Korzystanie z inteligentnej echosondy

i danych do bogatszego połowu większych ryb

Na echosondę należy spojrzeć jak na urządzenie o wielu zastosowaniach, urządzenie, które wymaga regulacji odpowiadającej panującym warunkom. O ile nie korzysta się z modelu z fabrycznie zaprogramowanym ustawieniem (Deeper START), echosondę można dostosować do potrzeb w zakresie wędkowania. Oto kilka typowych regulacji: 

Tryby łowienia/skanowania

Sposób, w jaki odczyty są wyświetlane na ekranie, zależy od opcji wyświetlania i wybranego trybu echosondy. Aby zmienić tryb echosondy, należy przejść do menu Ustawienia na górnym pasku menu i znaleźć sekcję Tryb echosondy. Każdy tryb został opisany szczegółowo poniżej.

Zwijana treść

W przypadku wędkowania z kajaka lub łodzi należy użyć Trybu łodzi

W tym trybie aplikacja Fish Deeper stale łączy się z modułem GPS smartfona lub tabletu, co umożliwia tworzenie map batymetrycznych w czasie rzeczywistym. Dane z echosondy będą wyświetlane po prawej stronie ekranu, a mapa po lewej stronie.

W przypadku wędkowania z brzegu użytkownicy echosondy PRO+ 2/CHIRP+ 2 powinni wybrać Tryb GPS z brzegu

Tryb GPS z brzegu działa w taki sam sposób jak Tryb łodzi, ale zamiast korzystać z modułu GPS smartfona, korzysta on z wewnętrznego odbiornika GPS zainstalowanego w echosondzie w wersji Deeper PRO+ 2/CHIRP+ 2. Dane z echosondy będą wyświetlane po prawej stronie ekranu, a mapa po lewej.

W przypadku wędkowania z brzegu z zastosowaniem echosondy w wersji PRO należy użyć Trybu Pokaż tylko skan

Dane z echosondy będą wyświetlane na pełnym ekranie. Mapy batymetryczne nie będą tworzone w przypadku wędkowania z brzegu z zastosowaniem modelu PRO.

W przypadku wędkowania pod lodem należy użyć Trybu łowienia pod lodem

W tym trybie dostępny jest tradycyjny ekran flashera do łowienia pod lodem oraz flasher słupkowy wyświetlany po prawej stronie. Umożliwia on śledzenie ruchu nawet najmniejszych przynęt w czasie rzeczywistym. W Trybie łowienia pod lodem aplikacja Fish Deeper zarejestruje i zapisze wszystkie przeręble na rozwijanej mapie po lewej stronie ekranu.

Regulacje ekranu i alarmy

Regulacje ekranu i alarmy pomogą skonfigurować echosondę Deeper pod kątem najskuteczniejszego wędkowania.

 • Tryb kolorów ekranu

  Tryb kolorów ekranu umożliwia wybranie najdogodniejszej palety barw do wyświetlania danych z echosondy w oparciu o środowisko, warunki i porę dnia. Oprócz klasycznej palety barw dostępne są dwie inne opcje — Dzień i Noc — których można użyć z myślą o najlepszym odczycie danych z echosondy w warunkach oświetlenia słonecznego (tryb dzienny) lub słabego oświetlenia (tryb nocny).

 • Flasher słupkowy

  Flasher słupkowy umożliwia sprawdzenie intensywności sygnałów echa odbieranych przez echosondę Deeper. Jest przydatny, gdy chce się zobaczyć, co się dzieje bezpośrednio pod echosondą bez konieczności zgadywania, w której części stożka echosondy znajduje się ryba.

 • Łowienie nocą

  Funkcja łowienia nocą powinna być włączona w nocy lub w słabych warunkach oświetleniowych. Aby jej użyć, należy najpierw zastąpić standardową osłonę osłoną do łowienia nocą Deeper.

 • Głębokość, na której znajdują się ryby

  Funkcja znaczników głębokości, na której znajdują się ryby włącza lub wyłącza odczyty głębokości, wyświetlane obok ikon ryb. Można wybrać odległość od powierzchni lub od dna. Dzięki tym informacjom można mieć pewność, że przynęta jest w odpowiednim miejscu, aby złapać rybę.

1 z 4

Kąt wiązki/częstotliwość

Aby lepiej zrozumieć działanie wiązki, pomyśl o wąskiej i szerokiej wiązce jak o latarce i reflektorze. Podobnie jak promień latarki, wąska wiązka stożka sondy wysyła sygnał bezpośrednio pod sonarem. Natomiast szeroka wiązka, podobnie jak reflektor, tworzy szerszy stożek i pozwala znaleźć więcej ryb po bokach.

