DEEPER TAISYKLĖS

1. PIRMIAUSIA NORĖTUME PRISISTATYTI 

Esame Deeper, UAB (toliau – Deeper, mes), juridinio asmens kodas 302749154, adresas Antakalnio g. 17, LT-10312 Vilnius, Lietuva.

Mes kuriame ir valdome:

http://deepersonar.com,

http://maps.fishdeeper.com,

https://www.fishdeeper.com  (toliau – Svetainė), įvairiasDeeper sukurtas mobiliąsias programėles (kartu – Programėlė), ir mūsų sonarus bei kitus produktus (toliau – Produktai). 

ŠiosTaisyklės (toliau – Taisyklės) reiškia abipusį susitarimą, sudarytą tarp jūsų ir Deeper, ir reglamentuoja jūsų naudojimąsi Svetaine bei Programėle. Be to, Svetainė ir Programėlė veikia kaip kai kurių mūsų Produktų dalis, nes įgalina kai kurias mūsų Produktų funkcijas. 

ŠioseTaisyklėse nuorodos į mūsų „Susijusias  įmones“ apima mūsų savininkus, kontroliuojamasįmones,asocijuotąsias įmones, pareigūnus, direktorius, tiekėjus, partnerius, rėmėjus ir reklamuotojus bei visas šalis, dalyvaujančias kuriant, gaminant ir pristatant Produktus, Svetainę ir Programėlę, taip pat ten pasiekiamąturinį! 

Sutikdami su šiomis Taisyklėmis, jūs sudarote abipusę sutartįsu Deeper, kurioje nustatomos ir mūsų, ir jūsų teisės, pareigos ir atsakomybė. Be to, visos kitos Taisyklės ir politikos (pvz., įvairių Produktų naudojimosi vadovai), kurias išdėstė ir jums perdavė Deeper arba kurios įtrauktos į šias Taisykles nuorodomis, sudaro neatskiriamą sutarties dalį. 

Deeper taip pat periodiškai organizuoja įvairius žaidimus, konkursus, akcijas ir kitas kampanijas. Norime atkreipti dėmesį, kad jiems taip pat taikomos atskiros Taisyklės, taip pat gali būti taikomos atskiros platformų, kuriose jie organizuojami, taisyklės, todėl prieš dalyvaujant tokiuose žaidimuose, konkursuose ar akcijose prašome susipažinti su jų  taisyklėmis. 

Be to, Deeper turi internetinę parduotuvę, kurioje parduoda savo Produktus. Norime atkreipti dėmesį, kad šios Taisyklės nereglamentuoja jos veiklos ir ji turi savo atskiras naudojimo taisykles. 

Jei nenorite laikytis šių Taisyklių, prašom nesinaudoti Svetaine, Programėle ir joje pasiekiamu turiniu. 

Galiausiai, jei kiltų klausimų, nurodysime savo kontaktus šių Taisyklių pabaigoje! 

 

2. KOKIAS PASLAUGAS SIŪLOME PROGRAMĖLĖJE IR SVETAINĖJE? 

Deeper Svetainėje ir Programėlėje teikia įvairias paslaugas, įskaitant Deeper sonarus, Batimetriją ir t.t., bet tuo neapsiribojant. Išsamų Svetainėje arba Programėlėje pasiekiamų funkcijų ir paslaugų aprašymą galite rasti atitinkamose Svetainės ir Programėlės dalyse. 

Tačiau tik jūs esate atsakingi už apsirūpinimą savo lėšomis visaįranga, reikalinga norint naudotis paslaugomis, įskaitant suderinamus įrenginius: kompiuterį, išmanųjį telefoną, planšetinį kompiuterį (suderinamumą galite patikrinti čia:https://deepersonar.com/compatibility) ir (arba) kita. Be to, norint gauti konkrečias paslaugas, jums gali prireikti prieigos prie interneto (jūs taip pat būsite atsakingi už visų su tuom susijusių mokesčių sumokėjimą). 

Nuolat kuriame naujas technologijas ir funkcijas, siekdami tobulinti Produktus ir paslaugas, kad suteiktume jums geriausią patirtį. Deeper gali keisti ir tobulinti šias Taisykles. Be to, mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu modifikuoti arba nutraukti Svetainės ir Programėlės, bet kurių ten pasiekiamų funkcijų teikimą, iš anksto įspėję arba beįspėjimo. ŠiosTaisyklės taip pat taikomos bet kurioms naujoms funkcijoms, kurios papildo arba patobulina dabartines Svetainės ir Programėlės paslaugas. 

