Laden...

REGLEMENT VOOR DE VANGSTCAMPAGNE VAN DEEPER IN DE ZOMER

1. INLEIDING

Wij zijn Deeper, UAB ("Deeper" of "wij"), rechtspersonennummer 302749154, adres: Antakalnio g. 17, LT-10312 Vilnius, Litouwen. Wij zijn blij dat u voor de producten van Deeper hebt gekozen en nodigen u graag uit voor de zomerprijsvraag van Deeper ("Prijsvraag") waarbij u kans maakt op leuke prijzen! Hieronder vindt u deze bepalingen en voorwaarden ("Reglement") voor de Prijsvraag.

Je kunt alleen aan deze Prijsvraag deelnemen via de mobiele Fish Deeper app.

Door deel te nemen aan deze Prijsvraag bevestigt u dat u de Regels heeft gelezen en erkend en dat u ermee akkoord gaat. Neem niet deel aan de Prijsvraag indien u niet akkoord gaat met het Reglement.

De Prijsvraag loopt van 1 juni* 2022, 00:01 uur tot 31 augustus 2022, 23:59 uur UTC (controleer hoe het werkt in de tijdzone waar u zich bevindt!).

* Let wel, u kunt deelnemen met vangsten, die vanaf 1 juni in de app zijn opgeslagen.

De Prijsvraag is verdeeld in 3 verschillende periodes: Juni, Juli, Augustus. U kunt aan elk van deze periodes deelnemen.

Het materiaal voor de Prijsvraag en de resultaten ervan kunnen nog tot 22 september, UTC worden geraadpleegd in de mobiele Fish Deeper app.


2. WIE MAG DEELNEMEN?

Deelname aan de Prijsvraag is open (beschikbaar) en de vangst die wordt gedeeld om deel te nemen aan de Prijsvraag mag alleen worden gevangen in de volgende landen - DE, FR, NL, LT, CZ, BG, IT, VS, PL, UK (samen - de "Landen").

U kunt niet deelnemen aan de Prijsvraag indien u werknemer van Deeper of familielid van voornoemde persoon bent.


DEELNAME

Om aan de Prijsvraag deel te nemen, dient u:

- De Fish Deeper app te downloaden en u te registreren voor een account, of als u reeds een account hebt - download (update naar) de nieuwste versie;

- Ga naar uw Fish Deeper account in de mobiele app, sla uw vangst op met foto, geef de vissoort aan en het gewicht en/of de lengte van uw vangst;

- Houd er rekening mee dat:

 • De karper met de weegschaal moet worden gefotografeerd, zodat het gewicht van de vis duidelijk zichtbaar is;
 • Snoeken, kleinbekbaarzen en forelbaarzen worden gefotografeerd met de liniaal, zodat de lengte van de vis duidelijk zichtbaar is;
 • De weegschalen en de linialen in goede staat verkeren en afgesteld (gekalibreerd) zijn. Het gebruik van extra gewichten of andere middelen om de waarden van de weegschalen te beïnvloeden (vertekenen) is bij het wegen van de vis verboden.

Daarna:

- Deel de vangst om deel te nemen aan de Prijsvraag in de volgende categorieën:

 • Europa - de grootste karper (in kg/lb) en de langste snoek (in cm/in);
 • VS - de langste kleinbekbaars (in cm/in) en forelbaars (in cm/in).

- Alleen foto's, vissoort, gewicht, lengte, gebruikersnaam en datum van de gedeelde vangst zullen voor anderen zichtbaar zijn. De locatie en aantekeningen blijven privé!

Het is tevens van belang om te onderstrepen dat:

- Het noodzakelijk is om met dit Reglement in te stemmen alvorens uw vangst te delen (deze gelegenheid zal u bij elk onderdeel worden geboden);

- Uw naam en e-mailadres in uw profiel vermeld worden (u kunt dat op elk moment invullen in de paragraaf "Account en Overeenkomsten"). Houd er rekening mee dat wij u anders niet kunnen identificeren en dat u dan niet aan de Prijsvraag kunt deelnemen;

