Jak číst data displejem aplikace (Deeper START)

Existují dva způsoby, jak si prohlížet a interpretovat data sonaru – pomocí základního zobrazení a pomocí zobrazení nezpracovaných dat.

 • Základním režimu

  V režimu základního zobrazení jsou data sonaru zjednodušena tak, aby se zobrazovaly pouze ty nejdůležitější informace. Uvidíte ikony ryb, dno je vykresleno oranžově a tráva či bahno jsou znázorněny zelenými barvami. Pokud s používáním sonarů začínáte, doporučujeme základní zobrazení. Jakmile si na základní zobrazení dat sonaru zvyknete, můžete přejít na zobrazení nezpracovaných dat a hledat ryby rychleji a pokročilejším způsobem.

 • Nezpracovaných dat režimu

  V režimu nezpracovaných dat se data sonaru zobrazují ve své původní podobě bez veškerých filtrů a bez zjednodušení. Jde o pokročilejší způsob zobrazování a interpretace dat sonaru, který je přesnější než základní zobrazení.

1 z 2

Interpretace dat v základním režimu sonaru

Používání základního režimu sonaru je extrémně jednoduché a doporučujeme vám je, pokud jste rybáři začátečníci nebo pokud jste sonary nikdy nepoužívali.

 • Velikost ryb

  Sonar Deeper START zobrazuje ikony ryb ve třech velikostech. Sonar interpretuje získaná data a pokouší se určit, zda se jedná o rybu. Vyhodnocení záleží na různých faktorech, jako je například velikost objektu a síla vrácené ozvěny sonaru. Pamatujte si však, že správná interpretace dat bohužel není 100% přesná ani u těch nejpokročilejších zařízení. Několik menších ryb, které plavou blízko sebe, může být označeno jako jedna velká ryba nebo některé podvodní objekty nebo vegetace se mohou někdy jevit jako ryby.

 • Hloubka výskytu ryb

  Sonar Deeper START zobrazuje na různých místech na displeji ikony ryb, které představují polohu ryb ve vodním sloupci. Když budete schopni určit, zda je ryba blízko hladiny nebo zda se pohybuje u dna, budete moci zvolit nejvhodnější návnadu pro chycení dané ryby. V případě ryb blízko hladiny můžete použít metodu zig rig nebo mělce potápivý crankbait. Když jsou ryby u dna, použijte bottom bait rig nebo crankbait pro hluboké zanoření.

  Ať už zvolíte jakoukoli návnadu, můžete si být jisti, že se díky sonaru Deeper START vyhnete začátečnické chybě – chytání pod rybami.

 • Alarm pro výskyt ryb

  Funkce Alarm pro výskyt ryb zapne zvuková upozornění, která se přehrají, když sonar Deeper najde rybu. S funkcí Alarm pro výskyt ryb si můžete být jisti, že nepromeškáte rybu, i když se nedíváte na obrazovku.

1 z 3

Sbalitelný obsah

Struktura dna

Vyhledávače ryb jsou ideálním nástrojem pro zjišťování hloubky, zobrazení obrysu dna a vyhledávání různých míst pod vodou. Tyto informace mohou být někdy cennější než zjištěná přítomnost ryby.

Vegetace a plevel

Vegetaci a plevel můžete chtít vyhledat jako možná místa k nahození (chytání predátorů) nebo jako místa, kterým se chcete vyhnout (chytání na feeder). Zjištěním vegetace můžete najít místa s vodními rostlinami a určit místa, kde se ukrývají nebo kde loví predátoři.Prohlubně jsou místa, která si zaslouží extra pozornost, obzvláště pak ta strmá. Čím jsou větší a výraznější, tím lépe. Prohlubně jsou u ryb oblíbené, protože jim umožňují přístup ke snadno dostupným zdrojům potravy, jsou však v blízkosti hlubší vody, která poskytuje ochranu.

Prohlubně

Prohlubně jsou místa, která si zaslouží extra pozornost, obzvláště pak ta strmá. Čím jsou větší a výraznější, tím lépe. Prohlubně jsou u ryb oblíbené, protože jim umožňují přístup ke snadno dostupným zdrojům potravy, jsou však v blízkosti hlubší vody, která poskytuje ochranu.

Body

Body jsou pozvolnější než prohlubně, ale rozpoznáte je stejně snadno. Abyste mohli přesně zjistit strmost svahu, je potřeba při navíjení udržovat stabilní rychlost.