Taip pat atkreipkite dėmesį, kad kai kuriose jurisdikcijose gali būti taikomi apribojimai skenuoti ir generuoti batimetriją konkrečiuose vandens telkiniuose (pvz., netoli sienos ir pan.). Jūs esate asmeniškai atsakingi už tai, kad skenuotumėte ir generuotumėte batimetriją tik tose vandens zonose, kuriose tai leidžiama pagal įstatymus, ir Deeper už tai atakomybės neprisiima. 

 

3. NORĖDAMI NAUDOTIS KONKREČIOMIS SVETAINĖS IR PROGRAMĖLĖS FUNKCIJOMIS, TURITE SUSIKURTI PASKYRĄ IR (ARBA) ATSISIŲSTI PROGRAMĖLĘ. 

 • Jei norite naudoti Programėlę – atsisiųskite ją iš „App Store“ arba „Google Play“ ir vykdykite ten aprašytas registracijos instrukcijas; 
 • Jei norite naudotis Svetaine – įveskite jos adresą modernioje naršyklėjeir vykdykite joje aprašytas registracijos instrukcijas; 
 • Jei norite susikurti savo paskyrą Svetainėje ir (arba) Programėlėje – tam turite pateikti savo duomenis, susikurti slaptažodį, patvirtinti registraciją. Prieiga prie paskyros bus suteikta po to, kai tam skirtuose laukeliuose įrašysite savo vartotojo vardą ir slaptažodį. Sukūrę paskyrą Svetainėje, galite ją naudoti Programėlėje ir atvirkščiai. 

Deeper gali atsisakyti patvirtinti jūsų paskyrą arba atšaukti jau patvirtintą paskyrą, jei bus nustatyta, kad registruodamiesi pateikėte neteisingą informaciją, ir yra pagrįstų priežasčių manyti, kad naudojate Programėlę ar Svetainę iš esmės pažeisdami Taisykles. 

Sutikę su Taisyklėmis ir tinkamai užsiregistravę, galėsite pasiekti Programėlę ir Svetainę. Taip pat bet kuriuo metu galėsite redaguoti savo paskyros informaciją Programėlėje ir Svetainėje. Registracija Programėlėje ir Svetainėje yra nemokama! 

 

4. MES RŪPINAMĖS JŪSŲ DUOMENŲ SAUGUMU. 

Atminkite, kad tik jūs esate atsakingi už savo slaptažodžio ir paskyros konfidencialumo išsaugojimą ir už visus pareiškimus bei veiksmus ar neveikimą, kurie atliekami naudojant jūsų slaptažodį ir paskyrą. 

Imkitės veiksmų, kad kiti neturėtų prieigos prie jūsų slaptažodžio ir paskyros. Mūsų darbuotojai niekada neprašys jūsų slaptažodžio. Negalite perleisti savo paskyros ar dalytis ja su kitais, o mes pasiliekame teisę nedelsiant panaikinti paskyrą, jei perduosite arba pasidalysite savo prisijungimo informacija. 

Deeperįsipareigoja, jums paprašius, kuo greičiau išjungti prieigą prie jūsų paskyros. Privalote mus informuoti, išsiųsdami pranešimą šiose Taisyklėse nurodytais kontaktais. 

 

5. JEI NORITE IŠTRINTI PASKYRĄ, TURITE: 

Bet kuriuo metu raštu pranešti Deeper Taisyklėse nurodytais kontaktais arba ištrinti paskyrą Programėlės ar Svetainės paskyros nustatymuose, vadovaudamiesi ten pateiktomis instrukcijomis. Mes pasiliekame teisę nesutikti su jūsų prašymu, jei tiriame jūsų veiklą naudojant Programėlę ar Svetainę. Apie tokį sprendimą jūs būsite informuoti atskiru pranešimu. 

Mes galime bet kada vienašališkai panaikinti jūsų paskyrą, jei pažeisite šias Taisykles. 

