De App aflezen (Deeper START)

Er zijn twee manieren waarop sonargegevens kunnen worden weergegeven en geïnterpreteerd - met de eenvoudige of de Raw sonarweergavemodus.

 • Eenvoudige sonarweergavemodus

  De eenvoudige sonarweergavemodus vereenvoudigt de weergave van sonargegevens zodat alleen de meest essentiële informatie wordt weergegeven. U ziet vispictogrammen en de bodem in de kleur oranje en wieren of slib in de kleur groen. Wij adviseren u te beginnen met de instelling van de eenvoudige sonarweergave als u voor het eerst een sonar gebruikt. Nadat u gewend bent geraakt aan de eenvoudige sonarweergave, kunt u overschakelen naar de weergave van ruwe gegevens voor meer geavanceerde en nauwkeurige lokalisering van vissen.

 • Raw sonarweergavemodus

  De Raw sonarweergavemodus toont u sonargegevens zoals ze zijn - zonder filters of vereenvoudiging. Dit is een meer geavanceerde methode voor het weergeven en interpreteren van sonargegevens, maar het is nauwkeuriger dan de eenvoudige sonarweergavemodus.

1 van 2

Gegevens interpreteren met de eenvoudige sonarmodus

Het gebruik van de eenvoudige sonarmodus is simpel en wordt aanbevolen als u een beginnende visser bent of een visser die nog nooit een sonar heeft gebruikt.

 • De grootte van de vis

  De Deeper START geeft visiconen weer in drie groottes. De visvinder interpreteert de binnenkomende sonardata en probeert vast te stellen of het om een vis gaat. Dit gebeurt op basis van factoren zoals de omvang van het object en de kracht van de weerkaatsing van het signaal. Houdt u er rekening mee dat zelfs de meest geavanceerde apparaten niet in staat zijn om de gegevens 100% correct te interpreteren. Een groepje kleine vissen die vlak bij elkaar zwemmen kunnen worden weergegeven als één grote vis, of sommige voorwerpen of vegetatie onder water kunnen soms niet te worden onderscheiden van vissen.

 • De diepte waarop de vis zit

  De Deeper START geeft visiconen weer op diverse plekken op het scherm. Deze iconen stellen de locatie van de vissen in de waterkolom voor. Als u weet of een vis zich in de buurt van het wateroppervlak begeeft of juist net boven de bodem zwemt, kunt u bepalen welk aas u het beste kunt gebruik om die vis te vangen. Voor vissen vlak bij het wateroppervlak kunt u gebruik maken van een zig rig of ondieplopende plug. Als ze vlak boven de bodem zwemmen, kunt u gebruik maken van een bait rig voor de bodem of een dieplopende plug.

 • Visalarm

  De Visalarm-functie speelt meldingsgeluiden af wanneer uw Deeper een vis heeft gevonden. Met het visalarm ingeschakeld weet u zeker dat geen enkele vis aan uw aandacht zal ontsnappen, zelfs wanneer u even niet op het scherm kijkt.

1 van 3

Inklapbare content

Bodemstructuur

Visvinders zijn uiterst geschikte hulpmiddelen voor het meten van diepte, het in kaart brengen van bodemverloop en om specifieke kenmerken onder water te vinden. Soms kan deze informatie waardevoller voor u zijn dan het lokaliseren van vissen.

Vegetatie

U zult misschien wel willen weten waar zich vegetatie bevindt voor gebieden om uit te werpen (vissen naar roofdieren) of juist om te weten welke gebieden u moet vermijden (aasvissen). Door te weten waar de vegetatie is, kunt u plantenleven lokaliseren, bepalen waar roofvissen zich schuilhouden en welke plekken ze gebruiken voor hinderlagen.

Richels

Richels zijn de plekken waar u extra naar moet uitkijken, met name de steile richels. Des te groter en steiler, des te beter. Vissen zijn vaak te vinden bij richels, omdat de vissen hier toegang hebben eenvoudig verkrijgbaar voedsel, maar ook vlak bij de veiligheid van het diepe water zijn.

Taluds

Taluds zijn gelijkmatiger dan richels maar het spotten ervan is net zo eenvoudig. Zorg ervoor dat u de visvinder op een gelijkmatig tempo binnenhaalt, zodat u precies kunt zien hoe stijl de helling is.

Interpretatie van gegevens met de Raw sonarmodus

De Raw sonarmodus is een geavanceerde manier om vissen te lokaliseren en bodemkenmerken te interpreteren. Wij adviseren deze modus zodra u zich vertrouwd voelt met het gebruik van uw Deeper START of als u al eerder ervaring heeft opgedaan met het gebruik van sonars.