Interpretace dat v režimu nezpracovaných dat sonaru

Režim nezpracovaných dat sonaru slouží k dokonalejšímu hledání ryb a profilů dna. Doporučujeme používat tento režim, jakmile si zvyknete na používání sonaru Deeper START nebo pokud už máte se sonary zkušenosti.

1. Identifikace ryby v režimu nezpracovaných dat

 • Obloučky ryb

  Jak zjistit rybu na obrazovce sonaru, když jsou ikony ryb vypnuté? Hledejte obloučky ryb.

  Ryby budou na obrazovce indikovány pomocí obloučků (důvod použití obloučků k indikaci ryb je podrobně vysvětlený tady). Je však důležité mít na paměti, že tyto obloučky mohou mít různou velikost (délku a šířku) a obloučky nemusí být úplné – takže si dávejte pozor i na poloviční obloučky. Hezké příklady různých obloučků najdete na snímku obrazovky níže. Mají různou délku a šířku a některé nejsou úplné, přesto ale všechny indikují nějakou rybu.

 • Ikony ryb

  Ikony ryb jsou pro rybáře, kteří se se sonarem začínají učit pracovat, důležitou pomůckou: Vyhledávač ryb interpretuje přijatá data sonaru a pokouší se určit, zda se jedná o rybu či nikoli. Vyhodnocení záleží na různých faktorech, jako je například velikost objektu a síla vrácené ozvěny sonaru. 

  U sonarů Deeper používáme k interpretaci dat v aplikaci Fish Deeper pokročilý algoritmus. Správná interpretace dat bohužel není 100% přesná ani u těch nejpokročilejších zařízení.

  Ryby proplouvají kuželem sonaru odesílaném vyhledávačem ryb různou rychlostí a v různém směru. To znamená, že neexistuje jeden uniformní odečet dat. A co víc, některé podvodní objekty nebo vegetace mohou někdy podle dat sonaru vypadat jako ryby.

1 z 2

2. Odhad velikosti ryby v režimu nezpracovaných dat

Když na obrazovce objevíte oblouky ryb, je třeba určit, co jednotlivé obloučky říkají o velikosti ryby. Pojďme si pohovořit o délce, tloušťce a polovičních a úplných obloučcích.

Sbalitelný obsah

Délka obloučku ryby

Běžnou chybou, kterou rybáři při čtení dat vyhledávače ryb dělají, je, že dlouhý oblouček vyhodnocují jako velkou rybu. Tak to není. Na délku obloučku na obrazovce sonaru je třeba pohlížet jako na znázornění času. Například si představte, že máte vyhledávač ryb ve vodě a nepohybuje se (jinými slovy ho nenavíjíte ani nevláčíte). Co uvidíte na obrazovce vyhledávače ryb, když je pod ním ryba, která se také nepohybuje. Uvidíte jednu dlouhou souvislou čáru. To neznamená, že je v rybníce, ve kterém chytáte, zbloudilá velryba. Znamená to, že pod vyhledávačem ryb je ryba, která se nepohybuje. A může to být i velmi malý kus.

Teď si představme jinou situaci – sonar se opět nepohybuje, ale tentokrát proplují paprskem sonaru 2 ryby, jedna velká, druhá malá. Velká ryba propluje paprskem sonaru velmi rychle, ta malá pluje pomalu. Která ryba vytvoří na obrazovce delší oblouček? Odpověď zní: Ta malá. Je to tím, že pomalu pohybující se objekt zanechá delší stopu než ten, který se pohybuje rychleji, a to bez ohledu na jejich velikost.

Podívejte se na snímek obrazovky níže. Tato vrácená ozvěna označuje hejno nástražních ryb. Všimněte si, jak jsou některé obloučky dlouhé. Může to být tím, že sonar není v pohybu nebo se pohybuje velmi pomalu, nebo tím, že ryby plují pomalu. V každém případě se jedná o dobrý příklad toho, že dlouhý oblouček ryby nemusí nutně označovat velký kus..

Šířka obloučku znázorňujícího rybu

Takže víme, že délka není příliš dobrým ukazatelem velikosti ryby. Mnohem lepší je všímat si šířky zobrazeného obloučku ryby. Při interpretaci obloučků ryb mějte na paměti následující: interpretujte ve svislém směru, ne vodorovném.