- De deelname van uw vangsten aan de Prijsvraag is beperkt tot de geografische locatie (Land) waar ze zijn gevangen, de maand waarin ze zijn gevangen (d.w.z. dat de vissen die in de betreffende maand zijn gevangen alleen gedurende die maand aan de Prijsvraag deelnemen) en de periode van de Prijsvraag in het algemeen;

- Alleen de foto's van uw persoonlijke vangsten kunnen worden gedeeld om aan de Prijsvraag deel te nemen. Alle foto's die geen verband houden met uw persoonlijke vangst worden verwijderd;

- Alle foto's die u uploadt naar de Prijsvraag worden beschouwd als niet-vertrouwelijk. Het is mogelijk dat wij de foto's die u uploadt publiceren op het Leaderboard of de Feed in de app, ook op sociale netwerken of op andere communicatiekanalen waar wij over de Prijsvraag praten;

- U kunt tot maximaal 3 foto's van elke vangst uploaden;

- De datum en locatie van de foto's moeten dezelfde zijn als de datum waarop de vangst is opgeslagen en de desbetreffende locatie. Foto's die ver van de vangstlocatie zijn genomen of zelfs eerder (niet in de huidige maand) worden van de Prijsvraag uitgesloten;

- Er mogen uitsluitend mooie, esthetische foto's worden geüpload. Foto's met ongecensureerde symbolen, afbeeldingen van sigarettenpakjes of alcoholische dranken, foto's die anderszins in strijd zijn met de ethische normen en de openbare orde komen niet in aanmerking voor de Prijsvraag en kunnen op elk moment en naar eigen goeddunken van Deeper worden uitgesloten;

- Wij behouden ons het recht voor om alle foto's uit de Prijsvraag te verwijderen als wij constateren dat het gewicht of de lengte van de vis duidelijk niet overeenkomt met wat u tijdens het delen van de vangst hebt opgegeven;

- Niet offline! Het delen van de vangst voor deelname aan de Prijsvraag kan alleen online;

- Tijdens deze periode mogen nieuwe vangsten worden gedaan. De nieuwe vangst vervangt de eerdere vangst op het leaderboard. Houd er rekening mee dat slechts één van uw vangsten in een bepaalde periode op het Leaderboard kan staan. Dus voordat u een nieuwe vangst uploadt, moet u er zeker van zijn dat u de reeds eerder geuploade vangst echt wilt vervangen.


3. LEADERBOARDS en de FEED

Alle vangsten die worden geüpload om te delen doorlopen het goedkeuringsproces dat door Deeper wordt uitgevoerd voordat ze door alle gebruikers op de mobiele Fish Deeper-app kunnen worden geraadpleegd.

De vangsten (vissen) die overeenkomen met de categorieën die in aanmerking komen voor de Prijsvraag worden na goedkeuring weergegeven op de Leaderboards. De vangsten worden op de Leaderboards weergegeven op basis van de huidige plaats, gebaseerd op gewicht of lengte (afhankelijk van de categorie). In de loop van de maand kan de plaats van de vangsten op de Leaderboards veranderen als andere deelnemers betere vangsten indienen. Let wel dat de sectie "Feed" ook voor alle landen beschikbaar zal zijn. Daar kunt u uw eigen vangsten delen en alle andere gedeelde vangsten van alle soorten vis zien die in de loop van de maand zijn gevangen. Deze vangsten spelen niet mee in de Prijsvraag, maar Deeper behoudt zich het recht voor ze te belonen!

Deeper behoudt zich het recht voor om een vangst van deelname aan de Prijsvraag of het delen ervan op de Feed uit te sluiten indien, naar het eigen inzicht van Deeper, de vangst niet overeenstemt met dit Reglement of met principes van ethische normen en openbare orde.

4. WINNAARS

De winnaars van de maand zijn degenen die op de laatste dag van de maand om 23:59 uur UTC op het desbetreffende Leaderboard op de 1ste tot de 3de plaats geëindigd zijn. Als er twee vangsten van gelijke lengte/gewicht zijn, krijgt de eerder gedeelde vangst de hoogste plaats.

Het kan tot 3 werkdagen duren om de laatste Top 10 van de maand te presenteren.

