Ładowanie...

Jak czytać ekran echosondy (PRO/PRO+ 2)

i na tej podstawie łowić więcej większych ryb

Dopiero zaczynasz korzystać z echosondy? Znasz podstawy, ale chcesz lepiej wykorzystać echosondę? Nie masz pewności, czy prawidłowo interpretujesz ekran echosondy? Spokojnie, spieszymy z pomocą. Ten krótki samouczek nauczy Cię interpretować dane na ekranie echosondy, aby stwierdzić, czy reprezentują drobnicę, dorodny okaz, czy jedynie podwodny konar. Zapoznanie się z tym samouczkiem zajmie Ci tylko 7 minut, a po zakończeniu będziesz w stanie interpretować dane widoczne na ekranie echosondy do następujących celów:

  icon-1

  Rozpoznawanie ryb

  icon-2

  Ocena rozmiaru ryb

  icon-3

  Rozpoznawanie struktur podwodnych różnego rodzaju

  icon-4

  Ocena rodzaju i twardości dna

Jak działa echosonda

Jak działa echosonda

W tym blogu skupiamy się na obrazach wyświetlanych na ekranie, bez nadmiernego zagłębiania się w szczegóły techniczne działania echosondy — wszystkich potrzebnych wiadomości dostarczy Ci strona poświęcona działaniu echosondy.Ale na początek musisz poznać kilka kwestii technicznych. Po pierwsze echosonda wysyła sygnał w postaci stożka. Dlaczego to istotne?

Na wielkość skanowanego obszaru wpływa kąt wierzchołkowy stożka. Wiązka o szerokim stożku skanuje w zakresie 40–60°, czyli obejmuje duży obszar. Wiązka o wąskim stożku skanuje w zakresie 10–20°. A zatem przeglądając dane na ekranie, musisz wiedzieć, czy echosonda korzysta z szerokiego, czy wąskiego stożka wiązki. Echosonda Deeper PRO+ 2 skanuje wiązką szeroką, średnią i wąską (47°, 20°, 7°), Deeper PRO+ wiązką szeroką i wąską (55° i 15°), natomiast Deeper START wiązką średnią/szeroką (40°). Kolejną kwestią dotyczącą działania echosondy, o której trzeba pamiętać, jest fakt, że echosonda stale wysyła i odbiera dane, co oznacza, że wyświetlane informacje nieustannie się zmieniają. Bieżące dane ze skanowania znajdują się po prawej stronie — im dalej w lewą stronę ekranu, tym starsze dane.

A zatem patrząc na ekran echosondy, wystarczy pamiętać o dwóch rzeczach: 1. Trzeba wiedzieć, czy skanowanie odbywa się z użyciem szerokiej, czy wąskiej wiązki. 2. Informacje na ekranie stale się zmieniają — nie oznacza to, że echosonda się przemieszcza.

1. Rozpoznawanie ryb

 • Ikony ryb
 • Łuki ryb
 • Ikony ryb

  Ikony ryb

  Ikony ryb są przydatne podczas rozpoczynania pracy z echosondą: aplikacja interpretuje dane odbierane z echosondy i stara się rozpoznać, czy jest to ryba, czy nie. Dokonuje tego na podstawie czynników takich jak wielkość obiektu i siła sygnału echa. W przypadku echosond Deeper wykorzystujemy zaawansowany algorytm interpretacji danych w aplikacji Fish Deeper. Niestety, nawet najbardziej zaawansowane urządzenia nie oferują w pełni precyzyjnej interpretacji danych.

  Ryby przepływają z różną prędkością i w różnych kierunkach przez stożek sygnału, który wysyła Twoja echosonda. Oznacza to, że nie ma jednego znormalizowanego wskazania wyświetlanego na urządzeniach. Co więcej, niektóre podwodne obiekty lub roślinność mogą czasami dawać wskazania podobne do ryb.