 

6. ŠTAI KELI REIKALAVIMAI, TAIKOMI NAUDOJANT PROGRAMĖLĘ IR SVETAINĘ: 

Jūsų naudojimuisi Svetaine ir Programėle taikomi visi galiojantysįstatymai irkiti teisės aktai, ir tik jūs esate atsakingi už savo bendravimą per Svetainę ir Programėlę. Skelbdami informaciją arba kitaip naudodami bet kokią bendravimo paslaugą, pokalbių svetainę, pranešimų lentą, naujienų grupę, programinės įrangos biblioteką ar kitą interaktyvią paslaugą, kuri jums gali būti prieinama Svetainėje arba Programėlėje, sutinkate, kad neįkelsite, nesidalinsite, neskelbsite ar kitaip neplatinsite ar nepalengvinsite platinimo jokio turinio, įskaitant tekstą, komunikacijas, programinę įrangą, vaizdus, garsus, duomenis ar kitą informaciją, kuri: 

 • yra neteisėta, grasinanti,įžeidžianti, priekabiaujanti,žeminanti, šmeižikiška, apgaulinga,nesąžininga, pažeidžianti privatumą, neteisėta, joje yra atvirų ar grafinių seksualinių veiksmų aprašymų arba pasakojimų (įskaitant, bet neapsiribojant, smurtinio ar grasinančio pobūdžio seksualinę kalbą, nukreiptą prieš kitąasmenį ar asmenų grupę) arba kitaip pažeidžia šias Taisykles, kitas taisykles ar politikas; 
 • persekioja, priekabiauja, žemina arba baugina asmenį ar asmenų grupę dėl religijos, lyties, seksualinės orientacijos, rasės, etninės priklausomybės, amžiaus ar negalios; 
 • pažeidžia bet kurios šalies patentą, prekės ženklą, komercinę paslaptį, autorių teises, viešinimo teisę ar kitas nuosavybės teises; 
 • yra neteisėta arba nepageidaujama reklama, nepageidaujami ar masiniai el. laiškai (taip pat žinomi kaip spam), grandininiai laiškai, bet kokios kitos formos neteisėtas raginimas arba bet kokia loterijos ar lošimo forma; 
 • kurioje yra programinės įrangos virusų ar bet kokių kitųkompiuterinių kodų, failų ar programų, kurios yra sukurtos arba skirtos sutrikdyti, sugadinti ar apriboti bet kokios programinės įrangos, įrangos ar telekomunikacijų įrangos veikimą arba sugadinti ar gauti neteisėtą prieigą prie bet kokių trečiosios šalies duomenų ar kitos informacijos; arba 
 • apsimetinėja kokiu nors asmeniu ar subjektu, įskaitant bet kurį mūsų darbuotoją ar atstovą. 

Mes nepatvirtiname ir neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokios medžiagos, kurią įkėlė ar pateikėtrečiosiosšalys, naudojančios Svetainę ir Programėlę,turinį. Mes paprastai iš anksto netikriname, nestebime ir neredaguojame komunikacijos paslaugų, pokalbių svetainių, pranešimų lentų, naujienų grupių, programinės įrangos bibliotekų ar kitų interaktyvių paslaugų, kurios gali būti pasiekiamos Svetainėje ir Programėlėje, vartotojų paskelbto turinio. 

Tačiau mes turime teisę savo nuožiūra pašalinti bet kokį turinį, kuris, mūsų nuomone, neatitinka šių Taisyklių ir kitų mūsų Svetainės ir Programėlės naudotojo elgesio taisyklių arba yra kitaip žalingas, nepriimtinas ar netikslus. 

Mes nesame atsakingi už tokio turinio nepašalinimąar vėlavimą jį pašalinti. Jūs sutinkate su tokiu pašalinimu ir atsisakote bet kokių pretenzijų mums dėl tokio turinio pašalinimo. Toliau šiose Taisyklėse rasite procedūrų, kurių reikia laikytis, jei kuri nors šalis mano, kad Svetainėje ir Programėlėje paskelbtas turinys pažeidžia bet kurios šalies patentą, prekės ženklą, komercinę paslaptį, autorių teises, viešinimo teisę ar kitas nuosavybės teises, aprašymą. 

Be to, jūs negalite naudoti savo paskyros siekdami pažeisti kitos paskyros saugumą arba bandyti gauti neteisėtą prieigą prie kito tinklo ar serverio. Ne visos Svetainės ir Programėlės sritys gali būti prieinamos jums ar kitiems teisėtiems Svetainės ir Programėlės naudotojams. Naudotojams, pažeidžiantiems sistemų ar tinklo saugumą, gali būti taikoma baudžiamoji arba civilinė atsakomybė. 

Jūs sutinkate, kad mes dėl bet kurios iš pirmiau nurodytų nuostatų pažeidimo bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo galime savo nuožiūra panaikinti jūsų paskyrą ar kitą ryšį su mūsų Svetaine ir Programėle. Jūs pripažįstate, kad mes visapusiškai bendradarbiausime tiriant sistemų ar tinklo saugumo pažeidimus kitose svetainėse, įskaitant bendradarbiavimą su teisėsaugos institucijomis tiriantįtariamas nusikalstamas veikas. 

