Loading...

Kako čitati sonar/ fish finder (PRO, PRO+ 2)

i koristiti dobivene podatke kako bi ulovili više i veće ribe

 

Tek ste počeli koristiti sonar? Znate osnove ali želite više od svog sonara? Niste sigurno da li ispravno očitavate podatke s ekrana? Ne brinite, tu smo mi da Vam pomognemo. Ova kratka uputstva dat će Vam smjernice kako da Vam ekran izgleda smisleno, te kako da razlikujete sitnu ribu (kedera) od kapitalne ribe, ali i da razlikujete istu od potopljenog drveta o koje ćete zapeti svojom udicom. Treba Vam samo 7 minuta da prođete kroz ove upute a na kraju ćete moći pravilno očitavati ekran svog sonara kako bi mogli:

  icon-1

  Prepoznati ribe

  icon-2

  Procijeniti veličinu ribe

  icon-3

  Prepoznati podvodne strukture

  icon-4

  Procijeniti vrstu i tvrdoću dna

Kako rade sonari

Kako rade sonari

U ovom ćemo se blogu fokusirati na slike koje se prikazuju na ekranu, pa nećemo toliko ići u tehničke detalje rada sonara, no, naša stranica ''kako sonar radi'' dat će vam sve željene informacije koje trebate znati. Za početak, ima par tehničkih podataka koje morate upamtiti. Kao prvo, sonar skenira  konusno. Zašto je to važno?

Veličina područja koje skenirate ovisit će o kutu konusa. Široka zraka konusa skenira između 40-60 stupnjeva, što znači da ćete pokriti veliko područje. Uska zraka konusa će skenirati između 10 – 20 stupnjeva.Zato, budite sigurni da znate koju yraku koristite u trenutku kad gledate u podatke na ekranu svog uređaja.Sonar Deeper PRO+ 2 ima široku, srednju i usku zraku skeniranja (47°, 20°, 7°), sonari PRO imaju široku i usku zraku skeniranja (55° i 15°), dok sonar Deeper START ima srednju/široku zraku (40°).
Drugi važan podatak koji morate znati i kojeg morate biti svjesni je taj da vaš uređaj konstantno šalje i prima podatke, a to znači da se vaš ekran stalno skrola. Trenutačni podaci skeniranja bit će vam s desne strane, a oni stariji više lijevo.

Zato, zapamtite te važne stvari : 1. Budite sigurni koristite li široku ili usku zraku, 2. Podaci na ekranu se konstantno pomiču ( ekran se miče ) – to ne znači da se vaš sonar pomiče.

1. Identificiranje riba

 • Ikone riba
 • Riblji lukovi
 • Ikone riba

  Ikone riba

  Ikone riba su koristan alat kada ste u počecima rada sa sonarom – vaš uređaj pokušava prepoznati primljene podatke i ustanoviti da li je skenirani objekt riba. On to radi na osnovi veličine objekta i snage povratnog signala. Kod Deeper sonara, koristimo se posebnim, naprednim algoritmom u Fish Deeper App, kako bi interpretirali podatke. Na žalost, čak ni najnapredniji uređaji ne mogu to učiniti sa 100% -tnom sigurnošću.

  Ribe plivaju različitim brzinama i smjerovima kroz skenirani konus, pa ne odašilju stalno isti signal. Uz to, poneke podvodne prepreke a osobito biljke, mogu dati signal sličan ribljem.

  Zbog toga, morate prema svom vlastitom iskustvu naučiti pravilno tumačiti dobivene podatke.

  Zato treba isključiti ikone, jer vrijeme je za poniranje. Na ovaj ćete način dobiti relevantnije podatke o tome gdje se nalazi riba. A tu su i bonusi u vidu brušenja svojih vještina.

 • Riblji lukovi

  Riblji lukovi

  S isključenom opcijom prikaza ribljih ikona, kako ćete prepoznati ribe? Potražite '' riblje '' lukove.

  Važno je znati da ti lukovi mogu biti različitih veličina i debljina, a mogu se manifestirati i kao polu-lukovi. Na slici je nekoliko takvih primjera, nejednakih veličinom i debljinom, pa i oblikom, ali to su sve ribe.

