DEEPER - TIESIOGINĖS RINKODAROS PRANEŠIMAS 

PIRMIAUSIA NORIME PRISISTATYTI 

Esame Deeper, UAB (toliau – Deeper,mes), juridinio asmens kodas 302749154, adresas Antakalnio g. 17, LT-10312 Vilnius, Lietuva, ir mes tikrai norime jus informuoti apie mūsų produktus ir paslaugas. Taip jau yra, kad tiesioginė rinkodara – geriausias būdas siekiant šio tikslo! 

Be to, Deeper rūpinasi jūsų privatumu, todėl pateikiame jums šį tiesioginės rinkodaros pranešimą. 

KAIP DEEPER VYKDYS TIESIOGINĖS RINKODAROS KAMPANIJAS? 

Deeper nuolat informuos jus pranešimais, teikiamais http://www.deepersonar.comhttps://maps.fishdeeper.com/https://www.fishdeeper.com/  svetainėse ir (arba) Deeper administruojamose mobiliosiose programėlėse, arba individualiai jūsų el. paštu. 

 

KO MUMS REIKIA, KAD GALĖTUME JUMS SIŲSTI TUOS PRANEŠIMUS? 

Ką gi, norėdami siųsti tiesioginės rinkodaros pranešimus, privalome turėti teisinį pagrindą. 

Šiuo atveju mums reikalingas aiškusjūsų sutikimas vykdyti tiesioginės rinkodaros kampanijas. 

Be jūsų laisva valia duoto aiškaus sutikimo mes nesiųsime jums tokių pranešimų, nes gerbiame teisės viršenybę ir jūsų privatumą. Tokį sutikimą gauname, kai mūsų svetainėje užsiprenumeruojate mūsų naujienlaiškį, registruojatės ar naudojatės mūsų svetainėmis ar mūsų mobiliosiomis programėlėmis. 

 

KOKIUS ASMENS DUOMENIS DEEPER TVARKYS IR KIEK LAIKO? 

Kad galėtume siųsti jums naujienas, tvarkysime: 

  • kontaktinius duomenis: el. pašto adresą. 
  • socialinių tinklų profilių duomenis: Facebook ID, Google ID. 
  • duomenis, surinktus siunčiant jums naujienas: Deeper tiesioginės rinkodaros naudojimo istoriją (suvestinę statistinę informaciją apie rinkodaros kampaniją). 

Visi tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi duomenys bus saugomi 5 (penkerius) metus nuo tokio sutikimo gavimo, nebent jūs atšauktumėte mums duotą savo sutikimą nesuėjus šiam terminui. 

Mes taip pat galime dalytis jūsų asmens duomenimis su išorės organizacijomis, kaip aprašyta mūsų Privatumo politikoje. 

 

ŽINOMA, MUMS RŪPI JŪSŲ TEISĖS 

Atminkite, kad jūs VISADA turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Toks atšaukimas neturės įtakos sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo teisėtumui iki atšaukimo. 

Be to, jūs turite: 

  • teisę būti informuoti; 
  • teisę susipažinti su informacija, susijusia su jūsų asmens duomenimis; 
  • teisę ištaisyti savo asmens duomenis, teisę būti pamirštam; 
  • teisę apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą; 
  • teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys; 
  • teisę į duomenų perkeliamumą. 

P. S. Įstatymai numato tam tikrų apribojimų ir prielaidų. Jei taip būtų, pateiksime motyvuotą pareiškimą dėl šios situacijos. 

Jeigu mūsų atsakymas jūsų netenkina, turite teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos valstybinei duomenų apsaugos inspekcijaiar kitai kompetentingai priežiūros institucijai. Tačiau kiekvieną situaciją siekiame išspręsti taikiai, todėl maloniai prašome pirmiausia susisiekti su mumis! 

 

KAIP PASINAUDOTI SAVO TEISĖMIS? 

Susisiekite su mumis el. pašto adresu support@deeper.eu 

Deeper atliks tinkamus jūsų teises įgyvendinančius veiksmus kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo jūsų kreipimosi. 

Jei turite klausimų dėl Deeper vykdomos tiesioginės rinkodaros, susisiekite su mumis el. pašto adresu support@deeper.eu

 

TAIP PAT… 

Čia rasite daugiau teisinės informacijos, kuri apibrėžia, kaip mes susisiekiame su jumisinformuodami ir teikdami pasiūlymus dėl mūsų produktų ir paslaugų: 

Deeper Taisyklės  

Deeper Privatumo politika 

Visus šiuos dokumentus galima rasti Svetainėse ir Deeper administruojamose mobiliosiose Programėlėse. 

 

Atnaujinta 2022/03/15