Jak odczytywać dane z echosondy CHIRP+ 2

aby złowić więcej, szybciej i lepiej

Co to jest CHIRP i jak to działa

Skrót CHIRP ( Compressed High Intensity Radar Pulse) oznacza silny skompresowany impuls radarowy. Jest to wyrafinowana nazwa urządzenia umożliwiającego wykrywanie ryb, których nie wykrywają standardowe sonary. Jak to możliwe? Standardowy sonar wysyła jednorazowy impuls o pojedynczej częstotliwości. Ponieważ odpowiedź na jednej częstotliwości jest ograniczona, przejrzystość i rozdzielczość obrazów sonaru również będzie ograniczona. CHIRP wysyła częstotliwości w ciągłym zakresie od niskich do wysokich, indywidualnie interpretując je po ich odebraniu. Ciągłość zakresu częstotliwości zapewnia echosondzie CHIRP znacznie szerszy zakres informacji, co sprawia, że może tworzyć znacznie wyraźniejsze obrazy o wyższej rozdzielczości.

Wysoka dokładność wyświetlacza CHIRP+ 2 sprawia, że idealnie nadaje się on do identyfikacji ryb, lokalizowania struktur, kontroli konsystencji dna i, co najważniejsze, różnicowania celów i obiektów, dzięki czemu użytkownik zyskuje strategiczną przewagę nad gatunkami docelowymi.

Identyfikowanie ryb

Ryba jest przedstawiana na ekranie jako łuk lub linia prosta. Jeśli ryba przepłynie przez stożek sygnału sonaru, zwróci impulsy z krawędzi stożka sygnału, ze środka, a następnie z drugiej krawędzi. Sygnały zwrotne z dwóch krawędzi stożka przesunęły się nieco dalej niż sygnały ze środka. Łuk oznacza rybę, która znalazła się w stożku sygnału sonaru i odpłynęła, a linia prosta oznacza rybę znajdującą się tuż pod sonarem.

Podczas identyfikacji ryb należy pamiętać, że:

 • Łuki mogą mieć różny rozmiar i wynikać z ruchu ryb (lub ruchu sonaru nad nimi).
 • Pełne łuki pojawiają się, gdy ryba przepłynie przez cały stożek sonaru.
 • Jeśli ryby poruszają się tylko częściowo przez stożek, pojawiają się pół łuki lub grube kreski.
 • Jeśli sonar i ryba nie poruszają się, na ekranie pojawi się linia prosta. 

Określanie rozmiaru ryb

Powszechnym błędem popełnianym przez wędkarzy jest myślenie, że długi łuk oznacza dużą rybę. Długi łuk oznacza, że ryba znajdowała się w stożku sygnału sonaru przez dłuższy czas.

 • Pojedyncza ryba

  Najlepszym wskaźnikiem wielkości ryby jest szerokość łuku. Jeśli łuk lub linia są grube i intensywne, oznacza to większą rybę.

 • Ławice ryb

  W zależności od ławicy, ryby mogą być oznaczone jako grupy małych łuków lub gęstych gromad o intensywnym zabarwieniu.  

Wyszukiwanie konkretnych cech

Znalezienie cech takich jak miejsce bytowania (roślinność), głębokość i spadki jest niezbędne do lokalizacji gatunków docelowych.

Zwijana treść

Roślinność

Szereg gatunków, zwłaszcza drapieżników, ukrywa się w trudno dostępnych miejscach i wykorzystuje je jako zasadzki. Roślinność, chwasty i szuwary są oznaczane jako gęste lub rzadkie obiekty, w żywym kolorze i wyraźnie odróżnione od konturu dna.

Duże głębokości

Idealne do połowu ryb gruntowych, które lubią poszukiwać pożywienia w tych obszarach. Małe zagłębienia będą miały subtelny kontur dolny, ale łatwy do zidentyfikowania.

Spadki

Kolejne ulubione miejsce ryb drapieżnych. Wskazówki dotyczące lokalizowania spadków i punktów (wzrosty/spadki):

 • Ustaw alarm głębokości, zwłaszcza podczas trollingu, aby uzyskać informację w momencie wpłynięcia na wybrany zakres głębokości.
 • Skanuj za pomocą średniej wiązki, aby uzyskać najlepszy odczyt, i upewnij się, że widzisz półki lub garby, które pomogą Ci uniknąć „martwych stref” (patrz jak działa sonar).
 • Twórz mapy batymetryczne w trybie połowu z łodzi oraz w trybie połowu z brzegu z wykorzystaniem GPS. Mapy przedstawiają spadki i zmiany głębokości, ułatwiając identyfikację i powrót do ciekawych miejsc.

Twardość dna

Możliwość określenia twardości dna jeziora i jego struktury stanowi ogromną korzyść dla wędkarzy. Wyświetlacz sonaru przedstawia twardość dna z wykorzystaniem kolorów i odcieni jasności: Im jaśniejszy jest obiekt na ekranie, tym silniejszy sygnał, a zatem obiekt jest twardszy.

Zwijana treść

Kolor dna

W warunkach oświetlenia słonecznego (tryb dzienny) intensywność sygnału powrotnego do sonaru z twardego dna będzie wyświetlana na pomarańczowo, natomiast miękkie dno będzie oznaczone kolorem fioletowym. Kolory w trybie dziennym wahają się od fioletowego (dno miękkie) przez czerwony, pomarańczowy, aż do żółtego (dno najtwardsze).

Twardość dna

Grubość linii przedstawiającej dno jest wskaźnikiem twardości dna — im grubsza linia, tym dno jest twardsze. Należy jednak podchodzić do tych danych uważnie – czułość sonaru ma wpływ na grubość linii. W przypadku zwiększenia czułości sonaru do 100% linia dna może wydawać się grubsza, natomiast w przypadku zmniejszenia czułości do 10% linia może wydawać się cieńsza.Grubość linii przedstawiającej dno jest wskaźnikiem twardości dna — im grubsza linia, tym dno jest twardsze. Należy jednak podchodzić do tych danych uważnie – czułość sonaru ma wpływ na grubość linii. W przypadku zwiększenia czułości sonaru do 100% linia dna może wydawać się grubsza, natomiast w przypadku zmniejszenia czułości do 10% linia może wydawać się cieńsza.

Podwójny sygnał zwrotny dna

Twarde dna mogą wysyłać bardzo silne sygnały zwrotne, które niekiedy odbijają się od powierzchni wody. Pojawi się to jako drugi  sygnał zwrotny sonaru, biegnący równolegle pod linią przedstawiającą dno. Jeśli jedna z tych linii pojawi się, jest to znak, że dno jest twarde. Twarde dna mogą wysyłać bardzo silne sygnały zwrotne, które niekiedy odbijają się od powierzchni wody. Pojawi się to jako drugi  sygnał zwrotny sonaru, biegnący równolegle pod linią przedstawiającą dno. Jeśli jedna z tych linii pojawi się, jest to znak, że dno jest twarde.

Chociaż nie każdy obiekt będzie łatwy do rozpoznania, zawsze można posłużyć się wskazówkami płynącymi z kształtu i siły sygnału zwrotnego sonaru. Niekiedy mogą się pojawić zaskakujące obiekty — naszym ulubionym było „podwodne UFO”, które w rzeczywistości było filarami starego mostu.