Laster...

Slik leser du av en app-skjermen (Deeper START)

Det finnes to måter du kan se og lese sonar data - Ved å bruke Basic eller Rå skjermmodus.

 • Basic visningsmodus
 • Rå visningsmodus
 • Basic visningsmodus

  Basic visningsmodus vil forenkle visningen av ekkolodddata for å vise bare den viktigste informasjonen. Du vil se fiskeikoner, nederst i oransje farge, og vegetasjon eller silt i grønne farger. Vi anbefaler at du starter med grunnleggende skjerminnstilling hvis du ikke har brukt ekkolodd. Etter å ha blitt vant til Basic -ekkoloddisplayet, kan du bytte til Rå for mer avanserte og nøyaktige fiskefunn.

 • Rå visningsmodus

  Rå visningsmodus viser deg ekkoloddata slik den er - uten filtre eller forenkling. Dette er en mer avansert metode for visning og tolkning av ekkoloddata, men den er mer nøyaktig enn Basic visningsmodus. Du kan lære mer om hvordan du tolker Rå ekkoloddata her.

Lese data ved hjelp av Basic ekkoloddmodus

Å bruke grunnleggende ekkoloddmodus er ekstremt enkelt, og det anbefales hvis du enten er en nybegynner eller en sportsfisker som aldri har brukt ekkolodd før.

 • Fiskestørrelse
  Fiskestørrelse
 • Fiskedybde
  Fiskedybde
 • Fiskealarm
  Fiskealarm
 • Fiskestørrelse Deeper START
  Fiskestørrelse

  Fiskestørrelse

  Deeper START viser fiskeikoner i tre størrelser. Ekkoloddet tolker dataene den mottar og prøver å avgjøre om det er en fisk. Det gjør den basert på faktorer som objektets størrelse og styrken i ekkoloddets retur. Vær oppmerksom på at selv de mest avanserte enhetene ikke er 100 % nøyaktige i tolkningen av data. Flere mindre fisk som svømmer tett sammen kan merkes som en stor fisk og noen undervannsobjekter eller vegetasjon kan noen ganger gi avlesninger som ligner på en fisk.

 • Fiskedybde Deeper START
  Fiskedybde

  Fiskedybde

  Deeper START viser fiskeikoner på ulike steder på skjermen som representerer fiskeplassering i vannsøylen. Når du vet om en fisk er oppe ved overflaten av vannet eller farter rundt nede på bunnen kan du velge det beste agnet for å fange den. Til fisk som befinner seg nær overflaten kan du bruke en dupp eller et agn som holder seg i overflaten. Når de er nærmere bunnen bør du bruke en rigg for agnfisk eller et dyptgående agn.

  Uansett hvilket agn du velger kan du stole på at Deeper START beskytter deg mot å gjøre en nybegynnerfeil – å fiske under fisken.

  Det er to muligheter for måling av fiskedybde: Fra overflaten til fisken eller fra bunnen til fisken. Du kan velge den som passer best for deg gjennom "Innstillinger" i appen.

 • Fiskealarm Deeper START
  Fiskealarm

  Fiskealarm

  Fiskealarm-funksjonen aktiverer lydvarsler som spilles av når en fisk blir oppfattet av Deeper. Med fiskalarmen kan du være sikker på at du ikke vil gå glipp av en fisk selv når du ser vekk fra skjermen.

Bunnstruktur

Deeper START Bunnstruktur

Ekkolodd er perfekte verktøy for å lese av dybde, se bunnkonturen og finne kjennemerker under vann. Noen ganger vil denne informasjonen være mer verdifull for deg enn det å faktisk markere fisk.

Vegetasjon og ugress

Deeper START vegetasjon

Du vil kanskje markere vegetasjon og ugress som potensielle områder å kaste i (rovdyrfiske) eller som områder du vil unngå (matingsfiske). Ved å kjenne vegetasjonen kan du finne planteliv, fastslå tilholdssteder for rovfisk og steder for bakholdsangrep.

Skrenter

Deeper START Skrenter

Skrenter er de stedene som fortjener ekstra oppmerksomhet, spesielt de bratte. Jo større, mer uttalt, jo bedre. Fisken liker skrenter fordi det gir dem tilgang til lett tilgjengelige matkilder og ligger nærme beskyttelsen fra dypere vann.