Oblouček s velkou tloušťkou (může být i krátký) značí, že vrácená ozvěna přichází od velké ryby. Znovu se podívejte na tento snímek obrazovky. Která ze 4 znázorněných ryb je největší?

Odpověď zní: Ryba vpravo dole. Všechny obloučky mají přibližně stejnou délku (a všechny jsou poměrně krátké). Tloušťka obloučku vpravo dole nám však říká, že tato ryba je největší. Není to žádný obr, ale byl by to pěkný úlovek.

Poloviční a úplné obloučky ryb

Poslední věcí, na kterou je třeba při hledání obloučků ryb pamatovat, je, že oblouček nemusí být úplný. Přítomnost ryb je indikována i polovičními obloučky (jako ty, které vidíte na snímku obrazovky výše). V rámci instruktáže zaměřené na fungování sonarů vysvětlíme, proč se někdy zobrazují úplné obloučky a jindy jen poloviční. Stručně řečeno, úplný oblouček se zobrazí v případě, že ryba propluje celým kuželem sonaru, a poloviční nebo částečný oblouček jen v případě, že ryba propluje jen jeho částí.

Při čtení obsahu obrazovky je důležité si pamatovat, že velká ryba může být indikována i polovičním nebo částečným obloučkem – kvalita obloučku není ukazatelem velikosti ryby.

Takže vyhodnocujte jak úplné, tak částečné obloučky a pamatujte si, že nejlepším ukazatelem velikosti ryby je tloušťka obloučku.

Použití vyhledávače ryb k hledání nástražních ryb

Nástražní ryby jsou na obrazovce znázorněné pomocí čar, čárek, ale i pomocí pouhých teček, takže se mohou někdy podobat vegetaci. Existují však 3 klíčové rozdíly:

 1. Nástražní ryba je obvykle v určité hloubce, ne však u dna.
 2. Vyhledávač ryb znázorňuje nástražné ryby v jiných barvách než vegetaci (v případně použití standardní barevné obrazovky aplikace Fish Deeper se zobrazí pomocí žluté, ne zelené barvy).
 3. Nástražní ryby jsou obvykle ve shlucích, které se znázorňují jako mrak, ne pomocí čar.

Na snímku obrazovky níže jsou vidět jak jednotlivé nástražní ryby, tak jejich shluk. Všimněte si barevného rozdílu – na dně je zelená vegetace.

Zjištění trofejní ryby na obrazovce vyhledávače ryb

Pojďme si shrnout to, co jste se dozvěděli, zapamatováním 2 klíčových bodů:

 1. Uvažujte ve vertikální rovině, nikoli horizontální – velikost ryby vám nejlépe napoví šířka obloučku ryby. 
 2. Obloučky mohou být poloviční nebo úplné – poloviční nebo neúplné obloučky neindikují malou rybu. Nejlepším ukazatelem je šířka. 

Váš vyhledávač ryb vám nesdělí nic o druhu detekované ryby, ale teď když dokážete zjistit velikost, máte dobrou šanci odhadnout i druh podle toho, v jakém jezeře nebo řece lovíte a v jaké hloubce se ryba nachází.

Takže když uvidíte oblouček jako ten na obrazovce níže, máte šanci chytit něco opravdu VELKÉHO!

3. Identifikace vegetace a tvrdosti dna v režimu nezpracovaných dat

V základním režimu už jste se naučili rozpoznat struktury na dně, srázy a body. V režimu nezpracovaných dat je princip identifikace těchto prvků dna stejný. Režim nezpracovaných dat však poskytuje větší možnosti k určení tloušťky a velikost travin i tvrdosti dna.

 • Vegetace a traviny

  V režimu nezpracovaných dat se podvodní vegetace zobrazuje podrobněji. Traviny budou vypadat jako tečkované svislé struktury zelené barvy. Také poznáte, jestli se jedná o silnější traviny, nebo o shluk jednotlivých rostlin. Na tomto snímku vidíme velké množství dlouhých silných travin.

 • Tvrdost dna

  V režimu nezpracovaných dat zjistíte, které části dna jsou tvrdší a které měkčí. Skvělým vodítkem k určení tvrdosti dna je barva a tloušťka čáry představující dno. Intenzita odraženého paprsku sonaru od tvrdého dna se bude lišit od intenzity odrazu od měkkého dna, a proto se budou lišit i barvy. Měkká dna se zobrazují nevýraznou hnědou barvou, zatímco tvrdší části mají živější světle oranžovou barvu.

1 z 2