  Tak więc, aby uzyskać najlepszą dokładność przy użyciu echosondy, należy się nauczyć samodzielnie interpretować dane.

  Nadszedł czas, aby zanurzyć się głębiej i wyłączyć ikony ryb — zostaniesz nagrodzony dokładniejszymi wskazaniami tego, gdzie znajdują się ryby. Do tego dochodzi jeszcze dodatkowy bonus oraz nauka i doskonalenie nowej umiejętności.

 • Łuki ryb

  Łuki ryb

  Jak rozpoznać rybę na ekranie echosondy, gdy ikony ryb są wyłączone? Zwracając uwagę na łuki.

  Ryby mają na ekranie postać łuków (przyczynę takiego stanu rzeczy wyjaśniono szczegółowo tutaj). Trzeba pamiętać, że takie łuki mogą mieć różną wielkość (długość i szerokość) oraz nie muszą być łukami pełnymi — bierz po uwagę także łuki częściowe. Poniższy zrzut ekranu zawiera dobre przykłady różnych łuków. Różnią się długością i szerokością, a niektóre nie są łukami pełnymi, ale wszystkie reprezentują ryby.

2. Ocena rozmiaru ryb

Po dostrzeżeniu łuków ryb trzeba rozpoznać, co każdy łuk mówi nam o wielkości ryby. Istotna jest długość, grubość łuku oraz to, czy jest to częściowy, czy pełny łuk.

 • Długość łuku ryby
 • Szerokość łuku ryby
 • Częściowe lub pełne łuki ryb
 • Znajdowanie drobnicy na ekranie echosondy
 • Rozpoznawanie dużych ryb na ekranie echosondy
 • Długość łuku ryby

  Długość łuku ryby

  Najczęstszym błędem popełnianym przez wędkarzy przy interpretacji ekranu echosondy jest założenie, że długi łuk oznacza dużą rybę. Jest to błędne założenie. Na ekranie echosondy długość reprezentuje czas. Na przykład wyobraźmy sobie, że echosonda jest utrzymywana w wodzie nieruchomo (tzn. nie jest wyciągana z wody ani ciągnięta za łodzią). Co zobaczymy na ekranie echosondy, jeśli poniżej znajduje się ryba, która jest także nieruchoma? Jedną ciągłą linię. Nie oznacza ona, że w stawie utknął płetwal błękitny. Oznacza, że pod echosondą jest nieruchoma ryba, która może być bardzo mała.

  A teraz wyobraźmy sobie inną sytuację — echosonda jest ponownie nieruchoma, ale tym razem dwie ryby, duża i mała, przepływają przez wiązkę echosondy. Duża ryba przepływa bardzo szybko przez wiązkę echosondy, a mała powoli. Która z nich wygeneruje na ekranie dłuższy łuk? Odpowiedź brzmi: mała. Wynika to z faktu, że obiekt przemieszczający się powoli zostawia dłuższy ślad niezależnie od wielkości.

  Spójrz na zrzut ekranu. To echo pochodzi od ławicy drobnicy. Zwróć uwagę na znaczną długość niektórych łuków. Może ona wynikać z faktu, że echosonda jest nieruchoma (lub przemieszcza się bardzo powoli) albo że ryby płyną powoli. W obu przypadkach jest to dobra ilustracja faktu, że długi łuk nie musi oznaczać dużej ryby.

 • Szerokość łuku ryby

  Szerokość łuku ryby

  A zatem długość nie jest dobrym wskaźnikiem rozmiaru ryby. Dużo lepiej jest zwracać uwagę na szerokość wyświetlanego łuku ryby.
  Przy interpretacji łuków ryb wystarczy pamiętać, że
  liczy się rozmiar w pionie, a nie w poziomie.
  Krótki, ale gruby łuk oznacza, że echo pochodzi od dużej ryby. Spójrz na ten zrzut ekranu. Która z czterech pokazanych ryb jest największa?

