Jak číst data vyhledávače ryb (PRO/PRO+ 2)

a použít je k chycení více a větších úlovků

Ještě jste žádný vyhledávač ryb nikdy předtím nepoužívali? Znáte základy, ale chcete možnosti svého vyhledávače ryb lépe a více využít? Nejste si jisti, že dokážete data na displeji vyhledávače ryb správně vyhodnotit? Žádné starosti, my vám pomůžeme. Po této krátké instruktáži se budete schopni orientovat v údajích na displeji vyhledávače ryb – takže poznáte, co je nástražní ryba, co je trofejní ryba a co je jen ponořený strom, na kterém můžete zaseknout háček. K absolvování této instruktáže budete potřebovat jen 7 minut a po skončení budete schopni pomocí displeje vyhledávače ryb určit následující:

 • Zjištění přítomnosti ryby

 • Posouzení velikost ryby

 • Zjišťování různých typů podvodních struktur

 • Posouzení typu a tvrdosti dna

1 z 4

Jak fungují sonary

V tomto blogu se zaměřujeme na vlastní snímky na obrazovce. Nebudeme se tedy příliš zabývat principy fungování sonarů – vše potřebné se ale dozvíte na stráncevysvětlující fungování sonarů. V této chvíli je však třeba si zapamatovat některé technické informace. Zaprvé, pulzy vyhledávačů ryb mají kuželovitý tvar. Proč je tato informace důležitá?

Sbalitelný obsah

Rozměry sonarového paprsku

Velikosti skenované oblasti bude ovlivněna úhlem tohoto kuželu. Kužel s širokým paprskem skenuje s úhlem v rozmezí 40–60°, takže sonar pokrývá rozsáhlou oblast. Úzký kužel skenuje s úhlem v rozmezí 10–20°. Je tedy třeba si při sledování dat na obrazovce uvědomit, zda vyhledávač ryb používá široký nebo úzký kužel. Sonar Deeper PRO+ 2 má široké, střední a úzké snímání paprsku (47°, 20°, 7°), modely PRO mají široké a úzké snímání paprsku (55° a 15°), model Deeper START má střední/široký paprsek (40°). Dále je třeba si s ohledem na fungování sonaru pamatovat, že neustále odesílá a přijímá data, to znamená, že obrazovka se neustále posunuje. Data aktuálního skenování jsou na obrazovce vpravo – směrem vlevo jsou starší data.

Jak číst displej sonaru

Takže při sledování obrazovky sonaru mějte na paměti tyto 3 body: 1. Buďte si vědomi, že skenujete s širokým nebo úzkým paprskem. 2. Obrazovka se neustále posunuje – neznamená to, že se sonar pohybuje.

1. Zjištění přítomnosti ryby

 • Ikony ryb

  Ikony ryb jsou pro rybáře, kteří se se sonarem začínají učit pracovat, důležitou pomůckou: Vyhledávač ryb interpretuje přijatá data sonaru a pokouší se určit, zda se jedná o rybu či nikoli. Vyhodnocení záleží na různých faktorech, jako je například velikost objektu a síla vrácené ozvěny sonaru. 

  U sonarů Deeper používáme k interpretaci dat v aplikaci Fish Deeper pokročilý algoritmus. Správná interpretace dat bohužel není 100% přesná ani u těch nejpokročilejších zařízení.

  Ryby proplouvají kuželem sonaru odesílaném vyhledávačem ryb různou rychlostí a v různém směru. To znamená, že neexistuje jeden uniformní odečet dat. A co víc, některé podvodní objekty nebo vegetace mohou někdy podle dat sonaru vypadat jako ryby.

 • Obloučky znázorňující ryby

  Jak zjistit rybu na obrazovce sonaru, když jsou ikony ryb vypnuté? Hledejte obloučky ryb.

  Ryby budou na obrazovce indikovány pomocí obloučků (důvod použití obloučků k indikaci ryb je podrobně vysvětlený tady). Je však důležité mít na paměti, že tyto obloučky mohou mít různou velikost (délku a šířku) a obloučky nemusí být úplné – takže si dávejte pozor i na poloviční obloučky. Hezké příklady různých obloučků najdete na snímku obrazovky níže. Mají různou délku a šířku a některé nejsou úplné, přesto ale všechny indikují nějakou rybu.