De winnaars van de Prijsvraag worden gekozen op basis van de vangstkenmerken (gewicht of lengte in een bepaalde categorie) voor de maanden juni, juli en augustus en in elk land (DE, FR, NL, LT, CZ, BG, IT, VS, PL, UK) afzonderlijk.

Alleen personen die aan de Prijsvraag deelnemen kunnen tot winnaar worden uitgeroepen.

Er zullen 3 winnaars zijn in elke categorie (karpers, snoeken in Europa, kleinbekbaars en forelbaars in de VS) in elk land.

Ook kan, als Deeper daartoe besluit, een foto uit de Feed-categorie uit elk land worden uitgelicht en in de prijzen vallen. Wij hebben geen strikte regels of criteria voor de selectie van de foto's die hier worden bekroond!

De winnaars worden binnen drie (3) werkdagen na het moment van de selectie via e-mail op de hoogte gebracht.

De winnaar moet binnen drie (3) werkdagen antwoorden op de e-mail en de vereiste informatie verstrekken.

Als de winnaar niet binnen deze termijn reageert, behoudt hij/zij de plaats, maar wordt de prijs niet geleverd. De winnaar moet zijn/haar persoonlijke gegevens verstrekken zoals vermeld in het onderstaande Reglement. Om de prijs te claimen is de winnaar zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste persoonlijke informatie. Deeper is niet verantwoordelijk voor het niet afleveren van de prijs als gevolg van onjuist verstrekte informatie.

5. PRIJS

De prijzen van de prijsvraag:

1e plaats - gepersonaliseerde (UV-geprinte) Deeper PRO+ 2 sonar.

2e plaats - set van: Deeper Power Zaklamp, Deeper Tether, Seaguar Grandmax PE X8 Gevlochten Lijn.

3e plaats - Deeper Power Zaklamp.

Verzending van de prijs: de prijs wordt binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de noodzakelijke informatie van de winnaar verzonden. De winnaar wordt hiervan per afzonderlijke e-mail op de hoogte gesteld.

Deeper betaalt alle verzendkosten.

Er zijn geen andere alternatieven om de prijs geheel of gedeeltelijk te vervangen. Echter, als om welke reden dan ook de prijs niet kan worden toegekend zoals gepland, behoudt Deeper zich het recht voor om een alternatieve prijs van gelijke waarde uit te reiken. De prijs wordt uitsluitend rechtstreeks aan de winnaars toegekend, tenzij Deeper schriftelijk anders is overeengekomen.

Indien een winnaar wordt gediskwalificeerd wegens overtreding van het reglement, behoudt Deeper zich het recht voor om de prijs aan de prijzenpot terug te geven. Deeper is niet verantwoordelijk voor het niet leveren van de prijs als gevolg van onjuist verstrekte informatie.

Elke deelnemer kan tijdens de duur van de Prijsvraag maximaal 1 prijs per categorie per maand winnen!


6. UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij zullen uw gegevens verwerken zoals vermeld in ons Privacybeleid.
Om dit te bereiken, verwerken wij:

 • Gegevens over u: naam, achternaam, e-mailadres, land waar u woonachtig bent, plaats, adres.

Om de winnaars of wijzigingen op het Leaderboard bekend te maken, kunnen wij de naam van de winnaar of leider, het land, een foto van de vangst en informatie over de vangst in onze app, op onze sociale netwerken en andere communicatiekanalen waar wij over deze Prijsvraag praten publiceren.

Rechtsgrondslag voor deze verwerking - uw vrijwillig gegeven toestemming. De gegevens van de winnaars van de Prijsvraag worden verwerkt in ons rechtmatig belang om een zo groot mogelijke transparantie betreffende de Prijsvraag te waarborgen.

Alle gegevens die voor de Prijsvraag worden verwerkt worden gedurende 5 (vijf) jaar gerekend vanaf de beëindiging van deze Prijsvraag bewaard tenzij u uw toestemming voor deelname aan de Prijsvraag eerder intrekt (zie hieronder).


7. UW RECHTEN

Vergeet niet dat u ALTIJD het recht hebt om uw toestemming (zowel voor direct marketing als voor deelname aan de Prijsvraag) op elk moment in te trekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voordat deze werd ingetrokken. Indien u echter uw toestemming intrekt, is deelname aan de Prijsvraag niet meer mogelijk.

