Jak czytać ekranu aplikacji (Deeper START)

Dane z echosondy można wyświetlać i interpretować na dwa sposoby: za pomocą podstawowego trybu wyświetlania danych lub trybu wyświetlania surowych danych.

 • Podstawowego trybu wyświetlania danych

  W trybie podstawowym zobaczysz uproszczony ekran echosondy, na którym będą wyświetlane tylko najistotniejsze informacje: ikony ryb, dno w kolorze pomarańczowym oraz roślinność lub muł w kolorze zielonym. Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z echosondami, zalecamy tryb podstawowy. Gdy już go opanujesz, możesz przełączyć się na zaawansowany tryb wyświetlania surowych danych, żeby dokładniej lokalizować ryby.

 • Trybu wyświetlania surowych danych

  W trybie wyświetlania surowych danych zobaczysz dane bez żadnych filtrów czy uproszczeń. Jest to bardziej zaawansowana metoda wyświetlania i interpretowania danych z echosondy, ale jest jednocześnie dokładniejsza niż tryb podstawowy.

1 z 2

Jak interpretować dane z echosondy w trybie podstawowym

Korzystanie z podstawowego trybu wyświetlania danych jest bardzo proste i zalecane dla początkujących wędkarzy lub tych miłośników łowienia, którzy używają echosondy po raz pierwszy.

 • Wielkość ryb

  Deeper START wyświetla trzy rozmiary ikon ryb. Echosonda interpretuje dane echolokacyjne i próbuje określić, czy ma do czynienia z rybą. Dokonuje tego na podstawie czynników takich jak wielkość obiektu i siła sygnału echa. Należy pamiętać, że nawet najbardziej zaawansowane urządzenia nie oferują w pełni precyzyjnej interpretacji danych. Kilka mniejszych, płynących razem ryb może zostać oznaczonych jako jedna duża ryba, a podwodne obiekty lub rośliny mogą dawać odczyty podobne do odczytu ryby.

 • Głębokość, na której znajdują się ryby

  Deeper START wyświetla ikony ryb w różnych miejscach ekranu. Oznaczają one położenie ryb w kolumnie wody. Dzięki zrozumieniu, czy ryba płynie w kierunku powierzchni wody czy krąży przy dnie, można wybrać najlepszą przynętę. W przypadku ryb znajdujących się w pobliżu powierzchni można skorzystać z metody zig rig lub płytko zanurzonego wobblera. Kiedy płyną w kierunku dna, należy skorzystać z dennej przynęty gruntowej lub głęboko zanurzonego wobblera.

  Niezależnie od wybranej przynęty można mieć pewność, że Deeper START zapewni ochronę przed popełnieniem podstawowego błędu — łowienia pod rybą.

  Dostępne są dwie opcje pomiaru głębokości, na której znajdują się ryby: od powierzchni do ryby lub od dna do ryby. Można zdecydować się na tą, która jest najdogodniejsza, wybierając „Ustawienia” w aplikacji.

 • Alarm o rybach

  Funkcja alarmu o rybach włącza powiadomienia dźwiękowe, które są odtwarzane po wskazaniu ryby przez aplikację Deeper. Dzięki funkcji alarmu o rybach można mieć pewność, że nie przegapi się ryby nawet po odwróceniu wzroku od ekranu.

1 z 3

Zwijana treść

Ukształtowanie dna

Echosondy stanowią znakomite narzędzia do pomiaru głębokości, sprawdzania ukształtowania dna i znajdowania określonych cech ukształtowania. Czasem takie informacje mogą być cenniejsze niż znalezienie samej ryby.

Roślinność i wodorosty

Może zajść potrzeba zlokalizowania roślinności i wodorostów jako potencjalnych miejsc do zarzucenia wędki (połów ryb drapieżnych) lub jako miejsc, których należy unikać (połów z dokarmianiem). Dzięki znajomości roślinności można zlokalizować ich skupiska, określić kryjówki drapieżników lub miejsca zasadzek.

Spadki

Spadki są miejscami zasługującymi na szczególną uwagę, szczególnie, gdy są strome. Im większe i im bardziej wyraźne, tym lepiej. Ryby lubią spadki, ponieważ zapewniają im one dostęp do łatwo dostępnych źródeł pożywienia, a jednocześnie zapewniają bliskość bezpiecznych głębszych wód.

Obniżenia terenu

Obniżenia terenu są łagodniejsze niż spadki, ale ich rozpoznanie jest równie łatwe. Istotne jest utrzymywanie stałej prędkości przy zwijaniu kołowrotka, aby uzyskać dokładny odczyt stopnia nachylenia.

