Hvordan montere et smart ekkolodd (PRO/PRO+)

og bruke dataene til å fange mer og større fisk.

Deeper Sonar Innstillinger

Se på ditt smarte ekkolodd som en enhet med mange bruksområder, en enhet som trenger justering etter hvert som forholdene endres. Med mindre du eier en enhet som kommer fra fabrikken med forhåndsprogrammert innstilling (Deeper START), kan du tilpasse ekkoloddet til dine spesifikke fiskebehov. Her er noen vanlige tilpasninger:

Fiske- / skannemodier

Måten ekkoloddavlesningene vises på skjermen varierer avhengig av hvilke skjermalternativer og ekkoloddmodier du velger. Gå til Innstillinger i toppmenylinjen og finn ekkoloddmodus-delen for å endre ekkoloddmodus. Hver modus er beskrevet i detalj nedenfor.

Bruk båtmodus for båt- eller kajakkfiske.

Båtmodus

I denne modusen kobler Deeper-appen seg øyeblikkelig til GPSen i smarttelefonen eller nettbrettet for å opprette batymetriske kart i sanntid. Du vil se ekkoloddets retur på høyre side av skjermen og kartet til venstre (Innstillinger > Ekkoloddmodus > Båtmodus).

PRO + brukere som fisker fra land bør velge landbasert GPS-modus.

Landbasert modus

Landbasert GPS-modus fungerer på samme måte som båtmodus, men i stedet for å bruke smarttelefonens GPS bruker landbasert GPS-modus den interne GPS-mottakeren som er installert i Deeper PRO +. Du vil se ekkoloddets retur på høyre side av skjermen og kartet til venstre (Innstillinger > Ekkoloddmodus > Landbasert GPS-modus).

Bruk standardmodus for landfiske med PRO.

Standardmodus

Ekkoloddreturen vil være fullskjerm. Batymetriske kart vil ikke bli opprettet når man fisker fra land med en PRO-modell (Innstillinger > Ekkoloddmodus > Standardmodus).

Bruk isfiskemodus for isfiske.

Isfiskemodus

Den har en tradisjonell ekkoloddskjerm for isfiske til venstre og et vertikalt ekkolodd til høyre. Det lar deg spore bevegelsen til selv den minste lokkematen eller agnet i sanntid. I isfiskemodus vil Deeper-appen registrere og lagre alle ishullene du fisker i direkte på et utvidbart kart på venstre side av skjermen (Innstillinger > Ekkoloddmodus > Isfiskemodus).

Båtmodus
Landbasert modus
Standardmodus
Isfiskemodus

Skjermjusteringer og alarmer

Justering av skjermen og alarmene vil hjelpe deg med å sette opp Deeper ekkolodd for den mest effektive måten å fiske på.

 • Skjermfargemodus
 • Lysstyrke
 • Vertikalt ekkolodd
 • Nattfiske
 • Dybde og fiskealarmer
 • Fiskedybde
 • Skjermfargemodus

  Skjermfargemodus

  Skjermfargemodus lar deg velge den mest praktiske fargepaletten for visning av ekkolodd-dataene basert på miljø, tilstand og når på døgnet du fisker. I tillegg til den klassiske fargepaletten er det to andre alternativer – dag og natt – som kan brukes til å se ekkoloddavlesningene på beste måte under enten solfylte forhold (dagmodus) eller svak belysning (nattmodus).

 • Lysstyrke

  Lysstyrke

  Du kan endre lysstyrken i appen i Innstillinger. Lysstyrken må justeres i henhold til lysnivåene for å se flere detaljer.

 • Vertikalt ekkolodd

  Vertikalt ekkolodd

  Ved å slå på det vertikale ekkoloddet kan du se intensiteten til ekkoloddets retur som Deeper mottar. Det slås automatisk på i isfiskemodus. I andre modier kan du slå den på via innstillingene. Vertikalt ekkolodd er nyttig når du vil se hva som skjer rett under ekkoloddet uten å måtte gjette hvor i ekkoloddkjeglen fisken er.

 • Nattfiske

  Nattfiske

  Nattfiske-funksjonen skal være slått på når du fisker om natten eller under dårlige lysforhold. For å kunne bruke den må du først erstatte standardtrekket med et Deeper-trekk for nattfiske. Nattfiske-modus aktiverer et blinkende lys som bare er synlig gjennom det gjennomsiktige trekket.

