Nahrávám...

Jak číst data displejem aplikace (Deeper START)

Když budete znát význam vizuálních prvků displeje aplikace Fish Deeper, poznáte základy interpretace dat, takže budete velmi rychle schopni vyhledat ryby a také je chytat – vaše rybářská dobrodružství získají nový rozměr.

 • Velikost ryb
  Velikost ryb
 • Hloubka výskytu ryb
  Hloubka výskytu ryb
 • Alarm pro výskyt ryb
  Alarm pro výskyt ryb
 • Velikost ryb Deeper START
  Velikost ryb

  Velikost ryb

  Sonar Deeper START zobrazuje ikony ryb ve třech velikostech. Sonar interpretuje získaná data a pokouší se určit, zda se jedná o rybu. Vyhodnocení záleží na různých faktorech, jako je například velikost objektu a síla vrácené ozvěny sonaru. Pamatujte si však, že správná interpretace dat bohužel není 100% přesná ani u těch nejpokročilejších zařízení. Několik menších ryb, které plavou blízko sebe, může být označeno jako jedna velká ryba nebo některé podvodní objekty nebo vegetace se mohou někdy jevit jako ryby.

 • Hloubka výskytu ryb Deeper START
  Hloubka výskytu ryb

  Hloubka výskytu ryb

  Sonar Deeper START zobrazuje na různých místech na displeji ikony ryb, které představují polohu ryb ve vodním sloupci. Když budete schopni určit, zda je ryba blízko hladiny nebo zda se pohybuje u dna, budete moci zvolit nejvhodnější návnadu pro chycení dané ryby. V případě ryb blízko hladiny můžete použít metodu zig rig nebo mělce potápivý crankbait. Když jsou ryby u dna, použijte bottom bait rig nebo crankbait pro hluboké zanoření.

  Ať už zvolíte jakoukoli návnadu, můžete si být jisti, že se díky sonaru Deeper START vyhnete začátečnické chybě – chytání pod rybami.

  Hloubku výskytu ryb lze změřit dvěma způsoby: od hladiny k rybě nebo ode dna k rybě. Pomocí možnosti „Settings“ (Nastavení) můžete zvolit způsob, který je pro vás nejvhodnější.

 • Alarm pro výskyt ryb Deeper START
  Alarm pro výskyt ryb

  Alarm pro výskyt ryb

  Funkce Alarm pro výskyt ryb zapne zvuková upozornění, která se přehrají, když sonar Deeper najde rybu. S funkcí Alarm pro výskyt ryb si můžete být jisti, že nepromeškáte rybu, i když se nedíváte na obrazovku.

Struktura dna

Deeper START Struktura dna

Vyhledávače ryb jsou ideálním nástrojem pro zjišťování hloubky, zobrazení obrysu dna a vyhledávání různých míst pod vodou. Tyto informace mohou být někdy cennější než zjištěná přítomnost ryby.

Vegetace a plevel

Deeper START vegetace

Vegetaci a plevel můžete chtít vyhledat jako možná místa k nahození (chytání predátorů) nebo jako místa, kterým se chcete vyhnout (chytání na feeder). Zjištěním vegetace můžete najít místa s vodními rostlinami a určit místa, kde se ukrývají nebo kde loví predátoři.

Prohlubně

Deeper START Prohlubně

Prohlubně jsou místa, která si zaslouží extra pozornost, obzvláště pak ta strmá. Čím jsou větší a výraznější, tím lépe. Prohlubně jsou u ryb oblíbené, protože jim umožňují přístup ke snadno dostupným zdrojům potravy, jsou však v blízkosti hlubší vody, která poskytuje ochranu.

Body

Deeper START body

Body jsou pozvolnější než prohlubně, ale rozpoznáte je stejně snadno. Abyste mohli přesně zjistit strmost svahu, je potřeba při navíjení udržovat stabilní rychlost.

Deeper START Struktura dna
Deeper START vegetace
Deeper START Prohlubně
Deeper START body

Náš blog

Scroll to top