Ładowanie...

REGULAMIN KAMPANII LETNICH POŁOWÓW

1. WSTĘP

Jesteśmy firmą Deeper, UAB („Deeper” lub „my”), numer rejestracyjny: 302749154, adres: Antakalnio g. 17, LT-10312 Wilno, Litwa. Cieszymy się, że używasz produktów Deeper i chcemy zaprosić Cię do letniego konkursu Deeper („Konkurs”), w którym możesz wygrać nagrody. Poniżej znajdziesz regulamin („Regulamin”) Konkursu.

Możesz wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pośrednictwem aplikacji mobilnej Fish Deeper.

Jeżeli zdecydujesz się na udział w Konkursie, potwierdzasz zapoznanie się z Regulaminem, a także zgadzasz się z jego postanowieniami. Jeżeli nie akceptujesz postanowień Regulaminu, nie bierz udziału w Konkursie.

Konkurs trwa od 1 czerwca* 2022 roku, godz. 00:01, do 31 sierpnia 2022 roku, godz. 23:59 czasu UTC+0 (porównaj tę strefę czasową do strefy w kraju, w którym mieszkasz!).

* Możesz wziąć udział w Konkursie z połowami zapisanymi w aplikacji od dnia 1 czerwca.

Konkurs jest podzielony na 3 okresy: czerwiec, lipiec i sierpień. Możesz wziąć udział w każdym z nich.

Materiały przekazane na potrzeby Konkursu oraz wyniki Konkursu będą dostępne do przeglądania w aplikacji mobilnej Fish Deeper do dnia 22 września czasu UTC+0.


2. KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ

W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie mieszkańcy następujących krajów: DE, FR, NL, LT, CZ, BG, IT, US, PL, UK („Kraje”). Połowy udostępniane w ramach Konkursu mogą pochodzić wyłącznie z tych Państw.

Nie możesz brać udziału w Konkursie, jeśli jesteś pracownikiem Deeper lub członkiem rodziny takiej osoby.


UDZIAŁ W KONKURSIE

Żeby wziąć udział w Konkursie, musisz wykonać następujące czynności:

- Pobierz aplikację Fish Deeper i utwórz konto lub, jeśli masz już aplikację, pobierz najnowszą wersję lub ją zaktualizuj.

- Wejdź na konto mobilnej aplikacji Fish Deeper, zapisz połów ze zdjęciem, określ rodzaj ryby oraz podaj jej wagę i/lub długość.

- Uwaga:

 • Karpie należy fotografować z wagą w taki sposób, aby wyraźnie było widać, ile waży ryba.
 • Szczupaki oraz bassy należy fotografować z linijką w taki sposób, aby wyraźnie było widać, jak długa jest ryba.
 • Wagi i linijki muszą być sprawne i skalibrowane. Używanie obciążników lub wpływanie na odczyty wagi w inny sposób(fałszowanie odczytów) jest zabronione podczas ważenia ryb.

Następnie:

- Udostępnij połów w Konkursie w jednej z kategorii:

 • Europa – największy karp (w kg/lb) i najdłuższy szczupak (w cm/in);
 • USA – najdłuższy bass małogębowy (w cm/in) i najdłuższy bass wielkogębowy (w cm/in).

- Inni użytkownicy będą mogli zobaczyć wyłącznie zdjęcia, rodzaj ryby, wagę, długość, nazwę użytkownika i datę połowu. Lokalizacja i notatki pozostaną prywatne.

Pamiętaj też o następujących rzeczach:

- Przed udostępnieniem połowu musisz zaakceptować Regulamin (komunikat z odpowiednią prośbą pojawi się przed każdym udostępnieniem).

- W Twoim profilu musimy widzieć Twoje imię i Twój adres e-mail (możesz je uzupełnić w dowolnym momencie w sekcji „Konto i zgody”). Jeżeli tego nie zrobisz, nie będziemy mogli Cię zidentyfikować, co oznacza brak możliwości udziału w Konkursie.