 • Dybde og fiskealarmer

  Dybde og fiskealarmer

  Dybdealarm-funksjonen aktiverer eller deaktiverer lydvarsler som utløses når bunndybden som fanges opp av Deeper befinner seg innenfor et spesifisert dybdeområde. Dette er mest brukt ved båtfiske. Hvis du vet at fisken gjemmer seg et sted mellom fire og seks meter angir du bare disse grensene på dybdealarmen, og så vil appen varsle deg når du er på rett sted. Fiskealarm-funksjonen gir lydvarsler når fisk fanges opp av Deeper. Fiskalarmen fungerer kun når fiskeikoner er aktivert.

 • Fiskedybde

  Fiskedybde

  Fiskedybde-funksjonen aktiverer eller deaktiverer dybdeavlesninger som vises ved siden av fiskeikonene. Du kan velge avstanden fra overflaten eller avstanden fra bunnen. Med denne informasjonen kan du være sikker på at agnet befinner seg på rett sted for å hanke inn fangsten.

Strålevinkel / -frekvens

Ulike bølgelengde

Ulike bølgelengde

En lydbølge med lav frekvens på 90kHz er ca 1,6 cm lang (0,6 in). Den vil sprette av fisken hvis luftbobler er mer enn 1,6 cm (0,6 in) høye. En lydbølge med høy frekvens på 290kHz er ca 0,5 cm lang (0,2 in).  Den vil sprette av fisken hvis luftbobler er mer enn 0,5 cm (0,2 in) lange. Så jo høyere frekvens, jo bedre er detaljene på skjermen.

Velg riktig vinkel

Velg riktig vinkel

Å velge riktig strålevinkel vil ha stor innvirkning på ekkolodd-prestasjonen. Deeper PRO og PRO + har to frekvenser som skaper ulike skannevinkler. Høyere frekvens reduserer også bakgrunnsstøy og fungerer bra ved høyere båthastigheter. Men siden vann absorberer høyfrekvenssignaler raskere enn lavfrekvenssignaler bør du velge lav frekvens for å finne fisk i dypt vann (197 ft eller 60 m). For å finne struktur anbefaler vi at du bruker en høyfrekvent ekkoloddstråle i grunt vann og lav frekvens i dypt vann.

Ulikheter mellom strålene

Ulikheter mellom strålene

For å forstå strålene enda bedre kan du tenke på smal versus bred stråle som lommelykt versus flombelysning. Akkurat som en lommelyktstråle skytes en smal transduserkjegle ut rett under båten. Men som en flombelysning finner en bredere kjegle mer fisk på sidene. Transduserens prisme bestemmer kjeglevinkelen. I motsetning til noen lommelykter som tillater oss å endre strålevinkelen, er en transdusers kjeglevinkel fast. En prisme som skaper en smal kjegle virker kraftigere enn den som skaper en bred kjegle. Hvorfor? Fordi den smale kjeglen stråler over et mindre område.

Strålediameter

Strålediameter

Så selv om en smal stråle er sterkere og mer presis dekker den et mindre område. Smal strålekjeglediameter hos Deeper PRO / PRO + vil være 25 % av dybden. Så når du skanner i en dybde på 2 m (6.5 ft) vil den smale strålen dekke 50 cm (1.6 ft) fra bunnen av gangen. Bred stråle dekker derimot en større del – nesten det samme som dybden du skanner. Så på samme dybde på 2 m (6.5 ft) vil du dekke 2 m (6,5 ft) av bunnen av gangen.

Ulike bølgelengde
Velg riktig vinkel
Ulikheter mellom strålene
Strålediameter

Følsomhet

Følsomhet er som volumkontrollen på et høreapparat, det er ekkoloddets evne til å motta ekko. Nye sportsfiskere stiller ofte ekkolodd-følsomheten for lavt. De liker en fin, ren skjerm.  Proffe sportsfiskere setter følsomheten høyt – 70 % til 90 % av maksimumet. De godtar mer støy. Det er derfor de ser mer fisk. Den beste strategien er å sette følsomheten til 100 % og så trekke seg unna til du er fornøyd med utseendet på skjermen.

Hvis støyen går dypt ned reduseres følsomheten frem til støyen minsker, men fisken blir. Hvis dette ikke virker kan du bytte til lavere frekvens på strålebredden. Uavhengig av hva du setter følsomheten til sender ekkoloddet ut samme mengde strøm. Følsomheten styrer bare hvor mye ekkoloddet forsterker hvert retursignal.

This might sound like a lot of work, but it’s not. Most of these settings we only need to adjust right before fishing. Others, only when dark clouds appear, or when we change our method of fishing. Granted, you are on the water to fish, not fiddle with gadgets. Remember you can practice in your driveway in Simulation mode. If you take the time to master your sonar features, you’ll fish more effectively. Tight lines!

Bloggen vår

Scroll to top