2. Procjena veličine riba

Sada ste zamijetili neke riblje lukove pa je vrijeme da smisleno ustanovite što nam svaki luk govori o veličini riba. Pa, raspravimo o dužini, debljini, te o cijelim i polovičnim lukovima.

 • Dužina ribljih lukova
 • Širina ribljeg luka
 • Polovični i puni riblji lukovi
 • Pronalaženje sitne ribe ( kedera )
 • Primjećivanje kapitalne ribe na ekranu
 • Dužina ribljih lukova

  Dužina ribljih lukova

  Najčešća pogreška koju ribolovci čine je ta da misle da dugačak luk predstavlja veliku ribu. To nije tako. Na vašem ekranu, o dužini kao predstavniku vremenskog intervala. Npr. Zamislite da držite vaš sonar nepomično u vodi ( niste u vožnji ili troling modu ). Ispod vas je riba koja također miruje. Što ćete vidjeti na ekranu? Vidjet ćete jednu kontinuiranu liniju. To ne znači da ispod vas leži plavetni kit. To jednostavno znači da ispod vas leži riba koja miruje, pa je vrlo lako moguće da je ona mala.

  Sada zamislite sljedeći scenario – vaš je sonar i dalje u stacionarnom položaju, no kroz vašu zraku plivaju dvije ribe – velika i mala. Velika riba pliva brzo a mala pliva sporo. Pitanje glasi – koja će riba ostaviti duži trag na ekranu? Odgovor je – mala. To je zbog toga što će bez obzira na svoju veličinu, objekt koji sporije putuje ostaviti duži trag na ekranu.

  Pogledajte sliku ( screenshot ) – to je jato malih riba . Vidite kako su pojedini lukovi veliki. To je zato jer sonar miruje ili se pokreće vrlo sporo, ili zato jer jato ribica pliva sporo. Bilo kako bilo, ovo je dobar primjer da dugačak luk ne mora značiti i veliku ribu. 

 • Širina ribljeg luka

  Širina ribljeg luka

  Znači, duljina nije dobar pokazatelj veličine ribe. Puno je bolje promotriti širinu ribljeg luka. Sjetite se toga kada tumačite lukove:
  razmišljajte okomito , ne vodoravno.
  Lako je luk možda kratak ali je širok, onda to znači da se odbija od veće ribe. Opet pogledajte sliku i zaključite koja je riba najveća?

  Odgovor je – riba na dnu desno. Svi su lukovi otprilike iste dužine (i prilično su kratki). No, debljina luka nam govori da je to najveća riba. Nije to nikakva džinovska riba, ali je sasvim pristojne veličine.

 • puni riblji lukovi

  Polovični i puni riblji lukovi

  Jedna od glavnih smjernica kod tumačenja veličina ribe je ta da riblji luk ne mora nužno biti pun. Polovični lukovi poput onih prikazanih na slici, također prikazuju prisutnost ribe. U uputstvima o tome kako točno sonar funkcionira, naći ćete detaljno objašnjenje zašto je luk ponekad potpun a ponekad je polovičan. Kratak odgovor je taj da ćete imati puni luk ako riba cijelim putem prolazi kroz zraku a polovičan ako zraku zahvaća samo djelomično.
  No važno je zapamtiti da i polovičan luk može značiti veliku ribu – kvaliteta luka nije indikator veličine ribe.
  Znači, pazite na sve vrste lukova i imajte na umu da je jedino debljina mjerilo veličine ribe.

 • sitna riba

  Pronalaženje sitne ribe ( kedera )

  Kederi će se na ekranu prikazivati kao crte, crtice ili čak točkice, pa će ponekad nalikovati na podvodno rastlinje. No, postoje tri ključne razlike:

  1. Kederi će obično biti negdje u sredini, u suspend modu, ne na dnu;
  2. Bit će prikazani drugom bojom ( žutom a ne zelenom ).
  3. Većinom će formirati oblik kugle, češće nego liniju.

  Slika nam pokazuje obje situacije – kedera pojedinačno kao i jato ( kuglu ) kedera. Primijećujete razliku u boji u odnosu na zelenu boju vegetacije na dnu.

