Laddar ...

Hur du läser av en app Displayen (Deeper START)

Det finns två sätt att se och tolka ekolodsdata - genom att använda grundläggande eller rå ekolodsläge.

 • Grundläggande visningsläge
 • Inställningen Rå
 • Grundläggande visningsläge

  Grundläggande visningsläge förenklar visningen av ekolodsdata för att endast visa den viktigaste informationen. Du kommer att se fiskikoner, botten i orange färg, gräs eller bottensediment i gröna färger. Vi rekommenderar att du börjar med inställningen Grundläggande om du är ny på att använda ekolod. När du har vant dig vid Grundläggande-vyn kan du växla till Rå-läget för mer avancerade och exakta fiskfynd.

 • Inställningen Rå

  Vyn för inställningen Rå visar dig ekolodsdata precis som det är - utan filter eller förenkling. Detta är en mer avancerad metod för visning och tolkning av ekolodsdata, den är mer exakt än Grundläggande-vyn. Du kan lära dig mer om hur du tolkar rå ekolodsdata här.

Tolkning av ekolodsdata med Grundläggande-vyn

Att använda Grundläggande-vyn är extremt enkelt, och det rekommenderas om du är en nybörjare eller en sportfiskare som aldrig tidigare använt ekolod.

 • Fiskstorlek
  Fiskstorlek
 • Fiskdjup
  Fiskdjup
 • Fisklarm
  Fisklarm
 • Fiskstorlek Deeper START
  Fiskstorlek

  Fiskstorlek

  Deeper START visar tre storlekar av fiskikoner. Ekolodet tolkar datan som den tar emot och försöker bestämma om det är en fisk. Den gör detta baserat på faktorer som objektets storlek och styrkan på signalen som skickas tillbaka. Vänligen tänk på att även de mest avancerade enheterna inte är 100% korrekta när den tolkar datan. Några mindre fiskar som simmar nära varandra kan markeras som en stor fisk eller några undervattensobjekt eller vegetation kan ibland ge avläsningar som liknar en fisk. 

 • Fiskdjup Deeper START
  Fiskdjup

  Fiskdjup

  Deeper START visar fiskikoner på olika ställe på skärmen som representerar fiskar på olika ställen i vattenpelaren. Genom att förstå om en fisk är närmare vattenytan eller simmar närmare botten. Blir det enklare att välja det bästa betet för att fånga fisken. För fiskar nära ytan kan man välja en zigrigg eller ett ytgående crank bete. När fisken är närmare botten är det bättre att använda en bottenbete rigg eller ett djupgående crankbait. oavsett vilket bete du väljer kan du vara säker på att Deeper START skyddar dig från att göra ett nybörjarfel, att fiska under fisken.  Det finns två alternativ för att mäta djupet: från ytan till fisken eller från botten upp till fisken. Du kan välja den som passar dig bäst genom "settings" i appen. 

 • Fisklarm Deeper START
  Fisklarm

  Fisklarm

  Fisklarm funktionen möjliggör ljudmeddelande som spelas upp när en fisk upptäcks av Deepern. Med fisklarmet kan du vara säker på att du inte kommer missa en fisk, även om du tittar bort från skärmen. 

Bottenstruktur

Deeper START bottenstruktur

Ekolod är perfekta verktyg för att läsa djup, se bottenstruktur och hitta djuphålor. Ibland kommer denna informationen vara mer värdefull för dig än att faktiskt bara markera fisk. 

Vegetation och sjögräs

Deeper START vegetation

Du kanske vill hitta vegetation och sjögräs som potentiella områden att kasta till (predatorer) eller områden som man vill undvika (Feederfiske). Genom att känna till vegetationen kan du lokalisera sjögräset och bestämma var predatorer gömmer sig.

Branter

Deeper START Branter

Branter är områden som förtjänar extra uppmärksamhet, speciellt de djupa branterna. Ju större desto bättre. Fiskar gillar branter eftersom det ger dem tillgång till lätttillgänglig matkällor och närheten till djupare vatten ger dem skydd. 

Sluttningar

Deeper START sluttningar

sluttningar är mindre fallande än branter, men de är fortfarande bra fiskeplatser. Se till att hålla ett jämt tempo när du vevar hem så du får en korrekt avläsning om hur sluttningen faller. 

