Jak nastavit chytrý sonar

a používat data k chycení více a větších úlovků

Na chytrý sonar můžete pohlížet jako na víceúčelové zařízení – zařízení, jehož nastavení je potřeba upravit podle aktuálních podmínek. Svůj sonar si můžete přizpůsobit přesně podle svých rybářských potřeb (pokud nevlastníte sonar Deeper START, který je dodáván s továrním předprogramovaným nastavením). Zde je několik běžných úprav nastavení: 

Režimy pro chytání/skenování

Způsob zobrazení dat zjištěných sonarem je závislý na vybraných možnostech zobrazení a režimu sonaru. Chcete-li změnit režim sonaru, přejděte do nabídky Settings (Nastavení) v horním řádku nabídek a najděte část Sonar mode (Mód sonaru). Níže je podrobně popsán každý režim.

Sbalitelný obsah

Pro chytání ryb z lodě či kajaku použijte možnost Boat Mode (Režim Loď).

V tomto režimu se aplikace Fish Deeper okamžitě spojí s GPS modulem v chytrém telefonu nebo tabletu a vytvoří batymetrické mapy v reálném čase. Data vrácená sonarem jsou na pravé straně obrazovky a mapa je na levé straně obrazovky: Settings (Nastavení) > Sonar Mode (Mód sonaru) > Boat Mode (Režim Loď).

Uživatelé sonaru PRO+ 2/CHIRP+ 2 by měli pro chytání ryb ze břehu zvolit možnost Onshore GPS Mode (Pobřežní GPS mód).

Pobřežní GPS mód funguje stejně jako možnost Boat Mode (Režim Loď), avšak místo použití GPS modulu v chytrém telefonu se v tomto režimu použije interní GPS přijímač, který je součástí sonaru Deeper PRO+ 2/CHIRP+ 2. Data vrácená sonarem jsou na pravé straně obrazovky a mapa je na levé straně obrazovky.

Pro chytání ryb ze břehu pomocí sonaru PRO použijte možnost Zobrazit pouze sken Mode.

Data sonaru se zobrazují na celou obrazovku. Při chytání ryb ze břehu pomocí modelu PRO se nevytvářejí batymetrické mapy.

Při lovu na dírkách použijte možnost Ice Fishing Mode (Režim na ledu)

Tradiční displej s ukazatelem pro lov na dírkách je vlevo a vpravo je zobrazený svislý ukazatel. Umožňuje v reálném čase sledovat pohyb i těch nejmenších návnad. Aplikace Fish Deeper v režimu na ledu zaznamená a uloží všechny otvory v ledu, na kterých chytáte, přímo do rozbalitelné mapy na levé straně obrazovky.

Úprava nastavení obrazovky a alarmů

Úprava nastavení obrazovky a alarmů vám umožní používat sonar Deeper maximálně účinným způsobem.

 • Screen Color Mode (Režim barev obrazovky)

  Možnost Screen Color Mode (Režim barev obrazovky) umožňuje zvolit nejvhodnější paletu barev pro zobrazení dat sonaru v závislosti na prostředí, podmínkách a čase, kdy chytáte. Kromě palety barev Classic (Klasický) jsou k dispozici ještě další dvě možnosti – Day (Den) a Night (Noc), které umožňují optimální nastavení pro čtení dat sonaru za jasného slunečného počasí (režim Day (Den)) nebo za podmínek s omezenou viditelností (režim Night (Noc)).

 • Svislý ukazatel

  Když zapnete svislý ukazatel, můžete sledovat intenzitu sonarových dat přijímaných vaším sonarem Deeper. To je užitečné, když chcete vidět, co se děje přímo pod sonarem, přičemž nemusíte odhadovat, kde se ryba v kuželu sonaru nachází.

 • Night Fishing (Noční lov)

  Funkci Night Fishing (Noční lov) zapněte, když chytáte v noci nebo je málo světla. Aby bylo možné tuto funkci použít, nejprve nahraďte standardní kryt krytem pro noční lov Deeper Night Fishing Cover. Režim Night Fishing (Noční lov) aktivuje blikající světlo, které lze vidět jen přes průsvitný kryt.

 • Fish Depth (Hloubka výskytu ryb)

  Funkce Fish Depth (Hloubka výskytu ryb) zapne či vypne hodnoty hloubky, které se zobrazují vedle ikon ryb. Můžete zvolit vzdálenost od hladiny nebo vzdálenost ode dna. S těmito informacemi budete přesně vědět, když bude návnada na správném místě pro chycení ryby.

