Jak číst data vyhledávače ryb Deeper CHIRP+ 2: Displej aplikace

abyste chytali více, rychleji a lépe

Co je CHIRP a jak funguje

CHIRP znamená „Kompresovaný radarový puls s vysokou intenzitou“. To je komplikované označení toho, že vám tento sonar ukáže ryby, které vám běžné sonary neukážou. Jak je to možné? Běžný sonar vysílá vždy najednou pouze jednu frekvenci. Jelikož je zpětná vazba od jedné frekvence omezena, je omezena i zřetelnost a rozlišení snímků sonaru. Sonar CHIRP vysílá nepřetržitě rozsah frekvencí od nízkých po vysoké a při jejich návratu tyto frekvence jednotlivě vyhodnocuje. Jelikož tento nepřetržitý rozsah poskytuje sonaru CHIRP mnohem větší množství informací, je sonar CHIRP schopný sestavit mnohem zřetelnější snímky s vyšším rozlišením.

Ostrá zřetelnost displeje CHIRP+ 2 jej činí ideálním pro zjištění přítomnosti ryb, lokalizaci struktury, pochopení konzistence dna a zejména rozlišení mezi cíli a objekty, takže získáte strategickou výhodu ohledně svých cílových druhů.

Zjištění přítomnosti ryb

Ryba se na obrazovce zobrazí jako oblouček nebo úsečka. Jestliže ryba plave skrz kužel sonaru, pulsy se vrátí z okraje kužele, jeho středu a poté druhého okraje. Pulsy z obou okrajů cestují o trošku déle než puls ze středu. Oblouček je ryba, která připlavala do kuželu sonaru a odplavala. Úsečka je ryba nacházející se přímo pod sonarem.

Při zjišťování přítomnosti ryb berte na vědomí:

 • Velikosti obloučků se mohou lišit, což je důsledkem pohybu ryby (nebo pokud se váš sonar pohybuje přes ně).
 • Celé obloučky se zobrazují pokud se ryba pohybuje skrze celý kužel sonaru.
 • Poloviční obloučky nebo tlusté čárky se zobrazují pokud se ryba pohybuje částečně skrze kužel.
 • Jestliže jsou sonar i ryby nehybné, uvidíte úsečku.

Určení velikosti ryb

Běžnou chybou, kterou rybáři dělají je, že dlouhý oblouček vyhodnocují jako velkou rybu. Velkýoblouček znamená pouze to, že se ryba v kuželu sonaru nacházela po delší dobu.

 • Jednotlivé ryby

  Nejlepší indikátor velikosti ryby je šířka obloučku značícího rybu. Pokud je oblouček nebo úsečka široká a intenzivně zabarvená, pak označuje velkou rybu.

 • Hejno ryb

  V závislosti na typu hejna se ryby zobrazují jako skupina malých obloučků nebo husté shluky s intenzivním zabarvením.

Hledání různých prvků

Hledání prvků jako vegetace, sníženiny nebo propady jsou zásadní pro lokalizaci cílových druhů.

Sbalitelný obsah

Vegetace

Celá řada druhů, zejména predátoři, ji využívají jako místa pro lov. Vegetace, trávy a naplaveniny jsou husté nebo řídké s živými barvami a jasně definovaným ohraničením vůči dnu.

Sníženiny

Ideální pro kaprovité ryby, které v těchto oblastech rády hledají potravu. Nízké sníženiny jsou velmi jemně ohraničené, ale lehce identifikovatelné.

Propady a body

Další oblíbené místo pro predátory. Tipy pro lokalizaci propadů a bodů (stoupání/klesání):

 • Nastavte si alarm hloubky, a to zejména při trollingu, abyste byli upozornění při vjezdu do oblasti se zvolenou hloubkou.
 • Skenujte se středním paprskem tak, abyste získali nejzřetelnější data a zajistili to, že uvidíte všechny prolákliny a vyvýšeniny, které vám pomohou vyhnout se „mrtvým zónám“ (viz jak fungují sonary).
 • Vytvářejte hloubkové mapy v režimu Loď a v režimu GPS mimo břeh. Tyto mapy zobrazují propady a změny hloubky, takže je jednodušší identifikovat a vracet se k vytipovaným místům.

Pochopení konzistence dna

Schopnost stanovit tvrdost dna jezera a jeho konzistenci je pro rybáře obrovskou výhodou. Váš displej sonaru zobrazí, jak tvrdý je objekt/dno pomocí barev a jasu: Čím jasnější je objekt na obrazovce, tím silnější je ozvěna a tím pádem tím tvrdší je objekt.

Sbalitelný obsah

Barva dna

V režimu displeje Den je intenzita ozvěny sonaru od tvrdého dna zobrazena oranžově a měkkého dna fialově. Barvy v režimu dne se mění od fialové (nejměkčí) přes červenou a oranžovou až ke žluté (nejtvrdší).

Tloušťka dna

Tloušťka čáry zobrazující dno je ukazatelem tvrdosti dna. Čím tlustší je čára, tím tvrdší je dno. Dávejte ale pozor, protože tloušťku čáry může ovlivňovat citlivost sonaru Pokud nastavíte citlivost na 100 %, čára dna může být tlustší. Pokud nastavíte citlivost 10 %, čára může být tenčí.

2. ozvěna ode dna

Vrácená ozvěna v případě tvrdého dna může být velmi silná a někdy se znovu odrazí zpět od hladiny. Ta se zobrazí jako 2. ozvěna sonaru,  která je souběžná s čarou ukazující dno a je pod ní. Přítomnost této ozvěny je dobrým ukazatelem tvrdosti dna.

I když není snadné rozeznat každý objekt, vždy můžete získat nápovědu z tvaru a síly ozvěny sonaru. Někdy můžete objevit překvapivé objekty, náš oblíbený je „podvodní UFO“, což byly ve skutečnosti pilíře starého mostu.