Laddar ...

Så här läser du av Deeper CHIRP+ 2: Att förstå app-displayen

så du kan fånga mer, fånga snabbare och fånga bättre

Chirp +

Det här är CHIRP och så här fungerar den

CHIRP står för ”Compressed High Intensity Radar Pulse”. Egentligen betyder det helt enkelt att det visar dig de fiskar som ett vanligt standardekolod inte kan. Hur kan det vara? Ett standardekolod skickar en enda frekvens åt gången. Eftersom feedback från en enda frekvens är begränsad, kommer också tydligheten och upplösningen i ekolodsbilden att begränsas. CHIRP sänder ut ett kontinuerligt svep frekvenser som sträcker sig från låg till hög, därefter tolkas frekvenserna individuellt när de kommer i retur. Eftersom detta kontinuerliga svep förser CHIRP med ett mycket bredare utbud av information, kan ett ekolod av typen CHIRP skapa mycket tydligare bilder med högre upplösning.

Den mycket skarpa displayen på CHIRP+ 2 gör den idealisk för att identifiera fisk, lokalisera strukturer, förstå botten konsistensen och, viktigast av allt, att skilja mellan mål och objekt, så att du har en strategisk fördel gentemot din målart.

 

Detektera fisk

Chirp app

Fisk visas på din skärm som en båge eller en rak linje. Om en fisk simmar rakt genom din ekolodskon kommer den att returnera impulser från kanten av konen, mitten och sedan den andra kanten. Returpulser från konens båda kanter har färdats något längre än returpulser från mitten. En båge är en fisk som kommit in i och passerat din ekolodskon. En rak linje är en fisk som befinner sig rakt under ekolodet.

Kom ihåg det här när du detekterar fisk:

 • Bågar kan variera i storlek och uppstå på grund av fisk som rör sig (eller om ditt ekolod flyttas över dem). 
 • Fullständiga bågar uppstår om fisk rör sig genom hela ekolodskonen.
 • Halvbågar eller kraftiga streck uppstår om fisk rör sig delvis genom konen.
 • Om både ditt ekolod och fisken står stilla, ser du en rak linje.

Bedöma fiskstorleken

Ett vanligt misstag bland fiskare är att de tror att en lång båge betyder en stor fisk. En lång båge betyder bara att en fisk stannade i din ekolodskon under en lång tid.

Individuella fiskar

Individuella fiskar

Den bästa indikatorn på hur stor fisken är, är fiskbågens bredd. Om en båge eller linje är tjock och har stark färg, är det en större fisk du markerar.

Fiskstim

Fiskstim

Beroende på vilken typ av stim det är, kan de visas som en grupp mindre bågar eller som täta klungor i starka färger.  

Hitta särdrag

Att hitta särdrag som vegetation, sänkor och kanter är viktigt för att kunna hitta de arter du vill åt.

 • Vegetation
 • Sänkor
 • Kanter och höjder
 • Vegetation

  Vegetation

  Ett urval arter, särskilt rovdjursarter, använder den som bakhållsplatser. Vegetation, sjögräs och rishögar är täta och/eller glesa, har lysande färger och är enkla att särskilja från bottenkonturen.

 • Sänkor

  Sänkor

  Idealiskt för sportfiskearter, de gillar att utforska de här områdena i jakt på mat. Mindre sänkor är mycket subtila i bottenkonturen, men är lätta att identifiera.

 • Kanter och höjder

  Kanter och höjder

  En annan favorit för rovdjursfiskar. Tips för att lokalisera kanter och höjder (lutningar/sluttningar):

  • Ställ in djupalarmet, särskilt om du trollar, för att varna dig när du når den djupräckvidd du valt. 
  • Skanna med medium stråle för att få den tydligaste avläsningen och för att vara säker på att du ser eventuella hyllor eller kullar som hjälper dig att undvika ”döda zoner” (se hur ekolod fungerar).
  • Skapa batymetriska kartor i Båtläge och GPS-kustläge. De här kartorna visar kanter och djupförändringar, vilket gör det enklare att identifiera och återvända till favoritplatser.

Förstå bottenkonsistens

Förmågan att kunna bedöma bottenhårdheten och -konsistensen i en sjö är en stor fördel för fiskare. På din ekolodsdisplay ser du objektets/bottens hårdhet med hjälp av färg och ljusstyrka: Ju mer ljusstyrka ett objekt har på skärmen, desto kraftigare returpuls och därmed också desto hårdare objekt.

 • Bottenfärg
 • Bottentjocklek
 • Andra bottenreturpuls
 • Bottenfärg

  Bottenfärg

  Med dagsljusdisplayen visas intensiteten hos ekolodets returpuls från en hård botten i orange och från en mjuk botten i lila.  Dagsljusfärgerna sträcker sig från lila (mjukast) till rött till orange till gult (hårdast).

 • Bottentjocklek

  Bottentjocklek

  Tjockleken på den linje som representerar botten indikerar bottentjockleken. Ju tjockare linje, desto hårdare botten. Men var uppmärksam – ekolodets sensitivitet kan påverka linjens tjocklek. Om du vrider upp sensitiviteten till 100 % kan bottenlinjen verka tjockare, om du vrider ner den till 10 % kan den verka tunnare.

 • Andra bottenreturpuls

  Andra bottenreturpuls

  En hård botten kan sända väldigt kraftiga returpulser som ibland studsar nedåt från ytan igen. Dessa visar sig i form av en andra returpuls som rör sig parallellt under den linje som visar botten. Om du ser en andra returpuls, är det ännu en indikation på att botten är hård.

Chirp+

Det är inte alltid så lätt att känna igen alla objekt, men formen och styrkan i returpulsen kan alltid vara ledtrådar. Överraskande objekt kan ibland dyka upp. Vår favorit är det ”undervattens-UFO” som i verkligheten visade sig vara pelare från en gammal bro.

Vår blogg

Scroll to top