Laddar ...

Så här ställer du in en smart sonar

och använd datan för att fånga mer och fånga större

Deeper Sonar inställningar

Titta på ditt smarta ekolod som en enhet med många användningsområden, en enhet som behöver justeras när villkoren förändras. Om du inte äger en enhet som kommer från fabriken med förprogrammerad inställning (Deeper START), kan du anpassa ditt ekolod till dina exakta fiskebehov. Här är några vanliga justeringar: 

Fiske/ skanningsläge

Hur dina ekolodsavläsningar visas på skärmen varierar beroende på visningsalternativ och läge du väljer. För att ändra ekolodläget, gå till Inställningar i den övre menyraden och hitta avsnittet ekolodläge. Varje läge beskrivs i detalj nedan.

För båt eller kajakfiske, använd båtläge

 Båtläge

I det här läget ansluter Fish Deeper appen direkt till GPS-enheten i din smartphone eller surfplatta för att skapa badymetriska kartor i realtid. Du kommer se ekolodet på skärmens högra sida och kartan till vänster (Inställningar> ekolodläge> Båtläge).

PRO+ 2/CHIRP+ 2 användare som fiskar från land bör välja landfiske GPS-läge

landfiske läge

landfiske GPS-läge fungerar på samma sätt som båtläge, men istället för att använda din smartphones GPS använder landfiske GPS läget den interna GPS-mottagaren som installerats i Deeper PRO+ 2/CHIRP+ 2. Du kommer att se ekolodet på höger sida av skärmen och kartan till vänster.

För landfiske med PRO använd Visa bara skanningsläge

Standardläge

Ekolodet kommer att vara fullskärm. Badymetriska kartor kommer inte att skapas vid landfiske med en PRO-modell.

Vid isfiske använd Isfiskeläget

Isfiskeläget

Den har en traditionell isfiske flasher skärm till vänster och en vertikal flasher som visas till höger. Det låter dig spåra rörelsen till även den minsta pirken eller betet i realtid. I isfiskeläget registrerar och sparar alla de ishål som du fiskar direkt på en expanderbar karta till vänster på skärmen.

 Båtläge
landfiske läge
Standardläge
Isfiskeläget

Skärminställaningar och larm

Justering av din skärm och dina larm hjälper dig att ställa in din Deeper för det mest effektiva fisket.

 • Skärmfärgsläge
 • Vertikalt Ekolod
 • Nattfiske
 • Fiskdjup
 • Skärmfärgsläge

  Skärmfärgsläge

  Med skärmfärgsläge kan du välja den lämpligaste färgpalett för att visa din ekolodsdata baserat på miljö, förhållanden och tid på dagen du fiskar. Vid sidan om den klassiska färgpallen finns det två andra alternativ - Dag och natt - som kan användas för att få bästa möjliga visning av dina ekolodsavläsningar under antingen soliga förhållanden (dagsläge) eller svagt ljus (nattläge).

 • Vertikalt Ekolod

  Vertikalt Ekolod

  Med Vertical Fisher får du möjlighet att se intensiteten på lodet och vet direkt om du är över fisken eller inte. Med denna funktion ser du i real tid vad som händer precis nedanför din Deeper.

 • Nattfiske

  Nattfiske

  Nattfiskefunktionen ska vara påslagen när man fiskar på natten eller i svagt ljus. För att kunna använda den måste du först byta standardkåpan med ett Deeper nattfiskskydd. Nattfiskeläget aktiverar ett blinkande ljus som endast syns genom det genomskinliga locket.

 • Fiskdjup

  Fiskdjup

  Funktionen Fiskdjup aktiverar eller inaktiverar djupavläsningar som visas bredvid fiskikonen. Du kan välja avståndet från ytan eller avståndet från botten. Med den här informationen kommer du vara säker på att ditt drag är på rätt ställe för att kroka fångsten.