Deeper START bottenstruktur
Deeper START vegetation
Deeper START Branter
Deeper START sluttningar

Tolkning av ekolodsdata med Rå-vyn

Rå-vyn är ett avancerat sätt att hitta fisk och bottenstrukturer. Vi rekommenderar att du använder det här läget när du känner dig vant dig vid att använda Deeper START eller om du har tidigare erfarenhet av att använda ekolod.

  1. Identifiera fisk med Rå-vyn

  • Fiskbågar
  • Fiskikoner
  • Fiskbågar

   Att identifiera fisk med hjälp av fiskbågar är en avancerad och den mest exakta metoden för att lokalisera fisk. För att använda den här metoden, se till att inställningen för fiskikoner är avstängd.

   Fisk visas på skärmen som en båge (anledningen till varför de visas som en båge förklaras i detalj här). Det är viktigt att komma ihåg at dessa bågar kan variera i storlek (längd och bredd) och kanske inte visas som en hel båge, så håll även utkik efter dessa halvbågar. Skärmdumpen nedan visar några exempel på olika bågar. De har olika längd och bredd och några är inte hela bågar, men de betyder alla fisk.

  • Fiskikoner

   Fiskikoner är ett användbart verktyg när du är ny som ekolodsanvändare: din fisksökare tolkar de ekolodsdata den tar emot och försöker räkna ut om det är en fisk eller inte. Detta gör den baserat på objektets storlek och styrkan i returpulsen. Vid användning av Deeper ekolod använder vi oss av en algoritm i Fish Deeper-appen för att tolka data. Tyvärr kan inte de mest avancerade apparaterna till 100 % tolka helt korrekt.

   Så för bästa noggrannhet med din ekolod måste du lära dig att själv läsa data och stänga av fiskikonerna.

   Det tar lite tid att loda in och stänga av fiskikonerna - men du kommer att belönas med mer korrekt avläsning var fiskarna befinner sig någonstans. Samt att det är ytterligare bonus att lära sig detta och att förfina kunskaperna.

  2. Bedöma fiskstorlek med Rå-vyn

  När du fått syn på några fiskbågar är det dags att tolka vad varje båge talar om för oss om hur stor fisken är. Därför tar vi en titt på längd, tjocklek samt halva eller hela bågar.

  • Fiskbågens längd
  • Fiskbågens bredd
  • Halva eller hela fiskbågar
  • Hitta betesfisk på din fisksökare
  • Hitta en prisvinnande fisk på fisksökardisplayen
  • Fiskbågens längd

   Det vanligaste misstaget fiskare gör när de läser av sin fisksökare, är att de tror att en lång båge är samma sak som en stor fisk. Så är inte fallet. På ekolodsdisplayen ska du tänka att längden representerar tiden. Tänk dig t.ex. att du håller din fisksökare stillastående i vattnet (med andra ord, du vevar inte in den och trollar inte med den). Om det finns en fisk som också är stillastående under ditt ekolod, vad ser du då på din ekolodsdisplay? Du ser en enda sammanhängande linje. Det betyder inte att en blåval har strandat i din lilla fiskesjö. Det betyder att det finns stillastående fisk under din fisksökare, och det kan mycket väl vara en pyttefisk.

   Nu tänker vi oss ett annat scenario – ditt ekolod är än en gång stillastående, men den här gången simmar två fiskar genom din ekolodsstråle, en stor och en liten fisk. Den stora fisken simmar väldigt snabbt genom ekolodsstrålen, den lilla simmar långsamt. Vilken av dem skapar den längsta fiskbågen på din skärm? Rätt svar är den lilla fisken. Detta eftersom ett objekt som rör sig långsamt lämnar ett längre avtryck än vad ett objekt som rör sig fort gör, oavsett objektets storlek.

   Kolla på skärmbilden nedan. Returpulsen kommer från ett stim betesfisk. Notera hur långa en del av bågarna är. Anledningen kan vara att ekolodet är stillastående, att det rör sig väldigt långsamt eller att bara fisken rör sig långsamt. Oavsett vilket, så är det en bra illustrering av det faktum att en lång fiskbåge inte nödvändigtvis betyder att det är en stor fisk.

