Så här ställer du in en smart sonar (PRO/PRO+)

och använd datan för att fånga mer och fånga större

Deeper Sonar inställningar

Titta på ditt smarta ekolod som en enhet med många användningsområden, en enhet som behöver justeras när villkoren förändras. Om du inte äger en enhet som kommer från fabriken med förprogrammerad inställning (Deeper START), kan du anpassa ditt ekolod till dina exakta fiskebehov. Här är några vanliga justeringar: 

Fiske/ skanningsläge

Hur dina ekolodsavläsningar visas på skärmen varierar beroende på visningsalternativ och läge du väljer. För att ändra ekolodläget, gå till Inställningar i den övre menyraden och hitta avsnittet ekolodläge. Varje läge beskrivs i detalj nedan.

För båt eller kajakfiske, använd båtläge

 Båtläge

I det här läget ansluter Deeper appen direkt till GPS-enheten i din smartphone eller surfplatta för att skapa badymetriska kartor i realtid. Du kommer se ekolodet på skärmens högra sida och kartan till vänster (Inställningar> ekolodläge> Båtläge).

PRO+ användare som fiskar från land bör välja landfiske GPS-läge

landfiske läge

landfiske GPS-läge fungerar på samma sätt som båtläge, men istället för att använda din smartphones GPS använder landfiske GPS läget den interna GPS-mottagaren som installerats i Deeper PRO +. Du kommer att se ekolodet på höger sida av skärmen och kartan till vänster (Inställningar> Ekolodläge> landfiske GPS-läge).

För landfiske med PRO använd standardläge

Standardläge

Ekolodet kommer att vara fullskärm. Badymetriska kartor kommer inte att skapas vid landfiske med en PRO-modell (Inställningar> ekoldläge> Standardläge).

Vid isfiske använd Isfiskeläget

Isfiskeläget

Den har en traditionell isfiske flasher skärm till vänster och en vertikal flasher som visas till höger. Det låter dig spåra rörelsen till även den minsta pirken eller betet i realtid. I isfiskeläget registrerar och sparar alla de ishål som du fiskar direkt på en expanderbar karta till vänster på skärmen (Inställningar> Sonarläge> Isfiskeläge).

 Båtläge
landfiske läge
Standardläge
Isfiskeläget

Skärminställaningar och larm

Justering av din skärm och dina larm hjälper dig att ställa in din Deeper för det mest effektiva fisket.

 • Skärmfärgsläge
 • Ljusstyrka
 • Vertikalt Ekolod
 • Nattfiske
 • Djup och fisklarm
 • Fiskdjup
 • Skärmfärgsläge

  Skärmfärgsläge

  Med skärmfärgsläge kan du välja den lämpligaste färgpalett för att visa din ekolodsdata baserat på miljö, förhållanden och tid på dagen du fiskar. Vid sidan om den klassiska färgpallen finns det två andra alternativ - Dag och natt - som kan användas för att få bästa möjliga visning av dina ekolodsavläsningar under antingen soliga förhållanden (dagsläge) eller svagt ljus (nattläge).

 • Ljusstyrka

  Ljusstyrka

  Du kan ändra ljusstyrkan i appen genom Inställningar. Ljusstyrkan måste justeras enligt rådande ljusnivåer för att se mer detaljer.

 • Vertikalt Ekolod

  Vertikalt Ekolod

  Om du slår på den vertikala flashern (ekolodet) kan du se intensiteten hos den ekolodet som din Deeper mottar. Den slås automatiskt på i isfiskeläget. För andra lägen kan du slå på den genom inställningarna. Vertikal Flasher är användbar när du vill se vad som händer precis under ditt ekolod utan att behöva gissa var i konen fisken är belägen.

 • Nattfiske

  Nattfiske

  Nattfiskefunktionen ska vara påslagen när man fiskar på natten eller i svagt ljus. För att kunna använda den måste du först byta standardkåpan med ett Deeper nattfiskskydd. Nattfiskeläget aktiverar ett blinkande ljus som endast syns genom det genomskinliga locket.

 • Djup och fisklarm

  Djup och fisklarm

  Djuplarmfunktionen aktiverar eller inaktiverar ljudnotifieringar som utlöses när djupets djup som upptas uppgår inom ett visst djupområde. Detta används mest vid båtfiske. Om du vet att fisken gömmer sig någonstans mellan 4 och 6 meter ställer du bara in dessa gränser på djuplarmet och din app kommer att meddela dig när du är på rätt plats. Fiskalarmsfunktionen möjliggör ljudnotifieringar när fisken fångas upp av Deepern. Fiskalarmet fungerar bara när fiskikoner är aktiverade.