1 z 2

2. Posouzení velikost ryby

Když na obrazovce objevíte obloučky ryb, je třeba určit, co jednotlivé obloučky říkají o velikosti ryby. Pojďme si pohovořit o délce, tloušťce a polovičních a úplných obloučcích.

Sbalitelný obsah

Délka obloučku ryby

Běžnou chybou, kterou rybáři při čtení dat vyhledávače ryb dělají, je, že dlouhý oblouček vyhodnocují jako velkou rybu. Tak to není. Na délku obloučku na obrazovce sonaru je třeba pohlížet jako na znázornění času. Například si představte, že máte vyhledávač ryb ve vodě a nepohybuje se (jinými slovy ho nenavíjíte ani nevláčíte). Co uvidíte na obrazovce vyhledávače ryb, když je pod ním ryba, která se také nepohybuje. Uvidíte jednu dlouhou souvislou čáru. To neznamená, že je v rybníce, ve kterém chytáte, zbloudilá velryba. Znamená to, že pod vyhledávačem ryb je ryba, která se nepohybuje. A může to být i velmi malý kus.

Teď si představme jinou situaci – sonar se opět nepohybuje, ale tentokrát proplují paprskem sonaru 2 ryby, jedna velká, druhá malá. Velká ryba propluje paprskem sonaru velmi rychle, ta malá pluje pomalu. Která ryba vytvoří na obrazovce delší oblouček? Odpověď zní: Ta malá. Je to tím, že pomalu pohybující se objekt zanechá delší stopu než ten, který se pohybuje rychleji, a to bez ohledu na jejich velikost.

Podívejte se na snímek obrazovky níže. Tato vrácená ozvěna označuje hejno nástražních ryb. Všimněte si, jak jsou některé obloučky dlouhé. Může to být tím, že sonar není v pohybu nebo se pohybuje velmi pomalu, nebo tím, že ryby plují pomalu. V každém případě se jedná o dobrý příklad toho, že dlouhý oblouček ryby nemusí nutně označovat velký kus.

Šířka obloučku znázorňujícího rybu

Takže víme, že délka není příliš dobrým ukazatelem velikosti ryby. Mnohem lepší je všímat si šířky zobrazeného obloučku ryby. Při interpretaci obloučků ryb mějte na paměti následující: interpretujte ve svislém směru, ne vodorovném.

Oblouček s velkou tloušťkou (může být i krátký) značí, že vrácená ozvěna přichází od velké ryby. Znovu se podívejte na tento snímek obrazovky. Která ze 4 znázorněných ryb je největší?

Odpověď zní: Ryba vpravo dole. Všechny obloučky mají přibližně stejnou délku (a všechny jsou poměrně krátké). Tloušťka obloučku vpravo dole nám však říká, že tato ryba je největší. Není to žádný obr, ale byl by to pěkný úlovek.

Poloviční a úplné obloučky ryb

Poslední věcí, na kterou je třeba při hledání obloučků ryb pamatovat, je, že oblouček nemusí být úplný. Přítomnost ryb je indikována i polovičními obloučky (jako ty, které vidíte na snímku obrazovky výše). V rámci instruktáže zaměřené na fungování sonarů vysvětlíme, proč se někdy zobrazují úplné obloučky a jindy jen poloviční. Stručně řečeno, úplný oblouček se zobrazí v případě, že ryba propluje celým kuželem sonaru, a poloviční nebo částečný oblouček jen v případě, že ryba propluje jen jeho částí.

Při čtení obsahu obrazovky je důležité si pamatovat, že velká ryba může být indikována i polovičním nebo částečným obloučkem – kvalita obloučku není ukazatelem velikosti ryby. Takže vyhodnocujte jak úplné, tak částečné obloučky a pamatujte si, že nejlepším ukazatelem velikosti ryby je tloušťka obloučku.

Použití vyhledávače ryb k hledání nástražních ryb

Nástražní ryby jsou na obrazovce znázorněné pomocí čar, čárek, ale i pomocí pouhých teček, takže se mohou někdy podobat vegetaci. Existují však 3 klíčové rozdíly:

 1. Nástražní ryba je obvykle v určité hloubce, ne však u dna.
 2. Vyhledávač ryb znázorňuje nástražné ryby v jiných barvách než vegetaci (v případně použití standardní barevné obrazovky aplikace Fish Deeper se zobrazí pomocí žluté, ne zelené barvy).
 3. Nástražní ryby jsou obvykle ve shlucích, které se znázorňují jako mrak, ne pomocí čar.

