Loading...

Kako čitati App ekran (Deeper START)

Podatke sonara možete pregledavati i tumačiti na dva načina – pomoću osnovnog načina ili načina prikaza neobrađenih podataka.

 • Osnovni prikaza
 • Neobrađenih podataka
 • Osnovni prikaza

  Osnovni način prikaza sonara pojednostavljuje prikaz podataka sonara na način da se prikazuju samo ključne informacije. Vidjet ćete ikone ribe, dno u narančastoj boji, a korov ili mulj u zelenim bojama. Preporučujemo da počnete s osnovnom postavkom prikaza sonara ako ste tek počeli upotrebljavati sonare. Nakon što se naviknete na osnovni prikaz sonara, možete se prebaciti na prikaz neobrađenih podataka za naprednije i preciznije pronalaženje ribe.

 • Neobrađenih podataka

  Uporabom načina prikaza neobrađenih podataka sonara prikazuju se podaci sonara onakvi kakvi jesu – bez ikakvih filtera ili pojednostavljenja. Riječ je o naprednijem načinu pregledavanja i tumačenja podataka sonara, ali i preciznijem u odnosu na osnovni način prikaza sonara. Ovdje možete saznati više o tome kako tumačiti neobrađene podatke sonara.

Tumačenje podataka pomoću osnovnog načina sonara

Uporaba osnovnog načina sonara iznimno je jednostavna i preporučuje se ako ste početnik u ribolovu ili ribolovac koji se nikad prije nije koristio sonarima.

 • Veličina ribe
  Veličina ribe
 • Dubina ribe
  Dubina ribe
 • Riblji alarm
  Riblji alarm
 • Veličina ribe Deeper START
  Veličina ribe

  Veličina ribe

  Deeper START prikazuje tri veličine riba. Fish finder obrađuje informacije, preračunavajući veličinu skeniranog objekta i pokušava utvrditi da li je to riba. Imajte na umu da nema 100 % točnih rezultata. Više malih riba može biti tumačeno kao jedna velika.

 • Dubina ribe Deeper START
  Dubina ribe

  Dubina ribe

  Na displeju će biti prikazane ikone riba na raznim pozicijama , raznim dubinama. To će vam pomoći u odabiru i prezentaciji vašeg mamca. Tako ćete uvijek loviti na pravoj dubini.

  Uređaj može pokazivati dubinu riba od površine ili od dna – to možete odrediti u postavkama.

 • Riblji alarm Deeper START
  Riblji alarm

  Riblji alarm

  Ovaj alarm vam daje zvučni signal kada vaš sonar ulovi ribu, pa ćete imati informaciju čak i ako ne gledate u ekran.

Struktura dna

Deeper START struktura dna

Sonari su odlični za mjerenje dubine, snimanje strukture dna i otkrivanja podvodnih prepreka. Ponekad je to vrednija informacija nego ona o ribama.

Vegetacija i korov

Deeper START vegetacija

Možda ćete poželjeti locirati podvodnu vegetaciju kao omiljeno mjesto gdje se riba sakriva i gdje vrebaju grabežljivci. Ili ćete je željeti izbjeći lovite li tehnikom kod koje vas to ometa. S ovim uređajem, lako ćete locirati takve pozicije.

Ponori

Deeper START Ponori

Ponori su pozicije koje zaslužuju posebnu pažnju. Osobito ako su strmi. Što veći i izraženiji, to su zanimljiviji. Ribe ih vole jer često su bogati hrano a mogu poslužiti i kao zaklon.

Mali sprudovi

Deeper START mali sprudovi

Jednako su dobre pozicije kao i ponori, no ponekad ih je teže zamijetiti. Samo morate sporo i jednolično skenirati teren i paziti na to koliko su strmi nagibi. 