 • Fiskdjup

  Fiskdjup

  Funktionen Fiskdjup aktiverar eller inaktiverar djupavläsningar som visas bredvid fiskikonen. Du kan välja avståndet från ytan eller avståndet från botten. Med den här informationen kommer du vara säker på att ditt drag är på rätt ställe för att kroka fångsten.

Strålvinkel/frekvens

olika våglängder

olika våglängder

En ljudvåg med en låg frekvens på 90kHz är ca 1,6 cm lång (0,6 tum). Den kommer att studsa bort från alla fiskar vars luftblåsa överstiger 1,6 cm (0,6 tum) hög. En ljudvåg med en hög frekvens på 290 kHz är ca 0,5 cm lång (0,2 tum). Den kommer att studsa bort från alla fiskar vars luftblåsa överstiger 0,5 cm långa (0,2 tum). Så, ju högre frekvens, ju bättre detalj på skärmen.

Välj korrekt vinkel

Välj korrekt vinkel

Välja korrekt strålvinkel har stor inverkan på prestandan av ditt ekolod. Deeper PRO och PRO + har 2 frekvenser som skapar olika skanningsvinklar. Högre frekvens minskar också bakgrundsbrus och fungerar bra vid högre båthastigheter. Men eftersom vatten absorberar högfrekvenssignaler snabbare än lågfrekvenssignaler, så välj hellre låg frekvens för att hitta fisk i djupt vatten (197 ft eller 60 m). För att hitta struktur rekommenderar vi att du använder en högfrekvent ekolodstråle i grunt vatten och låg frekvens i djupt vatten.

Skillnader mellan strålar

Skillnader mellan strålar

För att förstå strålar ännu bättre, tänk på smal och bred stråle som en ficklampa mot en strålkastare. Precis som ficklampan lyser en smal stråle skjuter en smal givare konen direkt under båten. Men en strålkastare lyser bredare och då finner en bredare kon eller stråle mer fisk åt sidorna. Givarens kristall bestämmer konvinkeln. Till skillnad från vissa ficklampor som tillåter oss att ändra sin strålvinkel är en givarens konvinkel fast. En kristall som producerar en smal kon verkar kraftigare än den som producerar en bred kon. Varför? Eftersom den smala konen strålar kraften till ett mindre område.

Kondiameter

kondiameter

Så även om en smal stråle är starkare och mer exakt, täcker den ett mindre område. Deeper PRO / PRO + smala kon/stråle diameter kommer att vara 25% av djupet. Så när du scannar på ett djup av 2 m, kommer den smala strålen att täcka 50 cm (1,6 ft) av botten åt gången. Den breda strålen täcker däremot en större del - nästan samma som djupet du söker, så på samma 2 meters djup täcker du 2 m (6,5 ft) av botten vid en tid

olika våglängder
Välj korrekt vinkel
Skillnader mellan strålar
kondiameter

Känslighet

Känslighet är som volymkontrollen på en hörapparat, det är ekolodet förmåga att ta emot ekon. I början sätter fiskare ofta sin sonarkänslighet för låg. De gillar en ren och fin skärm. Pro-sportfiskare ställer in känsligheten högt - 70% till 90% av det maximala. De tolererar mer störningar. Därför ser de mer fisk. Den bästa strategin är att ställa in känsligheten till 100% och sedan säka den tills man är nöjd med skärmens utseende.

Om störningar går djupt, minska känsligheten tills störningarna minskar, men fisken kvarstår. Om detta inte fungerar, växla då till lågfrekvens stråle. Oavsett var du ställer in känsligheten skickar dit ekolod ut samma mängd kraft. Känslighet styr bara hur mycket ekolodet förstärker varje returnerad signal.

Det kan låta som mycket arbete, men det är det inte. De flesta av dessa inställningar behöver vi bara justera innan vi fiskar. Andra, bara när mörka moln börjar synas, eller när vi ändrar vår fiskemetod. Men du är på vattnet för att fiska, inte fixa med prylar. Kom ihåg att du kan träna och öka kunskaperna i simuleringsläget. Om du tar dig tid att behärska ditt ekolods funktioner, kommer du att fiska mer effektivt. Tight lines!

Vår blogg

Scroll to top