- Udział Twojego połowu w Konkursie jest ograniczony do miejsca, w którym ryba została złowiona (kraj), miesiąca, w którym została złowiona (tzn. ryby złowione w danym miesiącu biorą udział w Konkursie wyłącznie w tym samym miesiącu) oraz okresu trwania Konkursu.

- W Konkursie można udostępniać wyłącznie zdjęcia swoich własnych połowów. Wszelkie zdjęcia niezwiązane z Twoim połowem będą usuwane.

- Wszystkie zdjęcia dodawane w Konkursie będą uznawane za takie, które nie są poufne. Możemy publikować dodawane przez Ciebie zdjęcia na tablicy wyników lub w sekcji „Aktualności” w aplikacji, a także w mediach społecznościowych i innych kanałach komunikacyjnych, w których promujemy Konkurs.

- Możesz dodać maksymalnie 3 zdjęcia każdego połowu.

- Data i lokalizacja zdjęć muszą być takie same jak data i lokalizacja zapisanego połowu. Zdjęcia z lokalizacją daleko od miejsca połowu lub zdjęcia zrobione wcześniej (nie w bieżącym miesiącu) będą usuwane z Konkursu.

- Należy dodawać tylko gustowne i estetyczne zdjęcia. Zdjęcia z nieocenzurowanymi logo, paczkami papierosów lub butelkami alkoholu, a także zdjęcia, które w inny sposób naruszają normy etyczne i standardy porządku publicznego nie kwalifikują się do Konkursu i mogą być usuwane przez Deeper w dowolnym momencie i wedle naszego uznania.

- Zastrzegamy sobie prawo do usuwania z Konkursu wszelkich zdjęć, na których zauważymy, że waga lub długość ryby wyraźnie różni się od danych podanych podczas udostępniania połowu.

- Brak trybu offline! Udostępnianie połowów w Konkursie jest dostępne wyłącznie online.

- W okresie trwania Konkursu można udostępniać nowe połowy. Nowy połów zastąpi poprzedni na tablicy wyników. W danym okresie tylko jeden Twój połów może być wyświetlany na tablicy wyników. Zanim udostępnisz nowy połów, upewnij się, czy na pewno chcesz, żeby zastąpił Twój poprzednio dodany połów.


3. TABLICE WYNIKÓW I AKTUALNOŚCI

Wszystkie połowy udostępniane w Konkursie będą weryfikowane przez Deeper przed ich wyświetleniem innym użytkownikom w aplikacji mobilnej Deeper.

Połowy (ryby), które mieszczą się w kategoriach Konkursu, będą wyświetlane, po ich weryfikacji, na tablicach wyników. Połowy będą wyświetlane na tablicach wyników według miejsca, w oparciu o wagę lub długość (zależnie od kategorii). Miejsce połowu na tablicach wyników może się zmienić w ciągu miesiąca, jeśli inni użytkownicy udostępnią lepsze wyniki. Dostępna będzie także sekcja „Aktualności” dla wszystkich Krajów. Możesz tam udostępniać swoje połowy dowolnych ryb złowionych w danym miesiącu i oglądać zdobycze innych. Takie połowy nie będą brały udziału w Konkursie, ale Deeper zastrzega sobie prawo do przyznania za nie nagrody!

Deeper zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania połowów z Konkursu lub usuwania połowów z „Aktualności”, jeśli, wedle uznania Deeper, połów nie jest zgodny z Regulaminem lub narusza normy etyczne i standardy porządku publicznego.

 

4. ZWYCIĘZCY

Zwycięzcami miesiąca zostaną osoby, które zajmą miejsca od 1. do 3. na odpowiedniej tablicy wyników według stanu na ostatni dzień miesiąca, godz. 23:59 czasu UTC+0. Jeżeli dwa połowy będą miały taką samą wagę lub długość, wyższe miejsce zajmie połów udostępniony wcześniej.

Ogłoszenie finałowej dziesiątki miesiąca może zająć do 3 dni roboczych.

Zwycięzcy Konkursu zostaną wybrani według kryteriów połowu (waga lub długość w danej kategorii) w każdym miesiącu – czerwcu, lipcu i sierpniu – oraz osobno dla każdego kraju (DE, FR, NL, LT, CZ, BG, IT, US, PL, UK).