Hellninger

Deeper START Hellninger

Hellninger er mer gradvise enn skrenter, men det er like enkelt å finne dem. Pass på at du opprettholder en jevn hastighet når du sveiver inn slik at du kan få en nøyaktig avlesning på hvor bratt stigningen er.

Deeper START Bunnstruktur
Deeper START vegetasjon
Deeper START Skrenter
Deeper START Hellninger

Lese data ved hjelp av Rå ekkoloddmodus

Rå ekkoloddmodus er en avansert måte å finne fisk og bunnstrukturer på. Vi anbefaler å bruke denne modusen når du føler deg trygg på å bruke Deeper START eller hvis du har tidligere erfaring med bruk av ekkolodd.

  1. Identifisering av fisk ved bruk av Rå visningsmodus

  • Fiskebuer
  • Fiskeikoner
  • Fiskebuer

   Å identifisere fisk ved hjelp av fiskebuer er en avansert metode for å mest nøyaktig finne fisk. For å bruke denne metoden må du kontrollere at innstillingen for fiskeikoner er slått av.

   Fisk vil dukke opp på skjermen som en bue (årsaken til at de vises som en bue forklares i detalj her). Det er viktig å huske at disse buene kan variere i størrelse (lengde og bredde), og kanskje ikke være en hel bue – se etter disse halve buene også. Skjermbildet nedenfor gir noen fine eksempler på ulike buer. De varierer i lengde og bredde, og noen er ikke hele buer, men de er alle fisk.

  • Fiskeikoner

   Fiskeikoner er et nyttig verktøy når du kommer i gang med en ekkolodd-enhet: Fiskefinneren din tolker ekkolodd-dataene den mottar og prøver å finne ut om det som en fisk eller ikke. Det gjør den basert på faktorer som objektets størrelse og styrken i ekkoloddets retur.Når det gjelder Deeper ekkolodd bruker vi en avansert algoritme i Fish Deeper-appen for å tolke dataene. Dessverre er selv ikke de mest avanserte enhetene 100 % nøyaktige i tolkningen.

   Så for å oppnå best mulig nøyaktighet ved hjelp av fiskesøkeren, må du lære å lese dataene selv og slå av fiskeikonene.

   Det er på tide å ta sjansen og slå av fiskeikonene – du vil bli belønnet med mer nøyaktige avlesninger av hvor fisken er. I tillegg er det en ekstra bonus eller læring og foredling av en ny ferdighet.

  2. Bedømme størrelsen på fisken ved bruk av Rå sonarmodus

  Nå som du har oppdaget noen fiskebuer det er på tide å finne ut hva hver bue forteller oss om hvor stor fisken er. Så la oss diskutere lengde, tykkelse og halve eller hele buer.

  • Lengden på fiskebuen
  • Bredden på fiskebuen
  • Halve eller hele fiskebuer
  • Finne agnfisk på fiskefinneren din
  • Å se en troféfisk på fiskefinneren din
  • Lengden på fiskebuen

   Den vanligste feilen fiskere gjør når de leser av fiskefinneren, er at de tenker at en lang bue betyr en stor fisk. Det er ikke tilfellet. På ekkoloddskjermen din bør du tenke at lengden representerer tid. For eksempel, se for deg at du holder fiskefinneren i ro i vannet (det vil si at du ikke ruller den inn eller dorger med den). Hvis det er en fisk under, som også står i ro, hva vil du da se på ekkoloddskjermen din? Du vil se en kontinuerlig linje. Det betyr ikke at det er en strandet blåhval i dammen der du fisker. Det betyr at det er en fisk som står i ro under fiskefinneren din, og det kan være en veldig liten en.

   La oss tenke oss et annet scenario – igjen står ekkoloddet ditt i ro, men denne gangen svømmer det to fisker gjennom ekkoloddstrålen din, en stor og en liten. Den store fisken svømmer veldig raskt gjennom ekkoloddstrålen, den lille svømmer sakte. Hvem vil lage den lengste fiskebuen på skjermen din? Svaret er den lille. Det er fordi et objekt som beveger seg sakte vil gi en lenger markering enn et som beveger seg raskt, uansett størrelse.

   Ta en titt på skjermbildet nedenfor. Denne returen er fra en skokk med agnfisk. Legg merke til hvor lange noen av buene er. Dette kan skyldes at ekkoloddet er i ro eller beveger seg veldig sakte, eller fordi fisken kun beveger seg sakte. Uansett er det en god illustrasjon av det faktum at en lang fiskebue ikke nødvendigvis betyr at det er en stor fisk.