Na snímku obrazovky níže jsou vidět jak jednotlivé nástražní ryby, tak jejich shluk. Všimněte si barevného rozdílu – na dně je zelená vegetace.

Zjištění trofejní ryby na obrazovce vyhledávače ryb

Pojďme si shrnout to, co jste se dozvěděli, zapamatováním 2 klíčových bodů:

 1. Uvažujte ve vertikální rovině, nikoli horizontální – velikost ryby vám nejlépe napoví šířka obloučku ryby. 
 2. Obloučky mohou být poloviční nebo úplné – poloviční nebo neúplné obloučky neindikují malou rybu. Nejlepším ukazatelem je šířka.

Váš vyhledávač ryb vám nesdělí nic o druhu detekované ryby, ale teď když dokážete zjistit velikost, máte dobrou šanci odhadnout i druh podle toho, v jakém jezeře nebo řece lovíte a v jaké hloubce se ryba nachází.  

Takže když uvidíte oblouček jako ten na obrazovce níže, máte šanci chytit něco opravdu VELKÉHO!

3. Zjišťování různých typů podvodních struktur

Vyhledávače ryb jsou ideálním nástrojem pro zjišťování hloubky, zobrazení obrysu dna a vyhledávání různých míst pod vodou. Tyto informace mohou být někdy cennější než zjištěná přítomnost ryby. Pojďme si nyní vysvětlit, jak na obrazovce vyhledávače ryb rozpoznat různá místa pod vodou.

Než to ale uděláme, je třeba si zapamatovat dvě věci:

 • 1.

  1. Sonar skenuje bez ustání, takže jeho obrazovka se neustále posunuje, i když sonar není v pohybu. Když je vyhledávač ryb nehybný, dno se bude jevit rovné, ale skutečnost může být jiná. Aby bylo možné získat přesný obraz obrysu dna, je třeba vyhledávač ryb vláčet nebo navíjet nízkou a plynulou rychlostí. 
 • 2.

  1. Pomocí stupnice hloubky na pravé straně obrazovky můžete určit hloubku jakéhokoli typu vyhledaného místa. Údaj o hloubce v pravé horní části obrazovky označuje momentální hloubku dna pod vyhledávačem ryb – pamatujte si, že toto nutně nemusí být stejná hloubka jako hloubka právě naskenovaných míst, obzvláště pak při skenování prohlubní nebo bodů.
1 z 2

Toto jsou velmi cenná místa, kde lze ulovit řadu druhů ryb. Dobrou zprávou je skutečnost, že se pomocí vyhledávače ryb snadno zjišťují. Při vláčení nebo navíjení zařízení uvidíte změny v hloubce dna – nezapomeňte použít údaj o hloubce na obrazovce (v aplikaci Deeper se nachází v pravém horním rohu obrazovky), abyste mohli sledovat, jak rychle se hloubka zvyšuje nebo snižuje.

Prohlubně a vyvýšeniny lze rozpoznat snadno (viz obrázek níže).

Máme pro vás 3 tipy ke zlepšení přesnosti při hledání těchto míst:

 • 1.

  Jakmile rozpoznáte prohlubeň, přepněte skenování širokým paprskem na skenování úzkým paprskem a potom celou oblast znovu naskenujte. Tímto byste měli získat přesnější profil změny obrysu a také tím ve skenu eliminujete veškeré mrtvé zóny.

 • 2.

  Se sonarem Deeper můžete vytvářet batymetrické mapy (barevně kódované podvodní obrysové mapy) v režimu Boat (Lov ze člunu) (modely PRO, PRO+ 2 a CHIRP+ 2) a v režimu Offshore GPS (Pobřežní GPS) (jen pro modely PRO+ 2 a CHIRP+ 2). Na těchto mapách také uvidíte prohlubně a změny hloubky a s jejich pomocí se můžete snadněji vracet na ta nejlepší místa.

 • 3.

  Pokud rybaříte ve velké oblasti, například z kajaku, nastavte alarm hloubky, aby vás upozornil při vplutí do oblasti se zvoleným rozsahem hloubky. Díky tomu můžete proplout mělčí vodou bez nutnosti kontrolovat vyhledávač ryb a, jakmile zazní alarm, můžete zpomalit a začít sledovat obrazovku.