1. Identificeren van vis met de Raw sonarmodus

 • Visbogen

  Het identificeren van vissen met behulp van visbogen is een geavanceerde en de meest nauwkeurige methode om vissen te lokaliseren. Als u deze methode wilt gebruiken, moet u ervoor zorgen dat de instelling Vispictogrammen is uitgeschakeld.

  Visiconen zijn een handig hulpmiddel voor wanneer u net begint met een sonar: uw visvinder interpreteert zelf de gegevens die hij ontvangt en probeert te achterhalen of het om een vis gaat. Dit gebeurt op basis van factoren zoals de omvang van het object en de kracht van de weerkaatsing van het signaal. 

  Vissen worden op je scherm weergegeven in de vorm van een boog (waarom ze als boog worden weergegeven, wordt hier uitgebreid uitgelegd). Het is belangrijk om te onthouden dat de bogen verschillende groottes (lengte en breedte) kunnen hebben, ze kunnen zelfs onvolledig zijn – wuif ook deze zogenaamde halve bogen niet weg. Op de screenshot hieronder zie je een paar mooie voorbeelden van verschillende bogen. Ze variëren in lengte en breedte en sommige bogen zijn onvolledig, maar het zijn allemaal vissen.

 • Vispictogrammen

  Visiconen zijn een handig hulpmiddel voor wanneer u net begint met een sonar: uw visvinder interpreteert zelf de gegevens die hij ontvangt en probeert te achterhalen of het om een vis gaat. Dit gebeurt op basis van factoren zoals de omvang van het object en de kracht van de weerkaatsing van het signaal. Voor de Deeper sonars maken we gebruik van een geavanceerd algoritme in de Fish Deeper-app om de gegevens te interpreteren. Helaas zijn zelfs de meest geavanceerde apparaten niet in staat om de gegevens 100% correct te interpreteren.

  Vissen zwemmen met verschillende snelheden en in verschillende richtingen door de kegel van de sonar die wordt uitgezonden door uw visvinder. Hierdoor is de informatie die u uitleest niet altijd eenduidig. Bovendien lijken sommige objecten en planten onderwater op de sonarbeelden soms op vissen.

  Voor de beste nauwkeurigheid dient u de gegevens van uw visvinder zelf te leren interpreteren.

1 van 2

2. Beoordeling van de grootte van de vis met de Raw sonarmodus

Nu u een paar visbogen heeft gespot, wordt het de hoogste tijd om uit te vinden wat elke boog vertelt over de grootte van de vis. We behandelen nu de betekenis van de lengte en de dikte, en van halve of hele bogen.

Inklapbare content

Lengte van de visboog

De meest voorkomende misvatting onder sportvissers bij het aflezen van hun visvinder is denken dat een lange boog betekent dat de vis groot is. Dat is niet het geval. Op het scherm van uw sonar moet u lengte zien als een weergave van tijd. Voorbeeld: stel u voor dat u uw visvinder stilligt op het water (met andere woorden u haalt hem niet binnen en sleept hem niet). Als een vis daar direct onder zich ook niet beweegt, wat krijgt u dan te zien op het scherm van uw visvinder? U krijgt een doorlopende streep te zien. Dat betekent niet dat er een blauwe vinvis is gestrand in het vennetje waar u vist. Het betekent dar er een vis niet beweegt onder uw visvinder, en het zou een kleine vis kunnen zijn.

Stelt u zich eens een ander scenario voor: uw sonar beweegt alweer niet maar deze keer zwemmen er 2 vissen door de stralingsbundel, een grote en een kleine. De grote vis zwemt erg snel door de stralen, de kleine langzaam. Welke van de twee zal een langere visboog maken op uw scherm? Het antwoord: de kleine. Dat komt doordat een langzaam bewegend voorwerp een langere afdruk achterlaat dan een sneller bewegend voorwerp, ongeacht de grootte.

Kijk eens naar het screenshot hieronder. Dit is de weergave van een school aasvis. Sommige van de bogen zijn dus erg lang. Dit kan komen doordat de sonar stilligt of heel langzaam beweegt of omdat de vissen heel erg langzaam bewegen. Hoe dan ook, het illustreert mooi het feit dat een lange visboog niet per se betekent dat het om een grote vis gaat.

Breedte van de visboog

Lengte is dus geen goede maatstaf voor visgrootte. Het is veel beter om te kijken naar de dikte van elke weergegeven visboog. Onthoud dit wanneer u visbogen interpreteert: denk verticaal, niet horizontaal.