Strålvinkel/frekvens

För att förstå strålar bättre, tänk på smal respektive bred stråle som ficklampsljus respektive strålkastarljus. Precis som vid strålen från en ficklampa, lyser en smal transduktorkon direkt under ekolodet. Men, precis som vid strålen från en strålkastare, syns mer fisk vid sidorna vid en bred kon.

 • Strålvinkel
 • Kondiameter
 • Rätt strålvinkel

  Strålvinkel

  Att välja rätt strålvinkel har stor inverkan på hur ditt ekolod presterar. Deeper PRO har 2 frekvenser/skanningvinklar: Smal 290 kHz (15º) och bred 90 kHz (55º). Deeper PRO+ 2 och CHIRP+ 2 har 3 frekvenser/skanningsvinklar: Smal 675 KHz (7º), medium 240 kHz (20º), bred 100 kHz (47º).

  För användare av PRO: Börja med bred vinkel för att skanna av ett större område snabbare. Byt till smal stråle för att inspektera området mer i detalj. Smal stråle passar bäst vid grunt vatten <1,5 m, ställen med mycket vegetation, skanning ovanför fiskstim, djup på över 20 m och branta nedgångar (för att undvika en större blindzon).

  För användare av Deeper PRO+ 2 och CHIRP+ 2: Använd bred stråle för att hitta en bra fiskeplats och skanna området snabbare. Växla till mediumstråle med PRO+ 2/CHIRP+ 2 för att gå djupare på det område du har hittat. Dessutom har, Deeper PRO+ 2/CHIRP+ 2 en mycket smal stråle, avsökningsvinkel på 7º, som kan visa en enorm mängd detaljer. Smal stråle är perfekt för isfiske och mycket grunt vatten på >15 cm. Smal stråle är väldigt känslig för alla externa faktorer: vind och vågor, trolling, invevning etc. Den presterar bäst i lugnt vatten eller monterad på båten i fästet för den flexibla armen. 

  TIPS: Om du ser för mycket skräp och det inte hjälper att minska sensitiviteten, ändra till en bredare vinkel. 

 • Kondiameter

  Kondiameter

  Kondiametern beror på konvinkeln och fiskedjupet. Om du t.ex. fiskar i 10 m djup blir kondiametern med PRO smal stråle 2,5 m, men med CHIRP+ 2 blir den 1,2 m. Ju mindre diameter, desto bättre kan du avgöra var fisken finns.  Kondiametern kan du räkna ut med den här formeln: Ekolodets kondiameter = 2djuptan(konvinkel/2). Exempel: CHIRP+ 2 smal strålvinkeldiameter i 10 m djup. Djup = 10 m; konvinkel = 7º, 1,22 = 2 x 10 tan(7/2)

Känslighet

Känslighet är som volymkontrollen på en hörapparat, det är ekolodet förmåga att ta emot ekon. I början sätter fiskare ofta sin sonarkänslighet för låg. De gillar en ren och fin skärm. Pro-sportfiskare ställer in känsligheten högt - 70% till 90% av det maximala. De tolererar mer störningar. Därför ser de mer fisk. Den bästa strategin är att ställa in känsligheten till 100% och sedan säka den tills man är nöjd med skärmens utseende.

Om störningar går djupt, minska känsligheten tills störningarna minskar, men fisken kvarstår. Om detta inte fungerar, växla då till lågfrekvens stråle. Oavsett var du ställer in känsligheten skickar dit ekolod ut samma mängd kraft. Känslighet styr bara hur mycket ekolodet förstärker varje returnerad signal.

Det kan låta som mycket arbete, men det är det inte. De flesta av dessa inställningar behöver vi bara justera innan vi fiskar. Andra, bara när mörka moln börjar synas, eller när vi ändrar vår fiskemetod. Men du är på vattnet för att fiska, inte fixa med prylar. Om du tar dig tid att behärska ditt ekolods funktioner, kommer du att fiska mer effektivt.

Vår blogg

Scroll to top