Nahrávám...

Smluvní podmínky 30denní záruky vrácení peněz (období od 11.08.2021 do 29.10.2021)

1. 30denní záruka vrácení peněz platí v období od 11.08.2021 do 29.10.2021 a vztahuje se na všechny sonary Deeper zakoupené prostřednictvím webové stránky www.deepersonar.com (PRO, PRO+, PRO+ 2, CHIRP+, CHIRP+ 2) s výjimkou modelu Deeper START. Platí také v případě, že jsou uvedené sonary zakoupeny společně s některým z příslušenství sonaru Deeper.

2. 30denní lhůta je určena k vyzkoušení a využití schopností produktů, abyste se ujistili, že splňují vaše očekávání a potřeby jakožto kupujícího.

3. V případě, že chce kupující zboží vrátit, musí podat reklamaci do 30 dnů ode dne obdržení zboží zasláním e-mailu na adresu [email protected]

4. Vrácení zboží zajišťuje a hradí společnost Deeper, UAB prostřednictvím dopravce UPS.

5. Na vrácení peněz máte nárok, jestliže zboží splňuje následující požadavky:
● zboží musí být zabaleno v původním balení;
● zboží nesmí být poškozeno v důsledku použití nevhodným způsobem;
● zboží musí obsahovat stejné komponenty, jaké byly kupujícímu doručeny (např. nabíjecí kabel, přepravní obal a jakékoli další komponenty, které se původně nacházely v krabici při prvním nákupu).

6. Společnost Deeper, UAB si vyhrazuje právo odmítnout jakékoli reklamace, které nesplňují požadavky nebo jinak porušují tyto smluvní podmínky.

7. Společnost Deeper, UAB si vyhrazuje právo kdykoli anulovat, zrušit, pozastavit nebo změnit tyto smluvní podmínky, bude-li to nezbytné.

8. V rozsahu povoleném zákonem není společnost Deeper, UAB za žádných okolností odpovědná ani vázaná k náhradě škody kupujícímu, a nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu, poškození, zranění či smrt, k nimž dojde v důsledku užívání zboží, s výjimkou případu způsobeného nedbalostí společnosti Deeper, UAB. Vaše zákonná práva tím nejsou dotčena.

9. Osobní údaje poskytnuté při nákupu zboží budou zpracovávány pouze způsobem uvedeným v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Deeper, UAB.

10. 30denní záruka vrácení peněz se řídí litevským právem a kupující se podřizuje jurisdikci litevských soudů. 

Deepersonar.com – zásady garantované záruky spokojenosti s možností vrácení produktu do 30 dní

Pokud nejste s produktem zakoupeným na webu Deepersonar.com z jakéhokoli důvodu spokojeni, máte po dobu 30 dní od data zakoupení nárok na plnou refundaci. V souladu s níže uvedenými podmínkami můžete vrátit jakýkoli produkt (jak je definováno níže) zakoupený na webu Deepersonar.com.

Aby mohl vzniknout nárok na refundaci, je nutno splnit tyto podmínky:

  1. O schválení vrácení zboží je nutno požádat náš tým zákaznické služby, a to do 30 dní od data zakoupení zboží. Chcete-li odeslat žádost o schválení vrácení zboží, kontaktujte zákaznickou službu zde.
  2. Abyste mohli obdržet refundaci, daný produkt musí být vrácen společnosti Deeper. Vracené produkty musí být v dobrém fyzickém stavu (bez jakéhokoli fyzického poškození) a uložené v původním obalu. K vracenému produktu je nutno přiložit také veškeré příslušenství původně zahrnuté v nákupu.
  3. K vracenému produktu je nutno přiložit číslo schválení vrácení zboží.

Další podmínky:

  1. Produkty zakoupené v listopadu a prosinci je možno vrátit až do 31. ledna následujícího roku nebo do 30 dní od data zakoupení (platí delší lhůta).
  2. Riziko ztráty nebo poškození vracených produktů během přepravy na určenou adresu společnosti Deeper nesete vy

Pokud vrátíte produkt společnosti Deeper (a) bez schválení vrácení zboží uděleného společností Deeper nebo (b) bez veškerých součástí a příslušenství, které byly původně zahrnuty do nákupu, společnost Deeper si vyhrazuje právo odmítnout vracený produkt nebo vám naúčtovat poplatek za doplnění zásob ve výši 15 % původní ceny daných produktů nebo maloobchodní hodnoty chybějících součásti nebo příslušenství (platí vyšší částka).

Scroll to top