Zelfs bij een korte boog: als de boog dik is, betekent dit dat de weerkaatsing afkomstig is van een grote vis. Kijk ook eens naar dit screenshot. Welke van de 4 afgebeelde vissen is het grootst?

Het antwoord: de vis rechtsonder. Alle bogen hebben ongeveer dezelfde lengte (en zijn allemaal best kort). Maar de dikte van de boog rechtsonder laat ons weten dat dit de grootste vis is. Het is geen zeemonster maar zeker wel een degelijke vangst.

Halve of hele visbogen

Het laatste punt van belang bij het kijken naar visbogen is dat er geen hele boog zichtbaar hoeft te zijn. Halve bogen (zoals op het screenshot hierboven) geven ook aan dat er een vis zit. In onze handleiding over hoe sonars werken leggen we haarfijn uit waarom er soms een hele en soms een halve boog in beeld komt. Het beknopte antwoord is dat u soms een hele boog krijgt wanneer een vis door de hele kegel van uw stralingsbundel heen zwemt en een halve of gedeeltelijke boog als de vis door een deel ervan heen zwemt.

Wat echter belangrijk is om te onthouden bij het aflezen van uw scherm is dat een halve of gedeeltelijke boog nog steeds kan duiden op een grote vis: de kwaliteit van de boog geeft geen indicatie over de grootte van de vis.

Kijk dus uit naar zowel hele als gedeeltelijke bogen en vergeet niet dat de dikte van de boog de beste indicator is van de grootte van de vis.

Aasvis vinden op uw visvinder

Aasvis verschijnt op uw scherm als verticale of horizontale streepjes, of zelfs stipjes, waardoor ze moeilijk te onderscheiden zijn van vegetatie. Er zijn echter wel 3 aanmerkelijke verschillen:

 1. De aasvis zit normaal gesproken niet op de bodem; 
 2. De visvinder geeft aasvissen een andere kleur dan vegetatie (bij de standaard kleurinstellingen van de Fish Deeper App worden ze in het geel weergegeven). 
 3. De aasvissen begeven zich vaak in een ’bal’, die op het scherm er meer uitziet als een wolk of groep dan aparte streepjes. 

Op het screenshot ziet u zowel een enkele aasvis als een bal met aasvissen. U kunt hier ook duidelijk het verschil in kleur zien ten opzichte van de groene vegetatie op de bodem.

Een prijswinnende vis spotten op uw visvinder

Laten we nog een keer herhalen wat we hebben geleerd, samengevat in 2 belangrijke punten:

 1. Denk verticaal, niet horizontaal – de breedte van de visboog is de belangrijkste aanwijzing voor de grootte van de vis.
 2. Bogen kunnen half of heel zijn – een halve of incomplete boog betekent niet dat het om een kleine vis gaat. Zoals gezegd, de breedte is de beste aanwijzing.

Uw visvinder vertelt u niet wat voor soort vis er zwemt maar nu u de grootte weet, heeft u een goede kans om in te schatten wat voor soort vis het is op basis van het meer waar u vist en de diepte waarin de vis rondzwemt.

Dus als u een boog zoals die hieronder op u scherm ziet, kunt u zich schrap zetten voor een GROTE vangst!

3. Identificatie van vegetatie en bodemhardheid met de Raw sonarmodus

U heeft reeds geleerd hoe u bodemstructuren, afgronden en punten kunt identificeren in de Eenvoudige modus. In de Raw modus is de logica van het identificeren van deze bodemkenmerken hetzelfde. Met de Raw sonarmodus kunt u de dikte en grootte van wier en de hardheid van de bodem beter vaststellen.

 • Vegetatie en wieren

  Wanneer u de Raw sonarmodus gebruikt kunt u de onderwater vegetatie nauwkeuriger waarnemen. Wieren zien eruit als vlekkerige groene verticale structuren. U kunt zien of het om dikke wieren gaat of om losse planten. In dit screenshot zien we een grote hoeveelheid lang, dik wier.

 • Bodemhardheid

  Wanneer de Raw-modus is ingeschakeld kunt u zien welke delen van de bodem harder zijn en welke zachter. De kleur en dikte van de lijn die de bodem weergeeft is een goede aanwijzing voor de bodemhardheid. De intensiteit van de sonarweergave van een harde bodem verschilt van die van een zachte bodem, waardoor ook de kleur anders zal zijn. Zachte bodems worden dofbruin weergegeven, terwijl hardere delen een levendigere en felle oranje kleur hebben.

1 van 2