  Ta, która znajduje się u dołu po prawej stronie. Wszystkie łuki mają mniej więcej jednakową długość (są dość krótkie). Ale grubość prawego dolnego łuku wskazuje, że pochodzi on od największej ryby. Nie jest to olbrzym, ale dość pokaźny okaz.

 • pełne łuki ryb

  Częściowe lub pełne łuki ryb

  Ostatnią kwestią do zapamiętania odnośnie łuków ryb jest fakt, że łuk nie musi być pełny. Łuki częściowe (jak widoczne na zrzucie ekranu) także oznaczają obecność ryb. W naszym samouczku poświęconym działaniu echosondy wyjaśniamy szczegółowo, dlaczego w niektórych przypadkach łuki są pełne, a w innych częściowe. Krótka odpowiedź jest taka, że pełny łuk występuje wówczas, gdy ryba przepływa przez cały stożek wiązki echosondy, a łuk częściowy — gdy przepływa tylko przez jego część.
  Przy interpretacji ekranu trzeba pamiętać, że łuk częściowy może także oznaczać dużą rybę — jakość łuku nie jest wskaźnikiem wielkości ryby.
  A zatem zwracaj uwagę zarówno na łuki pełne, jak i częściowe, pamiętając, że najlepszym wskaźnikiem rozmiaru ryby jest grubość łuku.

 • drobnica

  Znajdowanie drobnicy na ekranie echosondy

  Drobnica ma na ekranie postać kresek, linii lub nawet punktów, czasem przypominając roślinność. Istnieją jednak trzy podstawowe różnice:

  1. Drobnica jest zazwyczaj zawieszona w wodzie, a nie na dnie.

  2. Aplikacja pokazuje drobnicę w innym kolorze niż roślinność (w przypadku standardowych kolorów aplikacji Fish Deeper drobnica ma kolor żółty, a nie zielony).

  3. Drobnica często pływa ławicami, które na ekranie mają postać chmur lub skupisk, a nie linii.

  Na tym zrzucie ekranu widać zarówno pojedynczą drobnicę, jak i ławicę. Zwróć uwagę na różnicę w kolorze w stosunku do roślinności dennej.

 • dužy ryby

  Rozpoznawanie dużych ryb na ekranie echosondy

  Podsumujmy w dwóch punktach, czego się nauczyliśmy:
  1. Liczy się rozmiar w pionie, a nie w poziomie — szerokość łuku ryby jest najlepszym wskaźnikiem wielkości ryby.
  2. Łuki mogą być częściowe lub pełne — częściowy lub niepełny łuk nie oznacza, że ryba jest mała. Także tutaj najlepszym wskaźnikiem jest szerokość.
  Echosonda nie pokaże gatunku ryby, ale znając rozmiar, możesz odgadnąć gatunek na podstawie jeziora lub rzeki, w której wędkujesz, oraz głębokości, na której ryba się znajduje.
  A zatem gdy zobaczysz łuk taki jak pokazany na tym zrzucie ekranu, masz szansę złowić coś DUŻEGO!

3. Rozpoznawanie struktur podwodnych różnego rodzaju

skanowanie echosonda

Echosondy stanowią znakomite narzędzia do pomiaru głębokości, sprawdzania ukształtowania dna i znajdowania określonych cech ukształtowania. Czasem takie informacje mogą być cenniejsze niż znalezienie samej ryby. A zatem nauczmy się rozpoznawać cechy ukształtowania dna na ekranie echosondy.

Na początek zapamiętaj dwie kwestie:

 1. Echosonda przeprowadza skanowanie w sposób ciągły, co oznacza, że informacje na ekranie stale się zmieniają, nawet wówczas, gdy echosonda się nie przemieszcza. Gdy echosonda jest nieruchoma, dno wydaje się płaskie, choć wcale nie musi takie być. Aby uzyskać dokładny obraz ukształtowania dna, trzeba zwijać żyłkę lub ciągnąć echosondę za łodzią ze stałą, niską prędkością.