Zwycięzcą może zostać jedynie osoba biorąca udział w Konkursie.

Każda kategoria będzie miała 3 zwycięzców (karpie i szczupaki w Europie, bassy małogębowe i bassy wielkogębowe w USA) w każdym kraju.

Dodatkowo, wedle uznania Deeper, zdjęcie z kategorii „Aktualności” z każdego Kraju może także otrzymać nagrodę. Pamiętaj, że w tej kategorii nie mamy surowych zasad ani kryteriów wyboru zwycięskich zdjęć!

Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej za pośrednictwem wiadomości e-mail w terminie trzech (3) dni roboczych od potwierdzenia wyników.

Zwycięzcy muszą odpowiedzieć na otrzymaną wiadomość e-mail w terminie trzech (3) dni roboczych oraz podać wymagane informacje.

Jeżeli zwycięzca nie odpowie w tym terminie, zachowa miejsce w rankingu, ale nie otrzyma nagrody. Zwycięzca musi podać swoje dane osobowe zgodnie z postanowieniami Regulaminu wskazanymi poniżej. Podanie poprawnych danych osobowych w celu odebrania nagrody jest odpowiedzialnością zwycięzcy. Deeper nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia nagrody ze względu na podanie nieprawidłowych danych.

 

5. NAGRODY

1. miejsce – spersonalizowana echosonda Deeper PRO+ 2 (z nadrukiem w technologii druku UV).

2. miejsce – zestaw składający się z lampki Deeper, smyczy wędkarskiej Deeper i plecionki Seaguar Grandmax PE X8.

3. miejsce – lampka Deeper.

Dostarczenie nagrody: nagroda zostanie wysłana w terminie trzydziestu (30) dni od otrzymania niezbędnych danych do wysyłki od zwycięzcy. Zwycięzca zostanie o tym poinformowany w osobnej wiadomości e-mail.

Koszty wysyłki ponosi Deeper.

Nie ma możliwości zastąpienia całej nagrody lub jej części inną nagrodą. Jednak jeżeli z jakiegokolwiek powodu przyznanie nagrody nie będzie możliwe, Deeper zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody zastępczej o takiej samej wartości. Nagroda zostanie przekazana wyłącznie zwycięzcy, chyba że Deeper ustali inaczej na piśmie.

Jeżeli zwycięzca zostanie zdyskwalifikowany za naruszenie Regulaminu, Deeper zastrzega sobie prawo do zwrócenia nagrody do puli nagród. Deeper nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia nagrody ze względu na podanie nieprawidłowych danych.

Każda osoba może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę na kategorię w miesiącu w okresie trwania Konkursu!


6. TWOJE DANE OSOBOWE

Będziemy przetwarzać Twoje dane zgodnie z postanowieniami naszej Polityki prywatności.

Dla osiągnięcia naszych celów będziemy przetwarzać:

 • Twoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, kraj zamieszkania, miasto, adres.

W celu poinformowania o zwycięzcach lub zmianach na tablicy wyników, możemy publikować imię zwycięzcy lub lidera, kraj, zdjęcie połowu i informacje o połowie w naszej aplikacji, w naszych profilach w mediach społecznościowych i w innych kanałach komunikacyjnych, w których promujemy Konkurs.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest Twoja dobrowolnie udzielona zgoda. Dane zwycięzców Konkursu będą przetwarzane w naszym prawnie uzasadnionym interesie, żeby zapewnić jak największą transparentność Konkursu.

Wszystkie dane przetwarzane w ramach Konkursu będą przechowywane przez okres 5 (pięciu) lat od zakończenia Konkursu, chyba że wcześniej wycofasz zgodę na udział w Konkursie (patrz poniżej).


7. TWOJE PRAWA

Pamiętaj, że ZAWSZE masz prawo do wycofania swojej zgody (zarówno w zakresie marketingu bezpośredniego, jak i zgody na udział w Konkursie) w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania w oparciu o Twoją zgodę przed jej wycofaniem. Jeśli jednak wycofasz zgodę, stracisz możliwość udziału w Konkursie.