  • Bredden på fiskebuen

   Lengden er altså ikke en veldig god indikator på fiskestørrelsen. Det er mye bedre å se på bredden til fiskebuen som vises.
   Bare husk dette når du tolker fiskebuer: tenk vertikalt, ikke horisontalt.
   Selv om buen er kort, hvis den er tykk, betyr det at returen har kommet fra en stor fisk. Se på dette skjermbildet en gang til. Av de 4 fiskene som vises, hvilken er den største?

   Svaret er fisken nederst til høyre. Alle buene er omtrent like lange (og de er alle ganske korte). Men tykkelsen på buen nederst til høyre forteller oss at det er den største fisken. Denne fisken er ikke et monster, men det ville vært en anstendig fangst.

  • Halve eller hele fiskebuer

   Den siste tingen å huske på når du ser etter fiskebuer er at det ikke trenger å være en hel bue. Halve buer (som de som vises i skjermbildet ovenfor) viser også at det er fisk. I veiledningen vår om hvordan ekkolodd fungerer forklarer vi i detalj hvorfor du noen ganger får en hel bue og noen ganger får en halv bue. Det korte svaret er at du vil få en hel bue hvis en fi
   Men det som er viktig å huske når du leser av skjermen, er at en halv eller delvis bue likevel kan være en stor fisk – kvaliteten på buen er ikke en indikator på hvor stor fisken er.
   Så se etter både hele og delvise buer, og husk at tykkelsen på buen er den beste indikatoren på fiskestørrelse.

  • Finne agnfisk på fiskefinneren din

   Agnfisk vil vises på skjermen som bindestreker, linjer eller bare prikker, så noen ganger kan de se ut som vegetasjon. Det er tre viktige forskjeller:

   1. Agnfisken vil vanligvis bli hengende i vannet, ikke på bunnen;
   2. Fiskefinneren din vil vise agnfisk i en annen farge enn vegetasjon (med Fish Deeper-appens standard fargeskjerm er de gule i stedet for grønne).
   3. Agnfisken vil ofte være i baller, som da vil bli vist som en sky eller klynge, i stedet for linjer.

   Skjermbildet nedenfor viser både individuell agnfisk og en ball av agnfisk. Legg merke til forskjellen i farge fra den grønne vegetasjonen på bunnen.

  • Å se en troféfisk på fiskefinneren din

   Så la oss sette sammen det vi har lært ved å huske på to hovedpunkter:

   1. Tenk vertikalt, ikke horisontalt – bredden på fiskebuen er det største hintet om størrelsen på fisken . 
   2. Buer kan være halve eller hele – en halv eller ufullstendig bue betyr ikke at det er en mindre fisk. Igjen, bredden er det beste hintet. 

   Fiskefinneren din kommer ikke til å fortelle deg hvilken art av fisk det er, men nå som du vet størrelsen har du en god mulighet for å finne ut av arten basert på innsjøen eller elven du fisker i, og dybden der du finner fisken.
   Så når du ser en bue som den nedenfor på skjermen, er du i ferd med å fange STORT!

  3. Identifisere vegetasjon og bunnhardhet ved bruk av Rå ekkoloddmodus

  Du har allerede lært hvordan du identifiserer bunnstruktur, marbakker og topper ved hjelp av Basic modus. Når du bruker Rå-modus er logikken for å identifisere disse bunnfunksjonene den samme. Imidlertid gir Rå visningsmodus deg en forbedret evne til å identifisere tykkelse og størrelse på vegetasjon og bunnhardhet.

  Vegetasjon og sjøgress

  Når du bruker Rå sonarmodus, kan du se undervannsvegetasjonen mer detaljert. Gressvekster vil se ut som flekkete vertikale strukturer med grønn farge. Du vil kunne se om det er tykt gress eller sparsomme individuelle planter. I dette skjermbildet ser vi en stor mengde langt, tykt sjøgress.

  Bunnhardhet

  Når Rå-modus er aktivert, kan du identifisere hvilke deler av bunnen som er hard og myk. Fargen og tykkelsen på linjen som representerer bunnen er et godt hint om bunnhardhet. Intensiteten til ekkoloddet fra en hard bunn vil være en annen enn ved en myk bunn, så fargen vil variere. Myke bunner vil bli vist med kjedelig brun farge, mens hardere deler vil ha en mer levende og lys oransje farge.

  Scroll to top