 

7. TURITE IDĖJŲ, KAIP PADARYTI PROGRAMĖLĘAR SVETAINĘ DAR GERESNĖMIS? 

Kiekvieną dieną stengiamės suteikti jums geriausią patirtį ir maloniai prašome pateikti mums savo atsiliepimus ir pasiūlymus (toliau - Atsiliepimai). 

Tačiau, tai darydami jūs sutinkate, kad: 

 • jūsų Atsiliepimai automatiškaiir be jokio atlygio jums taps Deeper nuosavybe; 
 • Deeper gali naudoti arba platinti Atsiliepimus bet kokiu tikslu ir bet kokiu būdu; 
 • Deeper neprivalo peržiūrėti Atsiliepimų; 
 • nėra įsipareigojimo laikyti bet kokiųAtsiliepimųkonfidencialiais. 

Jei norite atsiųsti mums savo Atsiliepimą, o mes tikimės, kad taip padarysite, tiesiog prašome jį atsiųsti mums naudojant formą, esančią adresu https://deepersonar.com/support. Prašome teikti tik konkrečius Atsiliepimus apie esamus Deeper produktus ar rinkodaros strategijas ir neįtraukti jokių idėjų, kurių Deeper politika neleis priimti ar svarstyti. Tai tik dar vienas būdas, kuriuo Deeper gali sužinoti, kaip geriausiai patenkinti jūsų poreikius. 

Bet koks Atsiliepimas, kurį pateikiate el. pašto adresais, nurodytais Svetainėje ir Programėlėje, per svetainę ir Programėlę ar bet kurią kitą laikmeną, bus laikomas nekonfidencialiu. Deeper gali nevaržomai naudoti tokią informaciją. 

 

8. ATMINKITE, KAD TAI, KĄ MATOTE PROGRAMĖLĖJE ARBA SVETAINĖJE, YRA MŪSŲ NUOSAVYBĖ 

ŠioseTaisyklėse „turinys“ ir „medžiaga“ reiškia bet kokią informaciją, duomenis, komunikacijas, programinę įrangą, nuotraukas, vaizdo įrašus, grafiką, muziką, garsus ir kitą medžiagą bei paslaugas, kurias galite peržiūrėti mūsų Svetainėje ir Programėlėje. Tai, be kita ko, apima pranešimų lentas, pokalbius ir kitą originalų turinį. 

Priimdami šias Taisykles jūs sutinkate, kad visas Svetainėje ir Programėlėje jums pateikiamas turinys yra saugomas autorių teisių, prekių ženklų, paslaugų ženklų, patentų ar kitų nuosavybės teisių bei įstatymų ir yra tik Deeper ir mūsų Susijusiųįmonių nuosavybė. Turinį galite naudoti tiktokiu būdu, kokiu aiškiai leidžiame mes arba konkretaus turinio teikėjas. 

Išskyrus vieną kopiją, skirtą tik asmeniniam naudojimui, jūs jokia forma ir jokiomis priemonėmis negalite kopijuoti, atgaminti, keisti, perpublikuoti, įkelti, skelbti, perduoti ar platinti jokių dokumentų ar informacijos iš Svetainės ir Programėlės be išankstinio rašytinio mūsų arba konkretaus turinio teikėjo leidimo, ir jūs esate visiškai atsakingi už leidimo gavimą prieš pakartotinai naudojant bet kokią autorių teisių saugomą medžiagą, kuri yra Svetainėje ir Programėlėje. Bet koks neteisėtas Svetainėje ir Programėlėje esančios medžiagos naudojimas gali pažeisti autorių teises, prekių ženklų ir kitus galiojančius įstatymus ir užtraukti baudžiamąją arba civilinę atsakomybę. 

Nei mes, nei mūsų Susijusios įmonės negarantuoja ir neteigia, kad naudojant Svetainėje ir Programėlėje rodomą ar per jas gautą medžiagą nepažeidžiamos trečiųjų šalių teisės. Toliau esančiame skyriuje aprašomos procedūros, kurių reikia laikytis, jei kuri nors šalis mano, kad Svetainėje ir Programėlėje paskelbtas turinys pažeidžia bet kurį patentą, prekės ženklą, komercinę paslaptį, autorių teises, viešinimo teisę ar kitas nuosavybės teises. 