 2. Skala głębokości po prawej stronie ekranu umożliwia identyfikację głębokości, na której znajduje się każda znaleziona cecha. Odczyt głębokości w prawym górnym rogu ekranu przedstawia odległość echosondy od dna w danej chwili — pamiętaj, że nie musi to być głębokość, na jakiej znajduje się dana cecha, zwłaszcza przy skanowaniu spadków lub obniżeń terenu.

Spadki

Odnajdowanie takich cech za pomocą echosondy jest bardzo przydatne w przypadku wielu gatunków ryb, a do tego jest łatwe. Ciągnąc urządzenie za łodzią lub zwijając żyłkę, można obserwować zmiany głębokości — za pomocą odczytu głębokości (w aplikacji Fish Deeper prawy górny róg ekranu) można śledzić szybkość wzrostu lub spadku głębokości.

Spadki i garby, takie jak na ilustracji, można łatwo rozpoznać.

Aby zwiększyć dokładność rozpoznawania takich cech, można skorzystać z następujących trzech wskazówek:

 1. Po rozpoznaniu spadku przełącz tryb skanowania z szerokiej na wąską wiązkę, a następnie ponownie zeskanuj obszar. W ten sposób uzyskasz dokładniejszy profil zmian głębokości i unikniesz „stref martwych” przy skanowaniu.
 2. Echosonda Deeper umożliwia tworzenie map batymetrycznych (znakowane kolorami mapy ukształtowania dna) w trybie wędkowania z łodzi (modele PRO, PRO+ 2 i CHIRP+ 2) oraz w trybie wędkowania z brzegu z wykorzystaniem GPS (tylko modele PRO+ 2 i CHIRP+ 2). Takie mapy pokazują także spadki i zmiany głębokości oraz ułatwiają powrót do najlepszych miejsc.
 3. Przy wędkowaniu na dużym obszarze, na przykład z kajaka, warto ustawić alarm głębokości, który zasygnalizuje wejście w wybrany zakres głębokości. Dzięki temu można szybko pokonać płyciznę bez sprawdzania echosondy, a po włączeniu alarmu zwolnić i zacząć kontrolowanie ekranu.

brush piles

Takie cechy ukształtowania dna są także bardzo popularne wśród wielu gatunków, zwłaszcza drapieżnych, które je wykorzystują jako zasadzki.

W tym przypadku kolor ma kluczowe znaczenie dla rozpoznawania gałęzi i kłód. Ponieważ wysyłają sygnał echa o innej częstotliwości, na ekranie echosondy są przedstawiane w innym kolorze niż dno (w przeciwnym razie wyglądałyby jak zwykły garb). Należy zatem wybrać paletę kolorów, która podkreśli tę różnicę. W aplikacji Fish Deeper wybierz tryb koloru klasyczny (w którym gałęzie i kłody mają kolor zielony, tak jak roślinność) lub dzienny (w którym mają kolor fioletowy).

 • Roślinność i wodorosty
 • Zagłębienia
 • Obniżenia terenu
 • Roślinność i wodorosty

  Roślinność i wodorosty

  Może zajść potrzeba zlokalizowania roślinności i wodorostów jako potencjalnych miejsc do zarzucenia wędki (np. przy połowie powierzchniowym okonia w porze letniej) lub jako miejsc, których należy unikać (np. przy połowie z dokarmianiem lub chęci uniknięcia zaczepiania haczyka).

  Podobnie jak przy poszukiwaniu stert gałęzi i kłód tutaj kolor jest też cenną wskazówką. Wodorosty i roślinność również mają linie pionowe i zazwyczaj bardziej punktowe echo na ekranie niż kłody.

  Tutaj pokazano przykład spadku z bogatą szatą roślinną.

