens duomenis, teisę būti užmirštas, teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu ir teise į duomenų perkeliamumą.

Jei Jūsų asmens duomenų tvarkymas grindžiamas Jūsų sutikimu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti tokį sutikimą, tačiau toks atšaukimas nedaro iki atšaukimo su Jūsų sutikimu vykdyto asmens duomenų tvarkymo neteisėtu.

Jei pageidaujate, kad padėtume Jums įgyvendinti savo teises, arba turite klausimų dėl pasinaudojimo Jūsų teisėmis, susisiekite su mumis elektroniniu paštu [email protected].

Pasinaudojimui Jūsų teisėmis reikalingus veiksmus „Deeper“ atliks kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo kreipimosi dienos.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad įtardami, jog su Jumis susijusių asmens duomenų tvarkymas pažeidžia Jūsų teises, neprarasdami teisės pasinaudoti kitomis administracinėmis ar teisminėmis pažeistų teisių gynimo priemonėmis, Jūs turite teisę pateikti skundą valstybės narės, kurioje yra Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta, darbovietė ar įtariamo pažeidimo vieta, priežiūros institucijai.

6. VAIKO PRIVATUMAS

Mūsų Svetainė, Programėlė, visi „Deeper“ siūlomi produktai ir paslaugos skirti naudoti ne jaunesniems nei 14 metų amžiaus asmenims. Bet kuriuo būdu naudodamiesi mūsų Svetaine ir (arba) Programėle, Jūs patvirtinate, kad esate ne jaunesnis kaip 14 metų.

Mes sąmoningai nerenkame asmeninės informacijos iš vaikų iki 14 metų amžiaus. Sužinoję, kad Jūsų vaikas pateikė mums asmeninę informaciją be Jūsų sutikimo, susisiekite su mumis adresu [email protected].


7. SLAPUKŲ NAUDOJIMO POLITIKA

Slapukas – tai nedidelis tekstinis failas, kurį Jums apsilankius Svetainėje parsisiunčia Jūsų naršyklė. Taip Svetainė įsimena informaciją apie Jūsų apsilankymą, pvz. pageidaujamą kalbą ir kitus nustatymus. Tai padeda Jūsų kitą apsilankymą padaryti paprastesniu, o Svetainę – naudingesnę Jums. Slapukai atlieka svarbią funkciją: be jų lankymasis Svetainėje būtų kur kas labiau varginanti patirtis.

Kad priimtumėte slapukus, turėtumėte Svetainėje pasirodžiusioje informacinėje juostelėje „Slapukai“ spustelėti mygtuką „Priimti slapukus“. Nusprendę atsisakyti slapukų, turėtumėte spustelėti mygtuką „Slapukų atsisakymas“.

Atkreipiame dėmesį, kad slapukų naudojimas mums nesuteikia galimybės pasiekti jokios Jūsų prietaise esančios Jūsų asmeninės informacijos ar kitų asmens duomenų.

Mes naudojame šiuos slapukus:

 •  Būtinai reikalingi slapukai. Tai slapukai, reikalingi tinkamam mūsų Svetainės veikimui. Jiems priskiriami slapukai, Jums sudarantys sąlygas pasiekti apsaugotas mūsų Svetainės sritis, naudoti pirkinių krepšelį arba naudotis el. atsiskaitymo paslaugomis.
 • Analizės / našumo slapukai. Jie mums sudaro sąlygas nustatyti apsilankymus ir juos suskaičiuoti bei sekti, kokius navigacinius veiksmus naudodamiesi mūsų Svetaine atlieka lankytojai. Jie mums padeda tobulinti mūsų Svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad naudotojai lengvai rastų tai, ko ieško.
 • Funkcionalumo slapukai. Jie yra naudojami atpažįstant Jus, Jums pakartotinai lankantis mūsų Svetainėje. Tai leidžia mums suasmeninti turinį ir įsiminti Jūsų parinktis.
 • Tikslinės reklamos slapukai. Šie slapukai fiksuoja Jūsų apsilankymą mūsų interneto Svetainėje, puslapius kuriuose lankėtės, ir nuorodas, kurias paspaudėte. Mes šią informaciją naudosime tam, kad mūsų Svetainė ir joje rodoma reklama labiau atitiktų Jūsų interesus.

Slapukus taip pat galite blokuoti savo interneto naršyklėje įjungę nustatymą, leidžiantį atsisakyti visų slapukų arba tik kai kurių iš jų. Pažymėtina, kad interneto naršyklės nustatymuose užblokavę visus slapukus (įskaitant būtinai reikalingus slapukus) negalėsite naudotis visomis ar kai kuriomis mūsų Svetainės dalimis.