  • Fiskbågens bredd

   Längden är alltså inte en särskilt bra indikator på fiskens storlek. Det är mycket bättre att titta på fiskbågens bredd.
   När du ska tolka fiskbågar, behöver du bara tänka: tänk vertikalt, inte horisontellt.
   Det gör inget om bågen är kort – om den bara den är tjock, så betyder det att returpulsen kommer från en stor fisk. Titta på den här skärmbilden igen. Vilken är den största av de fyra fiskar som visas?

   Rätt svar är fisken längst ner till höger. Alla bågar är ungefär lika långa (och samtliga är ganska korta). Tjockleken på den längst ner till höger avslöjar dock att det är den största fisken. Fisken är kanske ingen monsterfisk, men absolut en hygglig fångst.

  • Halva eller hela fiskbågar

   Den sista punkten att komma ihåg när du letar efter fiskbågar, är att fiskbågen inte måste vara hel. Halva bågar (som den på skärmbilden ovan) visar också att det finns fisk. I vår guide om hur ekolod fungerar förklarar vi i detalj varför du ibland får en hel båge, och ibland en halv. Det korta svaret är att du får en hel båge om fisken simmar igenom hela konen från ditt ekolod, men bara en halv eller en ofullständig båge om fisken bara simmar igenom en del av konen.
   Men det som är viktigt att veta när du avläser din display, är att en halv eller ofullständig båge ändå kan vara en stor fisk – bågens kvalitet är inte en indikation på hur stor fisken är.
   Så håll ögonen öppna efter både hela och ofullständiga bågar, och kom ihåg att det är bågens tjocklek som bäst indikerar fiskens storlek.

  • Hitta betesfisk på din fisksökare

   Betesfisk visar sig på displayen som streck, linjer eller till och med prickar. Det gör att de ibland kan se ut ungefär som vegetation. Det finns dock tre viktiga skillnader:

   1. Betesfisken är vanligtvis nedsänkt i vattnet, alltså inte långt nere på botten;
   2. Din fisksökare visar betesfisk i en annan färg än vegetation (på Fish Deeper-appens standardfärgdisplay är den mer gul, istället för grön.)
   3. Betesfisken simmar ofta i bollar och syns då som ett moln eller en klunga, istället för som linjer.

   Skärmbilden nedan visar både enskilda betesfiskar och en boll med betesfisk. Notera skillnaden i färg mot den gröna vegetationen på botten.

  • Hitta en prisvinnande fisk på fisksökardisplayen

   Dags för en sammanfattning av vad vi har lärt oss i två viktiga punkter:

   1. Tänk vertikalt, inte horisontellt – bredden på fiskbågen ger den bästa ledtråden till fiskens storlek.
   2. Fiskbågar kan vara halva eller hela – en halv eller ofullständig båge betyder inte att det är en mindre fisk. Än en gång, bredden är den bästa ledtråden.

   Din fisksökare talar inte om vilken fiskart det är, men nu när du vet storleken på fisken, så har du en god möjlighet att räkna ut arten baserat på i vilken sjö eller flod du fiskar och på vilket djup fisken befinner sig.
   Så om du ser en båge som den här nedan på din skärm, gör dig redo för att få en REJÄL firre på kroken!

  3. Identifiera vegetation och bottenhårdhet med hjälp av Rå-vyn

  Du har redan lärt dig att identifiera bottenstruktur, djupbranter och punkter med hjälp av Grundläggande-läget. När du använder Rå-läget är logiken för att identifiera bottenstrukturerna densamma. Rå-vyn ger dig dock en förbättrad förmåga att identifiera tjocklek och storlek på gräs samt bottenhårdhet.

  Vegetation och gräs

  När du använder Rå-vyn kan du se undervattensvegetationen mer detaljerat. Gräs kommer att se ut som prickiga vertikala strukturer av grön färg. Du kommer att kunna se om det är tjockt gräs eller glesa enskilda växter. I den här skärmdumpen ser vi en stor mängd långa, tjocka sjögräs.

  Bottenhårdhet

  När Rå-läget är aktiverat kan du identifiera vilka delar av botten som är hårdare och vilka som är mjukare. Färgen och tjockleken på linjen som representerar botten är en bra ledtråd till bottenhårdhet. Ekolodsintensiteten från en hård botten kommer att vara en annan än en mjuk botten, så färgen kommer att skilja sig åt. Mjuka bottnar kommer att visas med tråkig brun färg, medan hårdare delar kommer att ha en mer levande och ljus orange färg.

  Scroll to top