1 z 4

Úhel/frekvence paprsku

Pro lepší pochopení fungování paprsků si představte úzký a široký paprsek jako svítilnu a světlomet. Úzký kužel snímače, stejně jako paprsek svítilny, míří přímo pod sonar. A v případě širšího kuželu (světlomet) najdeme více ryb po stranách.

Úhel paprsku

Správná volba úhlu paprsku má velký vliv na funkci sonaru. Sonary PRO disponují 2 frekvencemi/úhly skenování: úzký 290 kHz (15º) a široký 90 kHz (55º). Sonary PRO+ 2 a CHIRP+ 2 disponují 3 frekvencemi / úhly skenování: Úzký 675 kHz (7º), střední 240 kHz (20º) a široký 100 kHz (47º).

Sbalitelný obsah

Pro uživatele sonarů PRO:

Začněte s širokým úhlem pro skenování větších oblastí rychleji. Změňte paprsek na úzký pro detailnější prozkoumání oblasti. Úzký paprsek je nejvhodnější pro mělké vody <1,5 m, místa s velkým množstvím vegetace, skenování nad hejnem ryb, v hloubkách větších než  20 m a pro prudké propady (pro vyhnutí široké slepé oblasti).

Pro uživatele sonarů PRO+ 2 a CHIRP+ 2:

Začněte se širokým úhlem k rychlejšímu skenování větších oblastí. Přepněte na střední paprsek PRO+ 2/CHIRP+ 2 pro detailnější prozkoumání oblasti. Sonary Deeper PRO+ 2/CHIRP+ 2 navíc disponují velmi úzkým paprskem, úhlem skenování 7º, který zobrazuje obrovské množství detailů. Úzký paprsek je velmi citlivý vůči všem externím faktorům: větru a vlnám, trollingu, navíjení apod. Nejlépe funguje v klidných vodách při upevnění na loď pomocí flexibilního ramena. 

TIP:

Pokud vidíte příliš mnoho ruchu a snížení citlivosti nepomáhá, změňte úhel na širší. 

Průměr kuželu

Průměr kuželu závisí na úhlu kuželu a hloubce rybolovu. Pokud lovíte například v hloubce 10 m, je průměr kuželu u sonaru PRO s úzkým paprskem 2,5 m a u sonaru CHIRP+ 2 1,2 m. Čím menší je průměr, tím lépe můžete stanovit, kde se ryby nacházejí. Průměr kuželu můžete stanovit pomocí této rovnice: Průměr kuželu sonaru = 2hloubkaTan(úhel kuželu/2). Příklad: Průměr kužele sonaru CHIRP+ 2 s úzkým paprskem v hloubce 10 m. Hloubka = 10 m; úhel kuželu = 7°; 1,22=2*10Tan(7/2)

Citlivost

Citlivost je jako ovládání hlasitosti u naslouchátka – představuje schopnost sonaru přijímat echa. Méně zkušení rybáři často nastaví příliš nízkou citlivost sonaru. Chtějí, aby byla obrazovka přehledná.  Profesionální rybáři nastavují citlivost na hodnotu 70 % až 90 %. Dokážou se lépe vyznat v méně přehledných datech. Proto vidí více ryb. Nejlépe uděláte, když nastavíte citlivost na 100 % a potom ji budete postupně snižovat až do okamžiku, kdy budete se vzhledem obrazovky spokojení.

Pokud jdou nežádoucí data do hloubky, snižte citlivost tak, aby se míra výskytu nežádoucích dat omezila, ale aby ryby zůstaly na obrazovce. Pokud tento způsob nefunguje, přepněte na široký paprsek s nižší frekvencí. Síla paprsku sonaru zůstane stejná bez ohledu na nastavení citlivosti. Citlivost jen určuje míru zesílení každého vráceného signálu.

Může se zdát, že to je hodně pracné, ale není. Většinu těchto nastavení je potřeba upravit přímo před nahozením. Jiná nastavení je třeba provést, když se například přiženou tmavé mraky nebo když měníte metodu chytání. A k vodě jste si přijeli zachytat, ne laborovat s přístroji. Když se naučíte správně používat všechny funkce sonaru, budete chytat ryby účinněji. Petrův zdar!