Deeper START struktura dna
Deeper START vegetacija
Deeper START Ponori
Deeper START mali sprudovi

Tumačenje podataka pomoću načina prikaza neobrađenih podataka sonara

Način prikaza neobrađenih podataka sonara napredan je način lociranja ribe i utvrđivanja izgleda dna. Preporučujemo uporabu ovog načina rada kad dobro svladate uporabu sonara Deeper START ili ako već imate iskustva u uporabi sonara.

  1. Prepoznavanje riba u načinu prikaza neobrađenih podataka sonara

  • Riblji lukovi
  • Ikone riba
  • Riblji lukovi

   Prepoznavanje ribe pomoću ribljih lukova napredan je i najprecizniji način lociranja ribe. Da biste se koristili ovim načinom, uvjerite se da je isključena postavka ikona riba.

   Važno je znati da ti lukovi mogu biti različitih veličina i debljina, a mogu se manifestirati i kao polu-lukovi. Na slici je nekoliko takvih primjera, nejednakih veličinom i debljinom, pa i oblikom, ali to su sve ribe.

  • Ikone riba

   Ikone riba su koristan alat kada ste u počecima rada sa sonarom – vaš uređaj pokušava prepoznati primljene podatke i ustanoviti da li je skenirani objekt riba. On to radi na osnovi veličine objekta i snage povratnog signala. Kod Deeper sonara, koristimo se posebnim, naprednim algoritmom u Fish Deeper App, kako bi interpretirali podatke. Na žalost, čak ni najnapredniji uređaji ne mogu to učiniti sa 100% -tnom sigurnošću.

   Dakle, za najbolju preciznost pri uporabi uređaja za traženje ribe morate naučiti sami čitati podatke i isključiti ikone riba.

   Zato treba isključiti ikone, jer vrijeme je za poniranje. Na ovaj ćete način dobiti relevantnije podatke o tome gdje se nalazi riba. A tu su i bonusi u vidu brušenja svojih vještina.

  2. Procjena veličine ribe u načinu prikaza neobrađenih podataka sonara

  Sada ste zamijetili neke riblje lukove pa je vrijeme da smisleno ustanovite što nam svaki luk govori o veličini riba. Pa, raspravimo o dužini, debljini, te o cijelim i polovičnim lukovima.

  • Dužina ribljih lukova
  • Širina ribljeg luka
  • Polovični i puni riblji lukovi
  • Pronalaženje sitne ribe ( kedera )
  • Primjećivanje kapitalne ribe na ekranu
  • Dužina ribljih lukova

   Najčešća pogreška koju ribolovci čine je ta da misle da dugačak luk predstavlja veliku ribu. To nije tako. Na vašem ekranu, o dužini kao predstavniku vremenskog intervala. Npr. Zamislite da držite vaš sonar nepomično u vodi ( niste u vožnji ili troling modu ). Ispod vas je riba koja također miruje. Što ćete vidjeti na ekranu? Vidjet ćete jednu kontinuiranu liniju. To ne znači da ispod vas leži plavetni kit. To jednostavno znači da ispod vas leži riba koja miruje, pa je vrlo lako moguće da je ona mala.

   Sada zamislite sljedeći scenario – vaš je sonar i dalje u stacionarnom položaju, no kroz vašu zraku plivaju dvije ribe – velika i mala. Velika riba pliva brzo a mala pliva sporo. Pitanje glasi – koja će riba ostaviti duži trag na ekranu? Odgovor je – mala. To je zbog toga što će bez obzira na svoju veličinu, objekt koji sporije putuje ostaviti duži trag na ekranu.

   Pogledajte sliku ( screenshot ) – to je jato malih riba . Vidite kako su pojedini lukovi veliki. To je zato jer sonar miruje ili se pokreće vrlo sporo, ili zato jer jato ribica pliva sporo. Bilo kako bilo, ovo je dobar primjer da dugačak luk ne mora značiti i veliku ribu. 

  • Širina ribljeg luka

   Znači, duljina nije dobar pokazatelj veličine ribe. Puno je bolje promotriti širinu ribljeg luka. Sjetite se toga kada tumačite lukove: razmišljajte okomito , ne vodoravno.
   Lako je luk možda kratak ali je širok, onda to znači da se odbija od veće ribe. Opet pogledajte sliku i zaključite koja je riba najveća?