Masz także:

 • Prawo do bycia poinformowanym.
 • Prawo do dostępu do informacji związanych z Twoimi danymi osobowymi.
 • Prawo do sprostowania swoich danych osobowych oraz prawo do bycia zapomnianym.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Prawo do przeniesienia danych.

Istnieją ograniczenia i warunki wstępne określone prawem. W takim przypadku wydamy odpowiednie oświadczenie dotyczące takiej sytuacji. Na przykład, jako że w celu zapewnienia transparentności dane zwycięzców Konkursu będą przetwarzane w naszym prawnie uzasadnionym interesie, a nie na podstawie zgody, nawet jeśli wycofasz swoją zgodę na udział w Konkursie, niektóre z Twoich danych będą nadal przez nas przetwarzane, a Twój połów pozostanie widoczny do końca okresu wymienionego w Regulaminie.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych innym podmiotom.


8. JAK MOŻESZ WYEGZEKWOWAĆ SWOJE PRAWA

Wyślij do nas e-mail na adres [email protected] i napisz, z którego prawa chcesz skorzystać.

Deeper podejmie odpowiednie działania mające na celu wykonanie Twojej prośby tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty Twojego zgłoszenia. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Jeżeli nasza odpowiedź nie będzie dla Ciebie satysfakcjonująca, masz prawo złożyć skargę do Narodowego Inspektoratu Ochrony Danych na Litwie. Jako że naszym celem jest poszukiwanie polubownych rozwiązań każdej sytuacji, uprzejmie prosimy o kontakt z nami w pierwszej kolejności.


9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w życie dnia 1 czerwca 2022 roku. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu (jego postanowień, ilości nagród itp.), ogłaszając takie zmiany z wyprzedzeniem w taki sam sposób, w jaki ogłoszono niniejszy Regulamin. Konkurs będzie trwał do czasu, gdy powiadomimy o jego zakończeniu.

Firma Deeper ani jednostki z nią powiązane nie będą ponosić odpowiedzialności za żadne straty (w tym m.in. straty pośrednie, specjalne lub następcze oraz utratę dochodów), dodatkowe koszty lub poniesione wydatki (niezależenie od tego, czy wynikają z zaniedbania jakiejkolwiek osoby) w związku z Konkursem, chyba że przepisy prawa wskazują inaczej.

Deeper zastrzega sobie prawo do sprawdzania wszystkich rejestracji i zwycięzców oraz do odmowy przekazania nagrody, cofnięcia prawa do ubiegania się o nagrodę, wykluczenia uczestnika z Konkursu z powodu nieuczciwego postępowania podczas Konkursu oraz odmowy uczestnikowi dalszego udziału w Konkursie w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że doszło do naruszenia Regulaminu lub instrukcji będących częścią wymogów dotyczących udziału w Konkursie lub jeżeli uczestnik osiągnął nieuczciwą korzyść, biorąc udział w Konkursie, lub zdobył nagrodę, stosując nieuczciwe metody.

W przypadku okoliczności poza uzasadnioną kontrolą Deeper lub innych czynników, które doprowadzą do tego, że oszustwo, nadużycie i/lub błąd (ludzki lub komputerowy) wpłyną lub będą mogły wpłynąć na Konkurs lub przekazanie nagród oraz jeżeli takie okoliczności i czynniki sprawią, że taka sytuacja będzie nie do uniknięcia, Deeper zastrzega sobie prawo do zmiany lub zakończenia Konkursu lub Regulaminu. Deeper może podjąć taką decyzję w dowolnym momencie, ale zawsze będzie starać się ograniczyć wpływ na wszystkich uczestników, żeby nie powodować niepotrzebnych rozczarowań.

Reklamacje i prośby można składać na piśmie do działu obsługi klienta na stronie https://deepersonar.com/support lub e-mailem na adres [email protected]. Prawem właściwym dla interpretacji postanowień Regulaminu jest prawo Republiki Litewskiej. Wszelkie spory będą poddawane pod rozstrzygnięcie przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Deeper, chyba że przepisy prawa wskazują inaczej.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem [email protected].

Scroll to top