 • kapitalne ribe

  Primjećivanje kapitalne ribe na ekranu

  Sažmimo ono što smo zaključili na osnovu dvije glavne smjernice:
  1. Razmišljajte okomito a ne vodoravno – širina ribljeg luka je najvažniji trag u otkrivanju veličine ribe.
  2. Lukovi mogu biti potpuni i polovični ( djelomični ). Djelomičan luk ne mora značiti manju ribu – opet, širina luka je glavni pokazatelj.

  Vaš vam sonar neće otkriti koja je to riba, no primjenjujući zaključke o veličini i dubini, i uspoređujući ih s vrstama koje žive u toj vodi, moći ćete s priličnom sigurnošću utvrditi riblju vrstu. Pa, kad ugledate luk kao na slici , imate šanse uloviti veliku!

3.Prepoznavanje različitih podvodnih struktura

sonar skeniranje

Sonari su odličan alat za utvrđivanje dubine, konfiguracije dna i raznih podvodnih struktura. Ponekad je ta informacija važnija od samog otkrivanja ribe. Pogledajmo kako očitati takve podatke.

Prije nego to učinimo, zapamtite dvije stvari:

 1. Vaš će sonar skenirati stalno, što znači da će se slika na ekranu pomicati ( skrolati ) bez obzira što vaš sonar miruje. Ukoliko je vaš sonar stacioniran ( fiksiran ), može se dogoditi da dno očitava kao ravno iako to ne mora biti točno. Da bi dobili točnu sliku dna, potrebno je sonar pomicati sporo ali konstantno kroz željeno područje.
 2. Ljestvica dubine s desne strane ekrana će vam omogućiti da vidite na kojoj se dubini nalazi svaki otkriveni podvodni objekt ili struktura točno ispod vašeg sonara, no, ovisno o načinu rada, može doći do malih odmaka.

Uyvisine

To su vrlo važni podaci koji nam olakšavaju pronalaženje pojedinih vrsta riba specifičnog ponašanja. Vozite li se sporo čamcem ili rolom privlačite sonar, vidjet ćete kako se brzo mijenjaju konture dna. Uvijek bacite oko na mjerač dubine kako bi uočili takve prijelaze.

Uyvisine ili ponore je vrlo lako primijetiti, kao što se vidi na slici.

Postoje 3 savjeta kako da povećate svoju točnost procjene ovih svojstava:

 1. Kada primijetite ponor ( iznenadno povećanje dubine ), prebacite se s široke na usku zraku i ponovo skenirajte taj dio terena. To če vam dati detaljniju sliku promjene profila dna i smanjiti mogućnost pojavljivanja '' mrtvih zona '' kod skeniranja.
 2. Uz Deeper možete izraditi batimetrijske karte, odnosno podvodne karte kontura kodirane bojom, u načinu rada Ribolov s broda (modeli PRO, PRO+2 i CHIRP+ 2) i načinu rada GPS s obale (samo PRO+ 2 i CHIRP+ 2). Te će vam karte također pokazati i iznenadne ponore, promjene dubine, te će vam olakšati povratak na željenu hot spot poziciju.
 3. Lovite li na velikom području, npr.koristeći kajak, namjestite alarm da vas obavijesti kad dođete u zonu s željenom dubinom vode. Na taj način možete priječi preko plitkih terena bez potrebe gledanja u ekran, te tek nakon alarma, posvetiti pažnju istom.
 

granja

To nas može upozoriti i na zone na kojima obično vrebaju grabežljivci.

Boja na ekranu je ključ u otkrivanju potopljenog granja i klada, te će se prikazati u boji drugačijoj od dna ( inače, izgleda kao obična grba ). Zato odaberite paletu boja koje će naglasiti tu razliku. U Fish Deeper App, odaberite Classic color mod ( prikazat će se zelenkastom bojom poput rastlinja ) ili Day color mode ( bit će u ljubičastoj boji ).