   Odgovor je – riba na dnu desno. Svi su lukovi otprilike iste dužine (i prilično su kratki). No, debljina luka nam govori da je to najveća riba. Nije to nikakva džinovska riba, ali je sasvim pristojne veličine.

  • Polovični i puni riblji lukovi

   Jedna od glavnih smjernica kod tumačenja veličina ribe je ta da riblji luk ne mora nužno biti pun. Polovični lukovi poput onih prikazanih na slici, također prikazuju prisutnost ribe. U uputstvima o tome kako točno sonar funkcionira, naći ćete detaljno objašnjenje zašto je luk ponekad potpun a ponekad je polovičan. Kratak odgovor je taj da ćete imati puni luk ako riba cijelim putem prolazi kroz zraku a polovičan ako zraku zahvaća samo djelomično.
   No važno je zapamtiti da i polovičan luk može značiti veliku ribu – kvaliteta luka nije indikator veličine ribe.

  • Pronalaženje sitne ribe ( kedera )

   Kederi će se na ekranu prikazivati kao crte, crtice ili čak točkice, pa će ponekad nalikovati na podvodno rastlinje. No, postoje tri ključne razlike:

   1. Kederi će obično biti negdje u sredini, u suspend modu, ne na dnu;
   2. Bit će prikazani drugom bojom ( žutom a ne zelenom ).
   3. Većinom će formirati oblik kugle, češće nego liniju.

   Slika nam pokazuje obje situacije – kedera pojedinačno kao i jato ( kuglu ) kedera. Primijećujete razliku u boji u odnosu na zelenu boju vegetacije na dnu.

  • Primjećivanje kapitalne ribe na ekranu

   Sažmimo ono što smo zaključili na osnovu dvije glavne smjernice:

   1. Razmišljajte okomito a ne vodoravno – širina ribljeg luka je najvažniji trag u otkrivanju veličine ribe.
   2. Lukovi mogu biti potpuni i polovični ( djelomični ). Djelomičan luk ne mora značiti manju ribu – opet, širina luka je glavni pokazatelj.

   Vaš vam sonar neće otkriti koja je to riba, no primjenjujući zaključke o veličini i dubini, i uspoređujući ih s vrstama koje žive u toj vodi, moći ćete s priličnom sigurnošću utvrditi riblju vrstu. Pa, kad ugledate luk kao na slici , imate šanse uloviti veliku!

  3. Prepoznavanje vegetacije i tvrdoće dna u načinu prikaza neobrađenih podataka sonara

  Već ste naučili kako prepoznati strukturu dna, promjene dubine i mjesta u osnovnom načinu rada. Pri uporabi načina prikaza neobrađenih podataka logika za utvrđivanje navedenih značajki dna ostaje ista. Međutim, način prikaza neobrađenih podataka sonara poboljšava sposobnost prepoznavanja debljine i veličine korova, ali i tvrdoće dna.

  Vegetacija i korov

  Pri uporabi načina prikaza neobrađenih podataka možete detaljnije vidjeti podvodnu vegetaciju. Korov će izgledati poput isprekidanih okomitih struktura zelene boje. Moći ćete vidjeti je li riječ o gustom korovu ili prorijeđenim pojedinačnim biljkama. Na ovom snimku zaslona vidimo veliku količinu dugog i gustog korova.

  Tvrdoća dna

  Kad je omogućen način prikaza neobrađenih podataka, možete odrediti koji su dijelovi dna tvrđi, a koji mekši. Boja i debljina crte koja predstavlja dno odličan su pokazatelj tvrdoće dna. Intenzitet povratnih podataka sonara s tvrdog dna drugačiji je nego u slučaju mekog dna, pa će se boja razlikovati. Meko dno prikazuje se tamnosmeđe boje, dok su tvrđi dijelovi uočljiviji u jarko narančastoj boji.

  Scroll to top