Visa tinkinta grafika, piktogramos, logotipai ir paslaugų pavadinimai, matomi Svetainėje ir Programėlėje, yra registruotieji prekių ženklai arba kita intelektinė Deeper ar mūsų Susijusių įmonių nuosavybė, arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė. Nė viena šių Taisyklių nuostata nesuteikia jums teisės naudoti jokio prekės ženklo, paslaugų ženklo, logotipo, piktogramos, kitos grafikos ir pirmiau nurodytų subjektų pavadinimų. 

 

9. KĄ DARYTI PAMAČIUS NETEISĖTĄ MEDŽIAGOS NAUDOJIMĄ? 

Bet kokia komunikacija, duomenys ar medžiaga, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, turinį, surinktą naudojant mūsų Produktus, nuskaitymus, nuotraukas, vaizdo įrašus, tekstus, kuriuos dėl bet kokios priežasties persiunčiate į Svetainę ir (arba) Programėlę arba mums elektroniniu paštu, paštu, ar kitomis priemonėmis, bus traktuojami kaip nekonfidencialūs ir nepatentuoti. Išsaugodami visas teises į tokius pranešimus ar medžiagą, jūs suteikiate mums ir mūsų atstovams bei Susijusioms įmonėms neišimtinę, apmokamą, nuolatinę ir visuotinę teisę kopijuoti, platinti, rodyti, vaidinti, publikuoti, versti, pritaikyti, modifikuoti, ir kitaip naudoti tokią medžiagą bet kokiam tikslui, neatsižvelgiant į formą ar laikmeną (dabar žinomąar šiuo metu nežinomą), kurioje ji naudojama, įskaitant, bet neapsiribojant, naudojimą komerciniais tikslais ir teisę dalytis šia medžiaga su trečiosiomis šalimis. 

Prašome neteikti mums konfidencialios ar nuosavybės teise priklausančios informacijos, nebent mes abipusiai raštu susitarėme kitaip. Taip pat negalime priimti nepageidaujamų jūsų idėjų ar pasiūlymų, todėlprašome jokiu būdu mums jų neteikti. 

Deeper gerbia kitų intelektinę nuosavybę, todėl to prašome ir jūsų. Jei jūs arba bet kuris Svetainės ir (arba) Programėlės naudotojas mano, kad jo autorių teisės, prekės ženklo ar kitos nuosavybės teisės buvo pažeistos paskelbus Svetainėje ir (arba) Programėlėje, jūs arba naudotojas turėtumėte nedelsdami išsiųsti pranešimą toliau nurodytais kontaktais. 

Kad pranešimas būtų veiksmingas: 

 1. pakankamai išsamiai nurodykite autorių teisių saugomą kūrinį, prekės ženklą ar kitas nuosavybės teises, kurios, jūsų nuomone, buvo pažeistos, arba kitą informaciją, kurios pakanka pažeidžiamai teisei nurodyti); 
 2. nurodykite medžiagą, kuri, jūsų nuomone, pažeidžia pirmiau 1 punkte nurodytas intelektinėsnuosavybės teises; 
 3. pateikite pakankamai informacijos, kad galėtume su jumis susisiekti (pageidautina el. pašto adresas); 
 4. jei įmanoma, pateikite informaciją, kurios pakanka, kad galėtume informuoti tariamai teises pažeidžiančios svetainės ar kito turinio savininką/ administratorių(pageidautina el. pašto adresas); 
 5. įtraukite tokį teiginį: „Sąžiningai tikiu, kad intelektinės nuosavybės objektų, pirmiau apibūdintų kaip tariamai pažeidžiantys, intelektinės nuosavybės savininkas, jo atstovas ar įstatymai nesuteikia leidimo naudoti.“; 
 6. įtraukite šį teiginį: „Suprasdamas, kad už melagingus parodymus gresia bausmė, prisiekiu, kad pranešime pateikta informacija yra tiksli ir kad esu intelektinės nuosavybės objekto savininkas arba esu įgaliotas veikti išimtinės teisės, kuri yra tariamai pažeista, savininko vardu.“; 
 7. pasirašykite tokį pranešimą; 
 8. išsiųskite rašytinį pranešimą šiuo adresu: 

Paskirtasis atstovas pareikštam pažeidimui: 

Kontaktinis asmuo: Deeper, UAB 

Adresas: Antakalnio g. 17, LT-10312 Vilnius, Lietuva 

El. paštas:  support@deeper.eu  

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad gavę pranešimą apie pretenziją dėl intelektinės nuosavybės pažeidimo, mes galime nedelsdami pašalinti identifikuotą medžiagą iš mūsų Svetainės ir (arba) Programėlės, neprisiimdami atsakomybės jums ar bet kuriai kitai šaliai. Visas ir bet kokias skundą pateikusiosšalies ir šalies, kuri iš pradžių paskelbė medžiagą, pretenzijas tiesiogiai sprendžia susijusios šalys. 