Bovendien heeft u:

 • Het recht om geïnformeerd te worden.
 • Het recht op toegang tot de informatie betreffende uw persoonsgegevens.
 • Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens, het recht om te worden vergeten.
 • Het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Het recht op dataportabiliteit.

De wet voorziet in een aantal beperkingen en voorwaarden. Als dit het geval is, zullen wij een met redenen omklede verklaring over deze situatie afleggen. Aangezien de gegevens van de winnaars van de Prijsvraag bijvoorbeeld voor transparantiedoeleinden in ons rechtmatig belang worden verwerkt, worden in plaats van toestemming, zelfs als u uw toestemming om deel te nemen aan de Prijsvraag intrekt, sommige van uw gegevens nog steeds door ons verwerkt en blijft uw vangst zichtbaar tot het einde van de periode die in dit Reglement wordt vermeld.

Wij zullen uw gegevens met geen enkele andere entiteit delen!


8. HOE U UW RECHTEN KUNT UITOEFENEN

Neem contact met ons op via e-mail op [email protected] om ons te laten weten dat u een van uw rechten wilt uitoefenen.

Uw rechten met betrekking tot de uitvoering van passende maatregelen zullen door Deeper zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 (één) maand na de datum van uw verwijzing, worden uitgeoefend. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacybeleid.

Indien ons antwoord teleurstellend is, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een nationale inspectiedienst voor gegevensbescherming van de Republiek Litouwen. Wij streven er echter naar elke situatie op vreedzame wijze op te lossen, dus verzoeken wij u vriendelijk eerst contact met ons op te nemen!


9. SLOTBEPALINGEN

Dit reglement treedt in werking op 1 juni 2022. Wij behouden ons het recht voor dit reglement te wijzigen (de voorwaarden ervan, het bedrag van de prijzen, enz.) door de wijzigingen vooraf aan te kondigen op dezelfde wijze als dit reglement werd aangekondigd. De Prijsvraag blijft geldig tot wij anders aankondigen.

Noch Deeper, noch enige aan haar gelieerde onderneming is aansprakelijk voor enig verlies (inclusief maar niet beperkt tot indirecte, speciale of gevolgschade en winstderving), extra kosten of opgelopen schade (al dan niet te wijten aan nalatigheid van welke persoon dan ook) als gevolg van deze Prijsvraag, behalve voor zover een dergelijke aansprakelijkheid niet bij wet is uitgesloten.

Deeper behoudt zich het recht voor alle inschrijvingen en winnaars te inspecteren en te weigeren een prijs toe te kennen, de toekenning van een prijs in te trekken, een deelnemer uit te sluiten wegens oneerlijk gedrag tijdens de Prijsvraag, of verdere deelname aan de Prijsvraag te weigeren indien er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de regels of een van de instructies die deel uitmaken van de vereisten voor deelname aan deze Prijsvraag zijn overtreden, of anderszins indien de deelnemer een oneerlijk voordeel heeft verkregen door deelname aan de Prijsvraag of op oneerlijke wijze heeft gewonnen.

Indien zich omstandigheden voordoen waarover Deeper redelijkerwijs geen controle heeft of anderszins fraude, misbruik en/of fouten (menselijke- of computerfouten) deze Prijsvraag of de toekenning van prijzen hebben beïnvloed of kunnen beïnvloeden, en indien de omstandigheden dit onvermijdelijk maken, behoudt Deeper zich het recht voor om de Prijsvraag of dit Reglement te wijzigen of te beëindigen. Deeper kan dit te allen tijde doen, maar zal altijd trachten de gevolgen voor alle deelnemers zoveel mogelijk te beperken om geen onnodige teleurstelling te veroorzaken.

Klachten en verzoeken kunnen schriftelijk worden ingediend bij de klantenservice op de website https://deepersonar.com/support of via [email protected]. Dit Reglement is onderworpen aan de wetten van de Republiek Litouwen. Alle geschillen worden beslecht voor de rechtbank van de vestigingsplaats van Deeper, tenzij de wet dwingend anders bepaalt.

Aarzel niet om voor vragen contact met ons op te nemen via [email protected].

Scroll to top