Loading...

30 dienu naudas atgriešanās garantijas noteikumi (no 11.08.2021 līdz 29.10.2021)

1. 30 dienu naudas atgriešanās garantija ir spēkā no 11.08.2021 līdz 29.10.2021 visiem Deeper sonāriem, kas iegādāti www.deepersonar.com (PRO, PRO+, PRO+ 2, CHIRP+, CHIRP+ 2), izņemot Deeper START. Tā ir spēkā arī tad, ja minētie sonāri ir iegādāti kopā ar jebkuru no Deeper aksesuāriem.

2. 30 dienu periods ir paredzēts produktu testēšanai un neierobežotai izmantošanai, lai pārliecinātos, ka tie atbilst Pircēja vēlmēm un vajadzībām.

3. Gadījumā, ja Pircējs vēlas nosūtīt preces atpakaļ, atpakaļnosūtīšanas pieprasījums jāiesniedz 30 dienu laikā no preču saņemšanas datuma uz e-pasta adresi [email protected]

4. Atpakaļnosūtīšanu organizē un apmaksā Deeper UAB, izmantojot UPS kurjeru.

5. Lai saņemtu naudas atgriešanu, precēm ir jāatbilst šādām prasībām:
● precēm jābūt iepakotām oriģinālajā iepakojumā;
● preces nedrīkst būt bojātas nepareizas lietošanas dēļ;
● preces ir jānosūta atpakaļ ar tiem pašiem komponentiem, ar kādiem pircējs tās saņēma (piem., uzlādes vadi, pārnēsāšanas maciņu un jebkuriem citiem komponentiem, kas sākotnēji bija kastē, veicot pirkumu).

6. Deeper UAB patur tiesības noraidīt jebkādus atpakaļnosūtīšanas pieprasījumus, kas neatbilst prasībām vai citādi pārkāpj šos noteikumus.

7. Deeper UAB patur tiesības anulēt, atcelt, atlikt vai grozīt šos noteikumus jebkurā laikā, ja tas ir nepieciešams.

8. Ciktāl tiesību akti atļauj, Deeper UAB nekādos apstākļos nav pienākuma vai saistību sniegt kompensāciju Pircējam vai uzņemties jebkādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, bojājumiem, traumu vai nāvi, kas radušies jebkādu preču izmantošanas rezultātā, izņemot gadījumu, ja tas ir noticis Deeper UAB nevērības dēļ. Jūsu likumīgās tiesības netiek ietekmētas.

9. Personas dati, kas sniegti preču pirkšanas laikā, tiks apstrādāti tikai saskaņā ar Deeper UAB Privātuma Politikā noteikto kārtību.

10. 30 dienu naudas atgriešanās garantiju regulē Lietuvas tiesību akti, un Pircēji pakļaujas Lietuvas tiesu jurisdikcijai.

 

Deepersonar.com 30 dienu garantētas apmierinātības atgriešanas politika

Ja kāda iemesla dēļ neesat apmierināts ar savu Deepersonar.com pirkumu, 30 dienu laikā no pirkuma datuma varat pieprasīt pilnu apmaksu. Varat atgriezt jebkuru izstrādājumu (kā tas definēts tālāk), kas iegādāts vietnē Deepersonar.com, saskaņā ar tālāk minētajiem noteikumiem.

Lai kvalificētos atmaksas saņemšanai, jābūt izpildītiem visiem tālāk minētajiem nosacījumiem.

  1. 30 dienu laikā pēc pirkuma datuma no mūsu klientu apkalpošanas komandas ir jāiegūst atgriešanas atļauja. Lai pieprasītu atgriešanas atļauju, lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas komandu šeit.
  2. Lai saņemtu atmaksu, jums ir jāatgriež izstrādājums uzņēmumam Deeper. Atgrieztam(-iem) Izstrādājumam(-iem) ir jābūt labā stāvoklī (bez bojājumiem un darbības traucējumiem) un oriģinālajā iepakojumā. Atgriežot ir jāiekļauj visi piederumi, kas sākotnēji bija pirkumā.
  3. Kopā ar atgriezto izstrādājumu ir jānorāda atgriešanas atļaujas numurs.

Papildu noteikumi un nosacījumi:

  1. Izstrādājumus, kas iegādāti novembrī un decembrī, var atgriezt līdz nākamā gada 31. janvārim vai 30 dienu laikā no iegādes datuma (atkarībā no tā, kurš laikposms ir ilgāks).
  2. Jūs esat atbildīgs par atgrieztā(-o) izstrādājuma(-u) pazušanas vai bojājumu risku, kamēr tas tiek transportēts uz uzņēmumu Deeper.

Ja atgriežat izstrādājumu uzņēmumam Deeper a) bez Deeper atgriešanas atļaujas vai b) bez pirkumā sākotnēji iekļautajām detaļām un piederumiem, Deeper patur tiesības nepieņemt šādu atgriešanu vai iekasēt krājumu atjaunošanas maksu 15 % apmērā no izstrādājuma(-u) sākotnējās cenas vai trūkstošo detaļu un piederumu mazumtirdzniecības vērtības apmērā (atkarībā no tā, kura summa ir lielāka).

Scroll to top