Jak interpretować dane z echosondy w trybie wyświetlania surowych danych

Tryb wyświetlania surowych danych to zaawansowana metoda lokalizowania ryb i rozpoznawania struktur dna. Zalecamy włączenie tego trybu, gdy opanujesz korzystanie z echosondy Deeper START lub gdy masz już doświadczenie w używaniu echosondy.

1. Identyfikowanie ryb w trybie wyświetlania surowych danych

 • Łuki ryb

  Identyfikowanie ryb jako łuki ryb to zaawansowana i najdokładniejsza metoda lokalizowania zdobyczy. Aby jej użyć, wyłącz ikony ryb w ustawieniach.

  ak rozpoznać rybę na ekranie echosondy, gdy ikony ryb są wyłączone? Zwracając uwagę na łuki.

  Ryby mają na ekranie postać łuków (przyczynę takiego stanu rzeczy wyjaśniono szczegółowo tutaj). Trzeba pamiętać, że takie łuki mogą mieć różną wielkość (długość i szerokość) oraz nie muszą być łukami pełnymi — bierz po uwagę także łuki częściowe. Poniższy zrzut ekranu zawiera dobre przykłady różnych łuków. Różnią się długością i szerokością, a niektóre nie są łukami pełnymi, ale wszystkie reprezentują ryby.

 • Ikony ryb

  Ikony ryb są przydatne podczas rozpoczynania pracy z echosondą: aplikacja interpretuje dane odbierane z echosondy i stara się rozpoznać, czy jest to ryba, czy nie. Dokonuje tego na podstawie czynników takich jak wielkość obiektu i siła sygnału echa. W przypadku echosond Deeper wykorzystujemy zaawansowany algorytm interpretacji danych w aplikacji Fish Deeper. Niestety, nawet najbardziej zaawansowane urządzenia nie oferują w pełni precyzyjnej interpretacji danych.

  Ryby przepływają z różną prędkością i w różnych kierunkach przez stożek sygnału, który wysyła Twoja echosonda. Oznacza to, że nie ma jednego znormalizowanego wskazania wyświetlanego na urządzeniach. Co więcej, niektóre podwodne obiekty lub roślinność mogą czasami dawać wskazania podobne do ryb.

  Tak więc, aby uzyskać najlepszą dokładność przy użyciu echosondy, należy się nauczyć samodzielnie interpretować dane.

1 z 2

2. Określanie rozmiaru ryb w trybie wyświetlania surowych danych

Po dostrzeżeniu łuków ryb trzeba rozpoznać, co każdy łuk mówi nam o wielkości ryby. Istotna jest długość, grubość łuku oraz to, czy jest to częściowy, czy pełny łuk.

Zwijana treść

Długość łuku ryby

Najczęstszym błędem popełnianym przez wędkarzy przy interpretacji ekranu echosondy jest założenie, że długi łuk oznacza dużą rybę. Jest to błędne założenie. Na ekranie echosondy długość reprezentuje czas. Na przykład wyobraźmy sobie, że echosonda jest utrzymywana w wodzie nieruchomo (tzn. nie jest wyciągana z wody ani ciągnięta za łodzią). Co zobaczymy na ekranie echosondy, jeśli poniżej znajduje się ryba, która jest także nieruchoma? Jedną ciągłą linię. Nie oznacza ona, że w stawie utknął płetwal błękitny. Oznacza, że pod echosondą jest nieruchoma ryba, która może być bardzo mała.

A teraz wyobraźmy sobie inną sytuację — echosonda jest ponownie nieruchoma, ale tym razem dwie ryby, duża i mała, przepływają przez wiązkę echosondy. Duża ryba przepływa bardzo szybko przez wiązkę echosondy, a mała powoli. Która z nich wygeneruje na ekranie dłuższy łuk? Odpowiedź brzmi: mała. Wynika to z faktu, że obiekt przemieszczający się powoli zostawia dłuższy ślad niezależnie od wielkości.

Spójrz na zrzut ekranu. To echo pochodzi od ławicy drobnicy. Zwróć uwagę na znaczną długość niektórych łuków. Może ona wynikać z faktu, że echosonda jest nieruchoma (lub przemieszcza się bardzo powoli) albo że ryby płyną powoli. W obu przypadkach jest to dobra ilustracja faktu, że długi łuk nie musi oznaczać dużej ryby.

