Vang sneller meer vissen
met de Deeper Smart Sonar

Vang sneller meer vissenmet de Deeper Smart Sonar
Laden...

Krachtige maar lichtgewicht werpbare viszoeker

  Pair Deeper with phone

  Uitstekend werpbereik en ongelofelijke scandiepte, dus geen enkele plek blijft buiten bereik

  Deeper Sonar Casting

  Geschikt voor elk seizoen en type visserij: gebruik hem vanaf de wal, een boot, kajak en op het ijs

  Deeper sonar scanning

  Maakt gebruik van Wi-Fi om met uw smartphone of tablet te verbinden - internet of een mobiele verbinding zijn niet vereist

  Deeper Sonar mapping

  Krachtige batterij voor maximaal 8 uur afhankelijk van het gebruik en het model

Kies uw Deeper Sonar

Fish Deeper App

In combinatie met een van de Deeper sonars, verandert de Fish Deeper app uw smartphone of tablet in een hoogwaardig sonarscherm

GEDETAILLEERD BEELDSCHERM:

Bekijk vissen, vegetatie, bodemcontouren, waterdiepte, temperatuur, tijd, batterijniveaus van uw sonar/telefoon.

PLAATSEN EN VANGSTLOGS:

Markeer visstekken, plaatsen waar boten te water kunnen worden gelaten, kampeerplaatsen en registreer uw vangsten met foto's en gedetailleerde notities.

REALTIME GESCHIEDENIS:

Scan het water en spoel de data terug, nog tijdens het scannen.

BATHYMETRISCHE KAARTCREATIE:

Creëer uw eigen dieptekaarten rechtstreeks vanaf de wal of zelfs vanaf uw boot.

TOEGANG OP ELK TOESTEL:

Bestudeer en verken gegevens op uw telefoon en tablet of via de Fish Deeper-website.

VERKEN DE APP

Kies uw Deeper Sonar

Scroll to top