Kąt wiązki

Wybór właściwego kąta wiązki ma duży wpływ na wydajność sonaru. Echosondy Deeper PRO umożliwiają pracę z 2 częstotliwościami/kątami skanowania: Wąski 290 kHz (15°) i szeroki 90 kHz (55°). Echosonda Deeper PRO+ 2 i CHIRP+ 2 umożliwiają pracę z 3 częstotliwościami/kątami skanowania: wąskim 675 KHz (7º), średnim 240 kHz (20º) i szerokim 100 kHz (47º).

Zwijana treść

Użytkownicy wersji PRO:

Rozpocznij od szerokiego kąta, aby szybciej przeskanować duży obszar. Zmień kąt na wąski, aby sprawdzić obszar bardziej szczegółowo. Wąski kąt jest najlepszy dla wód płytkich <1,5 m, miejsc z gęstą roślinnością, skanowania szkoły ryb, na głębokościach większych niż 20 m i w obszarach występowania stromych spadków (aby uniknąć dużej martwej strefy).

Użytkownicy wersji PRO+ 2 i CHIRP+ 2:

Użyj szerokiego kąta wiązki, aby znaleźć dobre miejsce do połowu i szybciej zeskanować dany obszar. Przełącz na średni kąt wiązki w urządzeniu PRO+ 2/CHIRP+ 2, żeby zawęzić miejsce poszukiwania ryb. Ponadto w echosondzie Deeper PRO+ 2/CHIRP+ 2 możesz skorzystać z bardzo wąskiego kąta wiązki, który umożliwia skanowanie pod kątem 7º, pozwalając odkryć olbrzymią ilość szczegółów. Wąski kąt wiązki jest idealny do łowienia pod lodem i na bardzo płytkich wodach o głębokości poniżej 15 cm. Wąski kąt skanowania jest bardzo wrażliwy na wszystkie czynniki zewnętrzne: wiatr i fale, trolling, reeling itp. Najlepiej sprawdza się na spokojnej wodzie lub gdy echosonda jest przymocowana do łodzi za pomocą elastycznego ramienia. 

Wskazówka:

 Jeśli zauważysz zbyt duży chaos, a zmniejszenie czułości nie pomoże, zmień kąt na szerszy. 

Średnica stożka

Średnica stożka zależy od kąta stożka i głębokości połowu. Jeśli na przykład łowisz na głębokości 10 m, średnica stożka z wąską wiązką w urządzeniu PRO będzie wynosić 2,5 m, a w urządzeniu CHIRP+ 2 będzie to 1,2 m. Im mniejsza średnica, tym lepiej można określić miejsce przebywania ryb. Średnicę stożka można obliczyć przy użyciu następującego wzoru: Średnica stożka sonaru = 2 głębokość tg (kąt stożka/2). Przykład: CHIRP+ 2 – średnica wiązki wąskiego kąta na głębokości 10 m. Głębokość = 10 m; kąt stożka = 7°, 1,22 = 2*10 tg (7/2)

Czułość

Czułość, przypominająca sterowanie głośnością aparatu słuchowego, to zdolność echosondy do odbierania ech. Początkujący użytkownicy często ustawiają niską czułość echosondy. Lubią mieć czysty ekran.  Doświadczeni użytkownicy ustawiają wysoką czułość — od 70% do 90% maksymalnej. Tolerują oni więcej zakłóceń. Dlatego też widzą więcej ryb. Najlepszą strategią jest ustawienie czułości na 100%, a następnie zmniejszanie jej aż do uzyskania satysfakcjonującego wyglądu ekranu.Jeśli zakłócenia są zbyt intensywne, należy zmniejszyć czułość aż do wyeliminowania zakłóceń, ale tak, aby ryby pozostały widoczne. Jeśli to nie działa, należy przejść na niższą częstotliwość wiązki. Niezależnie od ustawionej czułości echosonda wysyła taką samą ilość energii. Czułość steruje tylko wzmacnianiem przez echosondę każdego powracającego sygnału.

Może się to wydawać skomplikowane, ale takie nie jest. Większość tych ustawień jest niezbędna tylko do regulacji tuż przed wędkowaniem. Inne zmienia się tylko wtedy, gdy pojawiają się ciemne chmury lub gdy wybiera się inną metodę wędkowania. Ostatecznie na wodzie jest się po to, by wędkować, a nie bawić się gadżetami. Jeśli opanuje się funkcje echosondy, można łowić skuteczniej. Napięte żyłki!