Szerokość łuku ryby

A zatem długość nie jest dobrym wskaźnikiem rozmiaru ryby. Dużo lepiej jest zwracać uwagę na szerokość wyświetlanego łuku ryby. Przy interpretacji łuków ryb wystarczy pamiętać, że liczy się rozmiar w pionie, a nie w poziomie. Krótki, ale gruby łuk oznacza, że echo pochodzi od dużej ryby. Spójrz na ten zrzut ekranu. Która z czterech pokazanych ryb jest największa?

Ta, która znajduje się u dołu po prawej stronie. Wszystkie łuki mają mniej więcej jednakową długość (są dość krótkie). Ale grubość prawego dolnego łuku wskazuje, że pochodzi on od największej ryby. Nie jest to olbrzym, ale dość pokaźny okaz.

Częściowe lub pełne łuki ryb

Ta, która znajduje się u dołu po prawej stronie. Wszystkie łuki mają mniej więcej jednakową długość (są dość krótkie). Ale grubość prawego dolnego łuku wskazuje, że pochodzi on od największej ryby. Nie jest to olbrzym, ale dość pokaźny okaz działaniu echosondy wyjaśniamy szczegółowo, dlaczego w niektórych przypadkach łuki są pełne, a w innych częściowe. Krótka odpowiedź jest taka, że pełny łuk występuje wówczas, gdy ryba przepływa przez cały stożek wiązki echosondy, a łuk częściowy — gdy przepływa tylko przez jego część.

Przy interpretacji ekranu trzeba pamiętać, że łuk częściowy może także oznaczać dużą rybę — jakość łuku nie jest wskaźnikiem wielkości ryby.

A zatem zwracaj uwagę zarówno na łuki pełne, jak i częściowe, pamiętając, że najlepszym wskaźnikiem rozmiaru ryby jest grubość łuku.

Znajdowanie drobnicy na ekranie echosondy

Drobnica ma na ekranie postać kresek, linii lub nawet punktów, czasem przypominając roślinność. Istnieją jednak trzy podstawowe różnice:

1. Drobnica jest zazwyczaj zawieszona w wodzie, a nie na dnie.

2. Aplikacja pokazuje drobnicę w innym kolorze niż roślinność (w przypadku standardowych kolorów aplikacji Fish Deeper drobnica ma kolor żółty, a nie zielony).

3. Drobnica często pływa ławicami, które na ekranie mają postać chmur lub skupisk, a nie linii.

Na tym zrzucie ekranu widać zarówno pojedynczą drobnicę, jak i ławicę. Zwróć uwagę na różnicę w kolorze w stosunku do roślinności dennej.

Rozpoznawanie dużych ryb na ekranie echosondy

Podsumujmy w dwóch punktach, czego się nauczyliśmy:
1. Liczy się rozmiar w pionie, a nie w poziomie — szerokość łuku ryby jest najlepszym wskaźnikiem wielkości ryby.
2. Łuki mogą być częściowe lub pełne — częściowy lub niepełny łuk nie oznacza, że ryba jest mała. Także tutaj najlepszym wskaźnikiem jest szerokość.
Echosonda nie pokaże gatunku ryby, ale znając rozmiar, możesz odgadnąć gatunek na podstawie jeziora lub rzeki, w której wędkujesz, oraz głębokości, na której ryba się znajduje.

A zatem gdy zobaczysz łuk taki jak pokazany na tym zrzucie ekranu, masz szansę złowić coś DUŻEGO!

3. Rozpoznawanie roślinności i twardości dna w trybie wyświetlania surowych danych

Już wiesz, jak identyfikować struktury, spadki i zagłębienia dna w trybie podstawowym. W trybie wyświetlania surowych danych zasada identyfikowania cech dna jest dokładnie taka sama, ale zyskujesz możliwość rozpoznawania gęstości i wielkości roślinności oraz twardości dna.

 • Roślinność

  W trybie wyświetlania surowych danych zobaczysz roślinność z większą ilością szczegółów: będzie wyświetlać się jako nieregularne pionowe struktury w kolorze zielonym. Będziesz w stanie określić, czy widzisz gęstą roślinność czy pojedyncze rośliny. Na zrzucie ekranu widać dużo bujnej i gęstej roślinności.

 • Twardość dna

  W trybie wyświetlania surowych danych możesz rozpoznawać, które części dna są twardsze, a które bardziej miękkie. Najlepszą podpowiedzią co do twardości dna jest kolor i grubość linii przedstawiającej dno. Siła sygnału zwrotnego echosondy z twardego dna będzie większa niż z miękkiego, więc kolor też będzie inny. Miękkie dna będą pokazywane w bladobrązowym kolorze, a twarde w bardziej jaskrawym, jasnopomarańczowym kolorze.

1 z 2