8. INFORMACIJA APIE BUVIMO VIETĄ


Jums naudojantis Programėle / Svetaine, naudodamiesi GPS technologija (ar kita panašia technologija), IP (interneto protokolu) galime nustatyti Jūsų buvimo vietą, taip sudarydami Jums sąlygas pasinaudoti visomis Programėlės suteikiamomis galimybėmis. Jei nenorite, kad mes nustatytume Jūsų buvimo vietą, savo paskyros nustatymuose ir (arba) mobiliojo įrenginio nustatymuose turėtumėte išjungti Programėlės prieigą prie buvimo vietos nustatymo paslaugų.

9. NAUDOJIMASIS TREČIŲJŲ ASMENŲ PASLAUGOMIS MŪSŲ VEIKLOJE

Mūsų Privatumo sutartis galioja tik Jums valdant ir naudojant mūsų Svetainę ir (arba) Programėlę. Privatumo sutartis nebus galiojanti ir taikoma Jūsų atžvilgiu Jums išėjus iš mūsų Svetainės ir (arba) Programėlės arba nuspaudus į trečiųjų asmenų svetaines ar programėles nukreipiančią nuorodą.

Mes jokiais atvejais neatsakome už kitiems asmenims priklausančių svetainių ir (arba) programėlių turinį.

Tam tikrais atvejais, savo nuožiūra Svetainėje ir (arba) Programėlėje galime paminėti arba pasiūlyti trečiųjų asmenų produktus ar paslaugas. Naudojimuisi šiomis trečiųjų asmenų svetainėmis ir (arba) programėlėmis taikomos atskiros ir nesusijusios privatumo sutartys. Todėl mes neprisiimame atsakomybės už šių susietų svetainių turinį ir veikimą. Nepaisant to, mes siekiame išsaugoti mūsų Svetainės ir (arba) Programėlės vientisumą ir laukiame visų atsiliepimų apie šias svetaines / programėles.

10. DUOMENŲ SAUGOJIMAS

Šioje Privatumo sutartyje įvardytais tikslais mūsų tvarkomi asmens duomenys bus saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio pasinaudojimo „Deeper“ paslaugomis ir (arba) produktais datos.

Sutinkamai su duomenų apsaugą reglamentuojančiais įstatymais, užtikriname Jus, kad dedame visas pagrįstas pastangas, kad užtikrintume reikiamą Jūsų asmens duomenų saugumą.

Pasibaigus pirmiau nurodytų Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpiui, mes įsipareigojame ištrinti ar kitaip sunaikinti Jūsų asmens duomenis.

11. TREČIŲJŲ ASMENŲ PRIEIGA PRIE JŪSŲ INFORMACIJOS

Mes neparduodame Jūsų tapatybę leidžiančios nustatyti informacijos, neprekiaujame ja ir kitokiu būdu jos neperduodavome kitiems asmenims. Tai netaikoma mums valdyti mūsų Svetainę ir (arba) Programėlę, vykdyti verslą ar aptarnauti Jus padedantiems patikimiems tretiesiems asmenims, su sąlyga kad šie asmenys yra įsipareigoję laikyti tokią informaciją konfidencialia.

„Deeper“ naudojasi Jungtinėse Amerikos Valstijose, Jungtinėje Karalystėje ir Europos Sąjungos šalyse įsteigtų užsienio bendrovių teikiamomis duomenų prieglobos paslaugomis. Todėl „Deeper“ praneša, kad norint pasiekti šiose Sąlygose išvardytus duomenų tvarkymo tikslus, „Deeper“ pirmiau nurodytais tikslais perduos Privatumo sutartyje nurodytais konkrečiais tikslais surinktus ir tvarkomus Jūsų asmens duomenis pirmiau išvardytose užsienio šalyse veikiančioms pirmiau paminėtoms užsienio šalių bendrovėms. Todėl naudodamiesi mūsų Svetaine / Programėle ar jose teikiamomis paslaugomis arba duodami mums savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, Jūs įsipareigojate laikytis šios Privatumo sutarties nuostatų, inter alia, su sąlyga, kad jūsų asmens duomenys bus perduoti duomenų prieglobos paslaugas teikiančioms Jungtinėse Amerikos Valstijose, Jungtinėje Karalystėje ir Europos Sąjungos šalyse įsteigtoms bendrovėms.