10. SVETAINĖJE IR PROGRAMĖLĖJE TAIP PAT GALITE RASTI TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINIŲ IR SKELBIMŲ 

Svetainė ir Programėlė gali nukreipti jus į kitas interneto svetaines, kitas programėles arba pateikti kitas nuorodas į informaciją, dokumentus, programinę įrangą, medžiagą ir kitų šalių teikiamas paslaugas. Šiose svetainėse gali būti informacijos ar medžiagos, kuri kai kuriems žmonėms gali atrodyti netinkama arba įžeidžianti. 

Šios kitos svetainės ir šalys nėra mūsų kontroliuojamos. Mes nesame atsakingi už tokių svetainių turinio tikslumą, autorių teisių laikymąsi, teisėtumą, padorumą ar bet kokius kitus aspektus, taip pat nesame atsakingi už klaidas ar praleidimus nuorodose į kitas šalis arba jų produktus ir paslaugas. Tokiossąsajos ar nuorodos įtraukimas nereiškia, kad mes pritariame svetainei ar šaliai arba esame su jomis susiję, arba teikiame bet kokią tiesioginęar netiesioginę garantiją. Rekomenduojame atidžiai perskaityti visas Taisykles ir kitą būtiną informaciją, kurią jums pateikė kitos šalys, ir elgtis pagal ją. 

Pretenzijos, skundai, reikalavimai, įtarimai, pastebėjimai, klausimai ar paklausimai dėl trečiųjų šalių paslaugų, tų paslaugų atlikimo, bet kokių kitų veiksmų ar neveikimo nepatenka į mūsų atsakomybės ribas, todėl turi būti adresuojami ir pateikiami tiesiogiai trečiosioms šalims, teikiančioms konkrečias paslaugas. 

Be to, Svetainėje ir Programėlėje galite rasti trečiųjų šalių siūlomų skelbimų. Bet kokia tokia korespondencija ar reklaminiai pasiūlymai, įskaitant prekių ir paslaugų pristatymą bei apmokėjimą už jas, ir bet kokios kitostaisyklės, garantijos ar pareiškimai, susiję su tokia korespondencija ar reklaminiais pasiūlymais, yra tik tarp jūsų ir reklamuotojo. Mes neprisiimame jokios atsakomybės arįsipareigojimų už bet kokią tokiokorespondencijos ar reklaminių pasiūlymų dalį. 

 

11. PAKALBĖKIME APIE JŪSŲ PRIVATUMĄ 

Norėdami registruotis Svetainėje ir Programėlėje, turėsite pateikti mums savo asmens duomenis. Tai darydami, jūs sutinkate, kad visa mums pateikta informacija yra teisinga ir tiksli, ir kad prireikus šią informaciją prižiūrėsite ir atnaujinsite. Mes neatsakome už jūsų pateiktos informacijos teisingumą ir tinkamumą, todėl atsakomybė už tinkamą šios pareigos įvykdymą tenka Jums. 

Mūsų pareiga yra užtikrinti asmeninės informacijos, kurią mums pateikėte, apsaugą. Jei norite apie tai sužinoti daugiau, peržiūrėkite Deeper Privatumo politiką, Tiesioginės rinkodaros pranešimą ir Pranešimą apie profiliavimą, kuriuos rasite Svetainėje ir Programėlėje. 

 

12. MES STENGIAMĖS PATEIKTI GERIAUSIUS PRODUKTUS IR PASLAUGAS, TAČIAU… 

Visa Svetainėje ir Programėlėje esanti medžiaga ir paslaugos teikiamos „tokios, kokios yra“ ir „tokios, kokios prieinamos“, be jokios garantijos. 

Neapribojant to, kas išdėstyta pirmiau, mes negarantuojame, kad: 

 • paslaugos ir medžiaga atitiks jūsų reikalavimus; 
 • paslaugos ir medžiaga bus teikiamos nepertraukiamai, laiku, saugiai ar be klaidų; 
 • rezultatai, kuriuos galima gauti naudojant paslaugas ar medžiagą, bus veiksmingi, tikslūs arba patikimi; 
 • bet kokių produktų, paslaugų ar informacijos, kurią įsigijote ar gavote iš mūsų Svetainės ir Programėlės ar iš mūsų Susijusių įmonių, kokybė atitiks jūsų lūkesčius arba bus be klaidų ar defektų. 