 • Vegetacija i korov
 • Depresije
 • Točke
 • Vegetacija i korov

  Vegetacija i korov

  Možda ćete željeti locirati područje vegetacije i korova (ljetno stanište bassa) ili ćete željeti izbjeći takve zone (kod feeder ribolova i sl).

  I tu će vam pomoći boje. Korov i vegetacija će biti izraćena vertikalnim, ponekad točkastim linijama, suprotno kladama koje su horizontalno prikazane.

  Ovo je primjer dubljeg dijela s izraćenom vegetacijom.

 • Depresije

  Depresije

  Manje depresije mogu biti odlične pozicije, osobito kod šaranolova. Obično takve male depresije nastaju djelovanjem i aktivnošću samih riba. Lako ih je uočiti sonarom jer se manifestiraju kao male anomalije dna karakterističnog V – oblika.

   

 • Točke

  Točke

  Točke su više gradirane od klasičnih ponora ( udubina ), ali ih je jednako lako uočiti. Sporim kretanjem skenirajte zonu kako bi odredili koliko je strm nagib. Da bi dobili realniju sliku, skenirajte uskom zrakom i pobrinite se da uočite sve uzvisine i hupsere na dnu.

4. Kako sonarom odrediti tip i tvrdoću dna

Bez obzira koju vrstu riba lovili, poznavanje tvrdoće dna i njegove konzistencije, može biti ključan podatak u određivanju gdje će riba gristi. Tri faktora odlučuju o prikazu dna na ekranu i to debljina, boja i drugi povrat zrake ( ili ne ).

 • Boja
 • '' Drugi povratak ''
 • Debljina
 • Boja mode

  Boja

  Snaga povratka odbijene zrake bit će drukčija kod tvrdog nego kod mekog dna. Ovaj sonar koristi različite boje kako bi to prikazao. Na standardnoj Deeperovoj postavci, boja varira od zagasito smeđe ( najmekše ) do intenzivno narančaste ( najtvrđe ). U Day modu to je još vidljivije u paleti boja od ljubičaste ( najmekše ) do narančaste i žute ( najtvrđe ).

 • sonar drugi povratak

  '' Drugi povratak ''

  Kao u slučaju s olupinom auta, vrlo tvrda dna odbijaju zraku tako snažno da se ona još jednom vraća odbijajući se ( odskačući ) od površine. To će se na ekranu vidjeti kao drugi povrat, tik uz linije dna. Ukoliko vidite takvu sliku, budite sigurni da je dno vrlo tvrdo.

 • Tvrdo dno

  Debljina

  Debljina linije koja predstavlja dno također je dobar pokazatelj tvrdoće dna. Tu je stvar jasna i jednostavna – što je linija deblja, dno je tvrđe . No, oprez – osjetljivost samog sonara može utjecati na debljinu linije. Deeper ima podesivu osjetljivost. Pojačate li osjetljivost na 100% linija dna će biti deblja, a smanjite li je na 10% , linija će biti tanja. Vježbajte prilagođavanje osjetljivosti kako bi u praksi došli do ispravnih zaključaka.

Saznaj više, ulovi više

Sonari su nevjerojatno korisni uređaji i što ga bolje znate čitati, uspjeh će vam biti veći. Ključan dio tog učenja je onaj po sistemu pokušaja i pogrešaka nasuprot onom znanstvenom i naučenom iz pročitanog. Na nekoj poziciji uspješno lovite određenom prezentacijom mamca? Zašto? Sonar će vam pomoći da shvatite gdje griješite, ali i što radite uspješno. Jednom kada to sa sigurnošću znate, uspjeh će biti češći. 

Naš blog

  Potreban vam je samo sonar za traženje ribe Deeper da biste ih uhvatili sve
  4. tra 2019.

  Potreban vam je samo sonar za traženje ribe Deeper da biste ih uhvatili sve

  Pročitaj cijelu priču
  Vaše batimetrijske karte jezera i sonarni podaci za ribolov, sve na jednom mjestu uz Deeper Lakebook™
  20. velj 2019.

  Vaše batimetrijske karte jezera i sonarni podaci za ribolov, sve na jednom mjestu uz Deeper Lakebook™

  Pročitaj cijelu priču
Scroll to top