„Deeper“ taip pat naudojasi Jungtinėse Amerikos Valstijose, Jungtinėje Karalystėje ir Europos Sąjungos šalyse įsteigtų užsienio bendrovių teikiamomis tiesioginės rinkodaros ir susistemintų duomenų apie naudotojus rinkimo paslaugomis. Todėl, aiškiai sutikdami gauti mūsų tiesioginės rinkodaros medžiagą, inter alia, sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys bus perduoti Jungtinėse Amerikos Valstijose, Jungtinėje Karalystėje ir Europos Sąjungos šalyse įsteigtoms tiesioginės rinkodaros paslaugas teikiančioms bendrovėms.

Atkreipiame dėmesį, kad turint naudotojo sutikimą su susistemintos informacijos apie naudotojus rinkimu, surinktus ir šioje Privatumo sutartyje įvardytais susisteminimo tikslais sutvarkytus naudotojo duomenis susistemintos informacijos rinkimo tikslu teiksime tretiesiems asmenims.

„Deeper“ taip pat naudojasi Europos Sąjungos šalyse ir už Europos Sąjungos teritorijos ribų įsteigtų užsienio bendrovių teikiamomis pašto paslaugomis. Todėl, užsakydami ar sutikdami gauti „Deeper“ produktus, inter alia, sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys, kaip antai vardas, pavardė, telefono numeris, adresas, bus perduodami pašto paslaugas teikiančioms bendrovėms.

Be Jūsų išankstinio sutikimo mes neperduosime Jūsų duomenų kitiems tretiesiems asmenims, nei nurodyti pirmiau.

Mes galime perduoti Jūsų informaciją, kai, mūsų įsitikinimu, tai būtina vykdant įstatymą, užtikrinant mūsų Svetainės ir (arba) Programėlės Sąlygų laikymąsi ar siekiant apsaugoti mūsų ar kitų asmenų teises, turtą ar saugumą.

Informacija apie lankytojus, iš kurios negali būti nustatyta asmens tapatybė, bet kuriuo metu ir be jokių apribojimų gali būti teikiama kitiems asmenims rinkodaros, reklamos ar kitokiais tikslais.

12. APSAUGOS PRIEMONĖS

Mes rūpinamės Jūsų asmeninės informacijos konfidencialumo apsauga.

Mes įgyvendiname įvairias technines ir organizacines saugumo priemones, skirtas užkirsti kelią neteisėtai prieigai prie informacijos ar jos atskleidimui; taip pat siekdami užtikrinti surinktos informacijos apsaugą ir saugumą, įdiegėme tinkamas fizines, elektronines ir valdymo procedūras.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nors mes stengiamės užtikrinti tinkamą mūsų tvarkomos informacijos apsaugą, jokios priemonės negarantuoja visiško saugumo ir negali visais atvejais apsaugoti nuo visų galimų saugumo pažeidimų. 

13. ŠIOS PRIVATUMO SUTARTIES PAKEITIMAI

Mes pasiliekame teisę prireikus bet kuriuo metu keisti šią Privatumo sutartį, be išankstinio įspėjimo apie jos atnaujinimus ar pakeitimus. Todėl visi nauji pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje ir (arba) Programėlėje. Dėl šios priežasties mes prašome Jūsų su šia Privatumo sutartimi susipažinti kiekvieną kartą prieš naudojantis Svetaine ir (arba) Programėle. Jūsų tolesnis naudojimasis Svetaine ir (arba) Programėle reikš Jūsų sutikimą su pataisyta Privatumo sutartimi.

Kita vertus, jei informaciniais tikslais nurodysite savo elektroninio pašto adresą, mes stengsimės su Jumis susisiekti ir informuoti apie Privatumo sutarties pakeitimus.

14. SĄLYGOS

Taip pat apsilankykite mūsų skiltyje „Sąlygos“, kurioje apibrėžtas Svetainės ir (arba) Programėlės naudojimas bei įtvirtinti su juo susiję atsakomybės atsisakymai ir apribojimai.

KONTAKTINIAI DUOMENYS

 Jei turite daugiau klausimų apie Jūsų asmeninę informaciją arba jei norėtumėte pasinaudoti šioje Privatumo sutartyje įtvirtintomis savo teisėmis, kreipkitės į:

Deeper UAB
Juridinio asmens kodas: 302749154
Adresas: Antakalnio g. 17, I korpusas, LT-10312 Vilnius, Lietuva.
Kontaktai: [email protected]

2018 05 11

Scroll to top