 • Zagłębienia

  Zagłębienia

  Niewielkie zagłębienia stanowią idealne cechy do wyszukiwania, zwłaszcza przy połowie karpi. Często tworzą je same ryby. Ich rozpoznanie za pomocą echosondy jest łatwe — wystarczy zwracać uwagę na niewielkie spadki w kształcie litery V w ukształtowaniu dna przy zwijaniu żyłki lub ciągnięciu echosondy za łodzią.

   

 • Obniżenia terenu

  Obniżenia terenu

  Obniżenia terenu są łagodniejsze niż spadki, ale ich rozpoznanie jest równie łatwe (patrz zrzut ekranu). Istotne jest utrzymywanie stałej prędkości przy ciągnięciu echosondy za łodzią lub zwijaniu żyłki, aby uzyskać dokładny odczyt stopnia nachylenia. Skanowanie za pomocą wąskiej wiązki pozwala uzyskać najwyraźniejsze odczyty oraz rozpoznać półki lub garby, których może nie wychwycić szersza wiązka (z przyczyn wyjaśnionych na stronie poświęconejdziałaniu echosondy).

4. Ocena rodzaju i twardości dna za pomocą echosondy

Niezależnie od gatunku ryb, na jaki się nastawiasz, znajomość stopnia twardości dna jeziora jest kolejną cenną informacją wędkarską. Aby ocenić, czy dno widoczne na ekranie echosondy jest twarde, czy miękkie, trzeba wziąć pod uwagę trzy czynniki: kolor dna, grubość dna i obecność drugiego echa.

 • Kolor
 • „Drugie echo”
 • Grubość
 • day color mode

  Kolor

  Natężenie sygnału echa w przypadku dna twardego jest inne niż w przypadku dna miękkiego. Na ekranie echosondy taką różnicę można rozpoznać na podstawie koloru. W standardowej palecie kolorów aplikacji Deeper kolor zmienia się od bladobrązowego (miękkie dno) po intensywnie pomarańczowy (twarde dno). W dziennej palecie kolorów (patrz zrzut ekranu) różnicę można jeszcze łatwiej rozpoznać, bo kolor zmienia się od fioletowego (miękkie dno), przez czerwony i pomarańczowy, do żółtego (twarde dno).

 • second sonar return

  „Drugie echo”

  Jak pokazano wcześniej na przykładzie samochodu, twarde dno wysyła bardzo silny sygnał echa, który czasem odbija się od lustra wody i wraca. Jest to widoczne na ekranie w postaci drugiego echa przebiegającego równolegle poniżej linii oznaczającej dno. Takie drugie echo jest kolejną cechą charakterystyczną twardego dna.

 • twarde dno

  Grubość

  Grubość linii reprezentującej dno także wiele mówi o jego twardości. Tutaj zasada jest prosta — im grubsza linia, tym twardsze dno. Trzeba jednak zachować ostrożność — na grubość linii może wpływać czułość echosondy. Czułość tę można regulować w aplikacji Deeper. Po ustawieniu czułości na 100% linia dna może być grubsza niż przy ustawieniu 10%. Warto zatem poeksperymentować z regulacją czułości, aby zyskać pojęcie o jej wpływie na grubość linii dna.

Im więcej wiesz, tym więcej złowisz

Echosondy wędkarskie to niezwykle cenne narzędzia, a im lepiej nauczysz się interpretować ich wskazania, tym bardziej udane będą Twoje wyprawy wędkarskie. Kluczowym elementem nauki dla wędkarza jest przejście od prób i błędów do metody bardziej opartej na wiedzy. Być może regularnie łowisz dużo ryb w określonym miejscu, o określonych cechach — ale czy wiesz dlaczego? Echosonda pozwala Ci uczyć się nie tylko na porażkach, lecz także na sukcesach. Gdy przekonasz się o tym, możesz łatwiej osiągać takie sukcesy.

Nasz blog

Scroll to top