1 z 3

Toto jsou také velmi oblíbená místa řady druhů ryb, hlavně pak predátorů, kteří je využívají k napadení kořisti.

Barva na displeji hraje zásadní roli při rozpoznávání křovin a kmenů. Odesílají jinou frekvenci vrácené ozvěny sonaru, proto je vyhledávač ryb zobrazí u dna v jiné barvě (jinak budou vypadat jako vyvýšenina). Proto je důležité zvolit paletu barev, která tento rozdíl zvýrazní. V aplikaci Fish Deeper můžete zvolit režim barev Classic (Klasický) (křoviny a kmeny budou zelené jako vegetace) nebo Day (Den) (budou purpurové).

 • Vegetace a plevel

  Vegetaci a plevel můžete chtít vyhledat jako možné oblasti k nahození (když například v létě chytáte okounky u hladiny) nebo oblasti, kterým se chcete vyhnout (když například chytáte na feeder nebo chcete zabránit uvíznutí háčku).

  Barva hodně pomůže stejně jako při hledání křovin a kmenů. Plevel a vegetace jsou znázorňovány také pomocí svislých čar a na obrazovce mohou na rozdíl od kmenů vypadat méně konzistentně.

  Tady je příklad prohlubně s velkým množstvím vegetace.

 • Sníženiny

  Malé sníženiny jsou ideálním místem, obzvláště pak při chytání kaprů. Tyto sníženiny jsou často vytvářeny rybami. Jejich rozpoznání pomocí vyhledávače ryb je snadné – stačí v obrysu dna při vláčení nebo navíjení hledat malé prohlubně ve tvaru V.

 • Body

  Body jsou pozvolnější než prohlubně, ale rozpoznáte je stejně snadno (viz snímek obrazovky níže). Abyste mohli přesně zjistit strmost svahu, je potřeba při vláčení nebo navíjení udržovat stabilní rychlost. Doporučujeme skenovat pomocí úzkého paprsku sonaru, který vám zajistí nejčistší data a umožní lokalizovat veškeré výběžky nebo vyvýšeniny – skenování s širším paprskem je totiž nemusí odhalit (zdůvodnění najdete na stránce o fungování sonaru.

1 z 3

4. Použití vyhledávače ryb k posouzení typu a tvrdosti dna

Ať už máte políčeno na jakýkoli druh ryb, určení tvrdosti dna jezera a jeho konzistence představují další klíčové informace, když chcete důkladně poznat vodu a získat pěkné úlovky. Existují 3 faktory, které vám pomůžou určit pomocí vyhledávače ryb, zda je dno tvrdé nebo měkké: barva dna, tloušťka dna a přítomnost či absence vrácené ozvěny dna.

 • Barva

  Intenzita vrácené ozvěny sonaru odražené od tvrdého dna bude v porovnání s měkkým dnem jiná. Vyhledávač ryb používá pro odlišení těchto vlastností barvy. Když používáte pro obrazovku Deeper standardní paletu barev, používá se barevná škála od nevýrazné hnědé (nejměkčí) po intenzivní oranžovou (nejtvrdší). Při použití palety barev denního režimu (viz snímek obrazovky) je rozdíl ještě patrnější – používá se barevná škála od purpurové (nejměkčí), přes červenou a oranžovou, až po žlutou (nejtvrdší).

 • Vrácená ozvěna

  Stejně jako u automobilu zobrazeného výše bude vrácená ozvěna v případě tvrdého dna velmi silná a někdy se znovu odrazí zpět od hladiny. Na obrazovce se znázorňuje jako 2. vrácená ozvěna sonaru, která je souběžná s čarou ukazující dno a je pod ní. Přítomnost této ozvěny je dobrým ukazatelem tvrdosti dna.

 • Tloušťka

  Výborným ukazatelem tvrdosti dna je také tloušťka čáry znázorňující dno. Pravidlo pro tloušťku je jednoduché – čím je čára silnější, tím je dno tvrdší. Dávejte ale pozor, protože na tloušťku čáry může mít vliv nastavená citlivost sonaru. Pro obrazovku sonaru Deeper lze nastavit citlivost. Takže když nastavíte citlivost 100 %, čára dna může být silnější; pokud nastavíte citlivost 10 %, čára může být slabší. Doporučujeme zkoušet různé citlivosti, abyste si zvykli posuzovat tvrdost dna v závislosti na různé citlivosti.

1 z 3