Öring: Öring är en mycket mångsidig art som lekar i rinnande vatten. Öring lever i små strömmar, floder, dammar, sjöar och till och med migrera till saltvatten.

Populära metoder för att fånga öring är: Flugfiske, betesfiske och trolling. I vårt hörn av världen har vi ett brett utbud av möjligheter att fiska efter öring. Jag kommer att fokusera på fiske efter öring i sjöar och dammar där fisken oftast är belägen på kanterna som går från grund och ner till djupare vatten.

app screen

Med Deeper hittar du kanterna där.

Först måste du hitta fisken. Om fisken ligger strax under ytan, och letar efter insekter på ytan blir det lätt att hitta dem. Leta efter vak från fisk som tar insekter. Om fisken inte tar insekter och du inte känner till bottenstrukturen på dina fiskeplatser, kan du använda en ekolod som Deeper. Fördelen med att använda en ekolod är att du kommer att kunna se den exakta botten strukturen, och djupet, liksom alla fiskar som passerar under ekolodet.

fishing lures

Det är bättre att ha några få drag som du vet fiskar och byta mellan olika färg, änn att byta mellan en hög med olika drag.

Deeper är ultraportabel, så att du kan använda ekolod från både land och båt och till och med göra en djupkarta över fiskeplatsen. Öring brukar jaga längs ”drop offs” där de kan lura precis under kanten och gå upp och ta bytet från nedan. Om det finns liten fisk som simmar i en stim, kommer öringen att jobba ihop och följa bytesfisken. Om de letar efter insekter tenderar de att gå mer solo och skapa territorier som de skyddar mot konkurrenter. Ekoloden kommer att avslöja vad fisken gör och var de är. Efter att ha hitta öringen är det dags att välja bete och börja fiske.

Om öring jagar på insekter kommer flugor och spinnare vara det bästa valet. Om du inte fiskar med en flugspö, kan du alltid försöka med bomber och fluga eller använda en hängande fluga ca 20 cm över draget. Ett annat knep är att agna draget eller spinnaren med maggot eller mask. Öring som letar efter insekter kan ibland vara mycket försiktig och selektivt, så du må va noga med att välja riktig beten.

När du fiskar från land är det bra att flytta mycket. Öring tenderar att bli medveten om dig ganska snabbt, och att flytta bara några meter kommer ofta att generera flera hugg. Att flytta längs vattnet presenterar inte bara betet från en annan vinkel, du täcker också ett större område.

trout and a fisherman

Öring som jagar småfisk, tar man ofta från båt.

Om öringen jagar efter småfisk, är du i ett helt annat spel. Öringen kommer nu att samarbeta och följa efter bytesfisken och attackera dem från undersidan. Använd ekoljudet för att hitta skorna med byt fisk och fisk efter öring runt skorna. Istället för flugor och spinnare, bör du nu använda sked drag och wobblers. Om du vill använda flugor är stora streamers det självklara valet. Vissa arter av bytesfisk går ut på öppet vatten. Andra går på grunderna längs klipporna mot djupare vatten. Utan ekolod är det ofta omöjligt att hitta pelagiska fiskar. Använd Deeper från kanot eller båt om du inte är begränsad till fiske från land. Om du fiskar från land är Deeper verkligen det bästa verktyget för jobbet. Efter att ha hitta fisken kommer du att fiska strax intill stimmet med betesfisk. Att dra draget rakt igenom stimmet gör att småfisken sprider sig och öringen omedelbart inser din närvaro.

Om du fiskar bredvid stimmet, kommer öringen att ta din bete för att vara en liten fisk som har kommit bort från stimmet, vilket gör det enkelt att byta.

Namn: Matthew G. Hauge – The Countryfisher
Plats: Sverige