Svetainėje ir Programėlėje gali būti techninių ar kitokių klaidų, netikslumų ar spausdinimo klaidų. Mes galime bet kada be išankstinio įspėjimo keisti Svetainėje ir Programėlėje esančią medžiagą ir paslaugas. Svetainėje ir Programėlėje esanti medžiaga ar paslaugos gali būti pasenusios, ir mes neįsipareigojame atnaujinti tokios medžiagos ar paslaugų. Mes neprisiimame atsakomybės už savalaikiškumą, ištrynimą, klaidingą pristatymą arba neišsaugojimą bet kokių naudotojų komunikacijų ar personalizavimo nustatymų. 

Paslaugų naudojimas arba bet kokios medžiagos atsisiuntimas ar kitoks įsigijimas per Svetainę ir Programėlę yra vykdomas jūsų nuožiūra ir rizika bei jums sutinkant, kad tik jūs būsite atsakingi už bet kokią žalą jūsų kompiuterinei sistemai arba duomenų praradimą dėl tokios veiklos. 

Naudodami Svetainę ir Programėlę galite turėti galimybę sudaryti komercinius sandorius su kitais naudotojais ir pardavėjais. Atkreipkite dėmesį, kad visi sandoriai, susiję su prekyba bet kurios šalies siūlomomis prekėmis ar paslaugomis, įskaitant pirkimo taisykles, mokėjimo taisykles, garantijas, techninėspriežiūros ir pristatymo taisykles, susijusias su tokiais sandoriais, yra sudaromi tik tarp tokių prekių/paslaugų pardavėjo arba pirkėjo ir jūsų. 

Deeper nesuteikia garantijų dėl sandorių, vykdomų per Svetainę ir Programėlę arba susijusių su jomis, ir jūs suprantate bei sutinkate, kad tokie sandoriai vykdomi tik jūsų pačių rizika. Bet kokią garantiją, susijusią su bet kokiais produktais, paslaugomis, medžiaga ar informacija, kuriuos galima gauti iš trečiosios šalies Svetainėje ir Programėlėje arba per jas, suteikia tik tokia trečioji šalis, o ne mes ar bet kuri kita mūsų Susijusiįmonė. 

Jūs suprantate ir sutinkate, kad galimi laikini per Svetainę ir Programėlę teikiamų paslaugų pertrūkiai kaip įprasti įvykiai. Be to, jūs suprantate ir sutinkate, kad mes nekontroliuojame trečiųjų šalių tinklų, prie kurių galite prieiti naudodamiesi Svetaine ir Programėle, todėl kitų tinklųperdavimo vėlavimų ir sutrikimų mes visiškai nekontroliuojame. 

Atkreipkite dėmesį, kad kai kuriose jurisdikcijose neleidžiama panaikinti tam tikrų garantijų, todėl kai kurie iš pirmiau minėtų apribojimų jums gali būti netaikomi. 

 

13. MŪSŲ ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS 

Mes arba mūsų Susijusios įmonės jokiu būdu nesame atsakingi jums ar bet kuriai trečiajai šaliai už bet kokią specialią, baudžiamąją, atsitiktinę ar netiesioginę žalą arba bet kokią kitąžalą, įskaitant, bet neapsiribojant, žalą, atsiradusią dėlgalimybės naudotis praradimo, duomenų praradimo arba negauto pelno, nesvarbu, ar mes buvome informuoti apie tokios žalos galimybę, ar ne, ir pagal bet kokią atsakomybės teoriją, kylančią iš naudojimosi Svetaine ir Programėle arba bet kuria svetaine, į kuriąSvetainėje ir Programėlėje pateikiama sąsaja ar nuoroda. 

Be to, mes jokiu būdu nebūsime atsakingi už trečiųjų šalių prekes ir paslaugas, siūlomas per Svetainę, arba už pagalbą atliekant komercinius sandorius per Svetainę ir Programėlę, įskaitant, bet neapsiribojant, užsakymų apdorojimą, išskyrus už jums tiesiogiai Deeper siūlomas prekes ir paslaugas. 

Taip pat esame neatsakingi už bet kokią žalą, kurią patyrėte dėl šių Taisyklių ar bet kokių kitų dokumentų, taikomų naudojant Programėlę ar Svetainę, pažeidimo. 

Atkreipkite dėmesį, kad kai kuriose jurisdikcijose draudžiama panaikinti arba apriboti atsakomybę už netiesioginę ar atsitiktinę žalą, todėl pirmiau nurodyti apribojimai jums gali būti netaikomi. 

Taip pat, mums paprašius, jūs sutinkate ginti, atlyginti nuostolius ir apsaugoti mus bei mūsų Susijusias įmones nuo visų įsipareigojimų, pretenzijų ir išlaidų, įskaitant advokato mokesčius, atsirandančių dėl jūsų naudojimosi Svetaine ir Programėle arba netinkamo jųnaudojimo. Mes pasiliekame teisę savo lėšomis vykdyti išskirtinę gynybą ir kontrolę bet kokiu klausimu, nebent jūs privalėtumėte atlyginti nuostolius. Tokiu atveju jūs bendradarbiausite su mumis, kad patvirtintumėte visas galimas gynybos priemones. 

 

14. FORCE MAJEURE 

Nei jūs, nei Deeper nėra atsakingi už bet kokį savo įsipareigojimų pagal šias Taisykles nevykdymą visiškai ar iš dalies, jei įrodoma, kad šalis savo įsipareigojimų neįvykdė dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti ir pagrįstai numatyti, ir kad ji savo protingomis pastangomis negalėjo užkirsti kelio tokių aplinkybių ar pasekmių atsiradimui. 

 

15. KOMUNIKACIJA 

Mes galime padaryti el. pašto, pranešimų, tinklaraščių rašymo ar pokalbių paslaugas (bendrai - Komunikacijos) tiesiogiai prieinamas jums Svetainėje ir Programėlėje. Siekdami teikti jums Komunikacijas, taip pat galime naudotis trečiųjų šalių paslaugomis. Mes sudarome atskiras papildomas sutartis, apibūdinančias jūsų ir mūsų santykius, kurios apima šias Taisykles, išskyrus tuos atvejus, kai tai aiškiai nurodyta arba tam prieštaraujama. 

Galime naudoti automatizuotus stebėjimo metodus, kad apsaugotume savo vartotojus nuo masiniųnepageidaujamųpranešimų (vadinamo brukalu) ir (arba) kitų elektroninių komunikacijų. 

 

16. IR DAR KELETAS DALYKŲ 

Šias Taisykles reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai. 

Bet koks ginčas, galintis kilti tarp Deeper ir jūsų, bus sprendžiamas mūsų derybomis. Jei ginčas neišsprendžiamas per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, tada: 

1) ginčas turi būti sprendžiamas naudojant Internetinį ginčų sprendimą, jei situacijai gali būti taikomas ginčų sprendimas internetu, kaip ginčo sprendimo būdas: 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=LT

2) visose kitose situacijose ginčą sprendžia kompetentingas Lietuvos Respublikos teismas. 

Mes galime kartkartėmis keisti šias Taisykles. Apie tokius pakeitimus informuosime pranešimais Programėlėje ar Svetainėje arba registracijos metu nurodytu el. pašto adresu. Jūsų tolesnis naudojimasis Svetaine ir Programėle po tokių pakeitimų reiškia pakeistų Taisyklių patvirtinimą ir sutikimą jų laikytis. Taisyklių pakeitimai įsigalios praėjus 7 (septynioms) kalendorinėms dienoms nuo jų paskelbimo. 

Mes taip pat galime bet kada savo nuožiūra atnaujinti Programėlę ir Svetainę. 

Jūs negalite perleisti savo teisių ir įsipareigojimų pagal šias Taisykles jokiai trečiajai šaliai be išankstinio rašytinio Deeper sutikimo. 

 

17. JEI NORITE DĖL BET KOKIŲ KLAUSIMŲ SUSISIEKTI SU DEEPER, NEDVEJODAMI TAI PADARYKITE: 

Paštu:  Antakalnio g. 17, LT-10312 Vilnius, Lietuva; arba 

El. paštu: support@deeper.eu. 

Deeper visus pranešimus siunčia el. pašto adresu, kurį nurodėte registracijos metu, arba bet kokiu kitu būdu, kuriuo galima su jumis susisiekti. Sutikdami su Taisyklėmis jūs patvirtinate, kad el. laiško ar kito pranešimo kopijos buvimas mūsų serveryje (duomenų bazėje ar kitame įrenginyje, kuriame saugoma atitinkama informacija) yra pakankamas bet kokio pranešimo siuntimo įrodymas.